Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Stage: 
verplicht
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Letteren en Wijsbegeerte
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Tolken:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Geen uitwisselingsplannen

Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken

Traject na vooropleiding master taal- en letterkunde met één of twee vreemde talen in het studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.
Academiejaar 2017-2018
Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het tolken – 12 ECTS
1) Specifieke vaardigheden : Taalkeuze – verplichte keuze
2) Verdiepende studiedelen - verplicht

Specifieke vaardigheden

In deze module draait alles om de praktijk. Je voert in de gekozen taal korte tolkoefeningen uit, alsook vertalen van het blad. Indien je hebt gekozen voor het Nederlands in je talenpakket, dan leer je op basis van diverse oefeningen rond journalistieke tekstgenres hoe je samenhangende teksten kan schrijven of de kwaliteit van dergelijke teksten kan beoordelen en verbeteren.

De student kiest twee van onderstaande talen.

Taalkeuze Frans

Taalkeuze Frans
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Inleiding tot het tolken Frans English 2de semester 3

Taalkeuze Engels

Taalkeuze Engels
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Inleiding tot het tolken Engels English 2de semester 3

Taalkeuze Duits

Taalkeuze Duits
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Inleiding tot het tolken Duits English 2de semester 3

Taalkeuze Spaans

Taalkeuze Spaans
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Inleiding tot het tolken Spaans English 2de semester 3

Taalkeuze Nederlands

Taalkeuze Nederlands
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Inleiding tot de journalistieke genres English 1e semester 3

Verdiepende studiedelen

In deze module komen zowel aspecten van het vertalen als van het tolken aan bod. In het vak 'inleiding tot de vertaalkunde' worden theoretische concepten van het vertalen besproken. In het vak 'Tolktechnieken' leer je hoe je consecutieve tolkprestaties kan noteren.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Inleiding tot de Vertaalkunde English 1e semester 3
Tolktechnieken (notitie-en spreektechnieken) English 1e semester 3