logo

Toerisme

Je wil bouwen aan je kennis, vaardigheden, analyse- en communicatiebeheersing op het niveau van leidinggevende functies, en creativieve reflexen in het hoogst eigenaardige en per definitie interdisciplinaire domein van het toerisme? Dan is de masteropleiding Toerisme wat je zoekt. Hier vind je de digitale opleidingsbrochure. 

Faculty


Economic and Social Sciences and Solvay Business School

More info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Programma

Toerisme staat voor een belangrijke economische sector, bedrijven en veel banen, een grote impact op het milieu, ... Toerisme is met andere woorden een domein dat je professioneel aanpakt. Deze master biedt naast kennis ook vaardigheden, creativiteit, analyse- en communicatiebeheersing op het niveau van leidinggevende functies of onderzoek in het domein van toerisme. De opleiding heeft een sterk interdisciplinair karakter en een internationale dimensie van het studiedomein en het werkveld.

Complexiteit van toerisme

Het studiedomein van toerisme verschilt van vele andere door de complexiteit van toerisme als maatschappelijk fenomeen, als beleidsdomein en als economische activiteit. Vanuit de bedrijfskunde wordt de toeristische sector bestudeerd als een 'keten van producten en diensten'. Het accent ligt op sectorspecifieke marketingstudies, inclusief concurrentieanalyses. Naast het economische zijn er echter nog vele aspecten die vooral gericht zijn op het gedragspatroon van toeristen en planning en beheer van bestemmingen. Dit betekent dat ook de sociale, geografische en culturele disciplines hun plaats krijgen in een coherent programma waarin het multidimensionale karakter van toerisme ten volle aan bod komt. Het opleidingsprogramma tracht te zijn wat toerisme zelf is: een geïntegreerd geheel van de aspecten people-place-product-policy waarvan kennis en benadering per definitie interdisciplinair zijn.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Gemengde instroom

Deze opleiding is vernieuwend door de gemengde instroom van professionele en academische bachelors. Ontegensprekelijk is dit op zich reeds een vorm van interdisciplinaire integratie die jouw leeromgeving alleen maar kan verrijken. Daarnaast is er een veelheid aan actieve werkvormen en begeleide zelfstudie. Tijdens de eigenlijke masteropleiding wordt jou de mogelijkheid geboden om zelf geïntegreerde case studies uit te voeren waarbij je, in groep en individueel, leert omgaan met bronnen, een onderzoek leert opzetten, ervaring opdoet met het toepassen van technieken en kritisch leert omgaan met de geboekte resultaten.

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Meer info

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.