VRAGEN VOORBIJ ANTWOORDEN

Verwondering en twijfel zijn belangrijke eigenschappen om op een kritische wijze deel te nemen aan onze hedendaagse, complexe en geglobaliseerde maatschappij. Filosofen en ethici moeten dan ook met beide voeten in de werkelijkheid staan, en waakzaam blijven voor steeds veranderende omstandigheden.

 

Iets voor mij?

Voel je je klaar voor het onderuit halen van schijnbare waarheden en evidenties? Kan je een grote portie zelfstandigheid aan de dag leggen? Hou je van het zorgvuldig opbouwen van een eigen argumentatie? Ben je bereid grote hoeveelheden leesvoer te verwerken? Wil je de inzichten daaruit op een heldere wijze leren vertalen naar papers? Dan is het antwoord op de bovenstaande vraag volmondig JA! Ontdek ons programma en geraak wegwijs.

 

De mens streeft er van nature naar te weten (Aristoteles)
 
 

Geen boekenwijsheid

De specifieke aard van onze opleiding vereist dat je de leerstof niet botweg vanbuiten leert. Er wordt steeds inzicht van je verwacht. In de plaats van eeuwenoude zienswijzen woordelijk te reproduceren, moet je je kunnen verplaatsen in de complexe ideeënwereld van diverse denkers uit uiteenlopende tradities en tijdvakken. In de plaats van lesgevers na te praten, moet je je eigen positie durven en kunnen beargumenteren.

 

Brochure


Hierin vind je meer uitgebreide info over onze eigenheid en visie, de programma's, praktische wenken, contactgegevens.

Download

Erasmus


Je kan een deel van deze opleiding volbrengen op tal van bestemmingen in het buitenland. Een pluspunt voor je cv.

Meer info

Faculteit


De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt nog diverse andere opleidingen aan, die je ook kan combineren via minores.

Meer info

Avondonderwijs

Voor werkenden of werkzoekenden bieden wij deze opleiding ook aan met les vanaf 17u of in het weekend. Het gaat om dezelfde vakken, maar in gecondenseerde vorm. Zelfstudie is hier dus zeer belangrijk. Het leidt echter tot precies hetzelfde diploma als dit van het dagonderwijs. Werken en studeren, de combinatie kan!

 

Er bestaan geen feiten, alleen interpretaties (Nietzsche)
 
 

Academische competenties

Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

 

Wereldstad

Via gastcolleges van buitenlandse proffen of de vele internationale studenten aan de VUB heb je de wereld binnen handbereik. Bovendien is Brussel een kosmopolitische stad die bruist en krioelt van culturen en talen. Aan jou om op ontdekking te gaan.

 

Infodagen


Op welke universiteit je het best je hogere studies aanvangt, ontdek je alleen door er zelf eens de sfeer te gaan opsnuiven.

Kom langs

Studiekeuze


In ons e-book vind je veel handige tips die je helpen om de juiste studiekeuze te maken zodat jij je slaagkansen verhoogt.

Download

Inschrijven


Je hebt beslist, en wil starten op de VUB. Start je inschrijving hier. Vindt ook info over studiegeld en praktische vereisten.

Schrijf in

Nog onvoldoende duidelijkheid?

Stuur ons een e-mail

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

Welke vakken krijg je allemaal? Een overzicht vind je hieronder. Naast het driejarige modeltraject voor de bachelor zijn ook verkorte trajecten mogelijk. Volgend op deze bachelor kan je onze master aanvatten. Ook andere bachelors bieden hier mits één extra studiejaar toegang toe. Tot slot is er de research master.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Bachelor

De drie bachelorjaren bieden respectievelijk inleidende, verdiepende en specialiserende vakken. Jaar één heeft een gemeenschappelijke stam met andere opleidingen uit onze faculteit. Jaar twee en drie bevatten beide een keuze module. In het derde jaar zitten enkele verplichte Engelstalige opleidingsonderdelen vervat. Datzelfde jaar schrijf je een bachelorpaper.

Master

In de master Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen kies je één van de volgende twee afstudeerrichtingen:

  • Wijsbegeerte
  • Moraalwetenschappen en humanistiek

Met eender welk ander bachelordiploma kan je mits een programma van één jaar de masteropleiding in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aanvatten. Houders van een academisch diploma dienen eerst het voorbereidingsprogramma van 63 studiepunten te volgen. Houders van een professionele bachelor volgen het verplichte schakelprogramma van 81 studiepunten.

Avondonderwijs

Voor werkenden of werkzoekenden bieden wij deze opleiding ook aan met les vanaf 17u of in het weekend. Het gaat om dezelfde vakken, maar in gecondenseerde vorm. Zelfstudie is hier dus zeer belangrijk. Het leidt echter tot precies hetzelfde diploma als dit van het dagonderwijs. Werken en studeren, de combinatie kan!

Research master

Voor studenten die van een loopbaan als onderzoeker dromen bestaat een tweede jaar master, de Research Master in Philosophy. In samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen krijg je hier de keuze uit 18 seminaries waarvan je er drie kiest die je aan twee van de drie universiteiten volgt.

Infodagen


Op welke universiteit je het best je hogere studies aanvangt, ontdek je alleen door er zelf eens de sfeer te gaan opsnuiven.

Kom langs

Brochure


Hierin vind je meer uitgebreide info over onze eigenheid en visie, de programma's, praktische wenken, contactgegevens.

Download

Inschrijven


Je hebt beslist, en wil starten op de VUB. Start je inschrijving hier. Vindt ook info over studiegeld en praktische vereisten.

Schrijf in

Nog onvoldoende duidelijkheid?

Stuur ons een e-mail

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Een vliegende start

De lessen van het nieuwe academiejaar starten telkens in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Hieronder vind je alvast wat startersinfo.

Studeren in semesters

2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Leerkrediet

Bij wijze van welkom ontvang je bij aanvang van een initiële bachelor- of masteropleiding 140 studiepunten. Deze studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld. Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet. Maak dus een verstandige studiekeuze.

Toelatingsvoorwaarden en inviduele trajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationalteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Flexibel studeren

De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

OP KOT

Meer info

Studiebegeleiding


In dit centrum kan je terecht voor informatie, advies, begeleiding en training in elke fase van je studieloopbaan.

Meer info

STUDENTENLEVEN

Meer info

Erasmus


Je kan een deel van deze opleiding volbrengen op tal van bestemmingen in het buitenland. Een pluspunt voor je cv.

Meer info

BRUSSEL

Meer info

Brochure


Hierin vind je meer uitgebreide info over onze eigenheid en visie, de programma's, praktische wenken, contactgegevens.

Download

Nog onvoldoende duidelijkheid?

Stuur ons een e-mail

Wij staan voor je klaar

Het team van onze opleiding bestaat uit docenten, assistenten, onderzoekers en secretariaatsmedewerkers die je allen helpen wanneer mogelijk. Daarnaast kan je met specifieke vragen of problemen bij heel wat centrale diensten terecht. Ben je een nieuwe student, kijk dan eerst bij Opleiding, Programma en/of Wegwijs.

Onderwijsondersteuners

De onderwijsondersteuners van de faculteit staan in voor het verhogen van het studierendement in de eerste bachelor en het schakelprogramma. Dit doen zij door, in samenwerking met het StudieBegeleidingsCentrum, studenten van bij de aanvang van het academiejaar op te volgen en te begeleiden. Na de eerste zittijd worden alle studenten die op minder dan 60% van de opgenomen studiepunten slaagden uitgenodigd voor een studievoortgangsgesprek met de onderwijsondersteuners en de studietrajectbegeleiders.
 
Acties die de onderwijsondersteuners onderenemen zijn:

  • Advies geven over planning, studiemethode, vakken opnemen/laten vallen …
  • Workshops geven en doorverwijzen naar workshops van het SBC
  • Helpen bij het opstellen van een planning voor het uitwerken van een paper, de examenperiode, een week …
  • Doorverwijzen naar professionele begeleiding indien van toepassing (faalangst, stress …)
  • Belang van opdrachten, taken, examens in de verf zetten
  • Studietips geven (mondeling en/of op papier)

Daarnaast werken de onderwijsondersteuners aan een tutoringproject voor bachelorstudenten (LIST), een vak onderzoeksmethoden in de menswetenschappen (HARP) en een project rond educatieve coaching voor docerende doctorandi.

Contactgegevens
Sofie de Laat (LIST) en Fleur Van Bocxlaer (HARP)
Lokaal 5C452

Info opleiding


De poort naar alle praktische info voor de student Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

MY.VUB

Info VUB


De poort naar alle praktische info voor elke student van de Vrije Universiteit Brussel.

STUDENT.VUB

Secretariaat opleiding


Mevr. Viviane Servranckx
lokaal 5B404
02/629.25.68

Stuur een e-mail

Studiebegeleiding


In dit centrum kan je terecht voor informatie, advies, begeleiding en training in elke fase van je studieloopbaan.

Meer info

Trajectbegeleiders


Voor al je vragen over studieprogramma's, toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, herkansingen, ...

Contacteer

Ombudspersonen


Voor klachten inzake onderwijs en examens waarmee je niet op een andere plek binnen de VUB terecht kan.

Contacteer

Het einde is een nieuw begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Vandaag vinden we afgestudeerde wijsgeren en moraalwetenschappers terug in alle organisaties waar ze kritische, analyserende en synthetiserende denkers kunnen gebruiken – en dat zijn er heel wat. Naast de bedrijfswereld, die waardeert hoe filosofen in staat zijn innovatieve structuren en processen uit te denken zonder het grotere plaatje uit het oog te verliezen, vinden we ook veel wijsgeren en moraalwetenschappers terug in socioculturele verenigingen en in de media. Studenten die in de masterfase van hun opleiding kiezen voor de afstudeerrichting Moraalwetenschappen en Humanistiek, kunnen leraar Moraal of Filosofie in het secundair onderwijs of de hogeschool worden. De studenten die de stage ‘morele begeleiding’ en het aanvullende opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot de praktijk van de Humanistiek’ hebben gevolgd, komen in aanmerking om te werken als moreel consulent in hulpverlenende organisaties in het algemeen of in één van de Centra Morele Dienstverlening van deMens.nu in het bijzonder. 

Research master

Voor studenten die van een loopbaan als onderzoeker dromen bestaat een tweede jaar master, de Research Master in Philosophy. In samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen krijg je hier de keuze uit 18 seminaries waarvan je er drie kiest die je aan twee van de drie universiteiten volgt.

Levenslang leren

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv.

Careercenter


Hier krijg je individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Meer info

Blijf FILO volgen

Facebook

Doctoreren


De VUB telt drie doctoral schools ter stimulering van doctorandi. Ze hebben als doel junior onderzoekers te ondersteunen.

Meer info

Alumniwerking

Meer info

Werk en studie


Hou je scherp, je leven lang. Nergens anders vind je zo’n groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan.

Meer info

Blijf de VUB volgen

LinkedIn

Blijf op de hoogte

Hieronder berichten wij graag over activiteiten en publicaties waar teamleden, (oud)studenten of onze opleiding in haar geheel bij betrokken zijn. Je kan ons eveneens volgen via Facebook en Twitter. Heb je een passende suggestie voor een item, contacteer ons. Voor een archief incl. oudere berichten (vanaf 2011) zie hier.

Quodlibet IV.1 Prof. Sonja Lavaert

Thema’s Wijsbegeerte van de Nieuwe Tijd
Rede, autonomie en macht – Waarheid, fictie en veelheid
Sonja Lavaert

17 mei 2018 – van 16u tot 19u in D.2.06

Op donderdag 17/5/2018 van 16u tot 19u wordt het college Thema’s Wijsbegeerte van de Nieuwe Tijd (S. Lavaert) afgesloten met een open discussie. Van de studenten die ingeschreven zijn in de cursus, dag- en werkstudenten, wordt verwacht dat ze minstens één inhoudelijke vraag op tafel leggen waarover zal worden gediscussieerd. Alle behandelde thema’s kunnen aan bod komen. De Quodlibet-les sluit het semester af en staat open voor alle geïnteresseerden, en in het bijzonder voor studenten FILO en oud-studenten van de cursussen Filosofie van de Verlichting en Thema’s wijsbegeerte van de Nieuwe Tijd.

Voor meer informatie zich wenden tot: sonja.lavaert@vub.be.

Nieuw boek Jean Paul Van Bendegem

Verdwaalde stad - Filosoferen langs straten en pleinen

Dagelijks lopen velen onder ons rond in een stad. Meestal blijven we nergens stilstaan, we moeten vlugvlug van A naar B want we zijn gehaast. Maar ondertussen passeren we van alles en nog wat: een monument, een park, een museum, een universiteitsgebouw, een gerestaureerde kerk of belfort. In dit boek dat een wandeling beschrijft doorheen het Gent van nu, staat het stilstaan centraal: wat is de betekenis van dat alles en nog wat dat we zo achteloos voorbijlopen?

Verdwaalde stad (2017) van Jean Paul Van Bendegem is een filosofische dwaaltocht doorheen een concrete stad maar meer nog een mentale verkennings- en ontdekkingsreis van een universum waar het gaat om het geheugen, natuur versus cultuur, het verzamelen en ordenen, het maken van kennis en het bewaren en herstellen van wat was. Het eindpunt is een verrassend nieuwe blik op een omgeving die men dacht te kennen.

(meer info en bestellen)

meer FILO nieuws

FILO archief

FILO volgen

Facebook

VUB nieuwspagina

VUB today

Wetenschappelijk onderzoek

Naast onderwijs en dienstverlening vormt onderzoek één van de bestaansredenen en kerntaken van een universiteit. Bij ons is dat niet anders. Wij streven bovendien naar een tweerichtingsverkeer tussen onderzoek en onderwijs. Door recent onderzoek te belichten in de lessen, én door studenten academische competenties bij te brengen.

Onderzoekscentra

Het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) heeft de volgende onderzoeksdomeinen: subjectiviteit en intersubjectiviteit (het zelf, de ander, lichamelijkheid, interculturalisme), hedendaagse ethische debatten (biologie, media, technologie, migratie, ecologie), kritiek van de religie en niet-theïstische religiositeit.

Het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (CLWF) heeft de volgende onderzoeksdomeinen: formele en filosofische logica, geschiedenis en filosofie van de wiskunde (in het bijzonder finitisme), filosofie van de wiskundige praktijk, geschiedenis en filosofie van de kosmologie, geschiedenis en filosofie van de wetenschappelijke methodologie, semiotiek, transmissie en popularisering van kennis en wetenschap, wetenschapsretoriek. Het CLWF werkt nauw samen met andere universitaire onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

Het interfacultaire Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA) komt voort uit het Centrum voor Vrouwenstudies, dat in 1987 onstond uit het engagement van een aantal vrouwelijke leden van het academisch personeel om onderzoek naar genderverhoudingen en de maatschappelijke achterstelling van vrouwen te stimuleren. Het wil via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bijdragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit.

Doctoreren

Je bent werkelijk gepassioneerd door wijsbegeerte en/of moraalwetenschap? Je blijft nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal milieu? Dan is een doctoraat misschien iets voor jou. Bij de toelatingsaanvraag moet je het domein en onderwerp van je onderzoek vermelden. Ook dien je over een promotor te beschikken die de nodige expertise heeft die aansluit bij dat onderwerp. Dit moet een professor zijn die aan de VUB het statuut van Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) heeft.

Research master

Voor studenten die van een loopbaan als onderzoeker dromen bestaat een tweede jaar master, de Research Master in Philosophy. In samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen krijg je hier de keuze uit 18 seminaries waarvan je er drie kiest die je aan twee van de drie universiteiten volgt.