Wiskunde

Hou jij van abstract denken en stel je graag alles in vraag?Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, kanstheorie of toegepaste wiskunde?Interesseer je je voor de nieuwste ontwikkelingen en spitstechnologieën in de wiskunde en wil je daartoe creatief bijdragen?Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in het dagelijkse leven zoals muziek of kunst? Wil je je kennis delen en denk je aan een loopbaan in het onderwijs of kijk je eerder uit naar een onderzoeksloopbaan?Wil je een loopbaan uitbouwen in de sector van de financiële wiskunde en/of het actuariaat?

Download de brochure

Studenten vertellen

Ik wist waarom ik leerkracht wou worden op mijn 57ste  jaar. Sindsdien is die visie steeds wat bijgestuurd dankzij de nieuwe ervaringen die ik binnen het onderwijs heb opgedaan.

Mijn visie op het onderwijs geef ik hier even mee...

‘Als leerkracht wiskunde wil ik alle jongeren samen de handen in elkaar laten slaan in hun zoektocht naar praktische oplossingen voor allerhande problemen/vragen die ze kunnen tegenkomen, en dit op een kritische, analytische wijze vol van passie voor het vak en de communicatie over en weer met de samenleving. Het durven zoeken en constant in vraag stellen van de omgeving – zowel als leerkracht als leerling – is hierbij fundamenteel.’

Later ontdek je dat je eigen visie nauw aansluit bij de IDLO  kerncompetenties (zoals humanistisch geëngageerd, reflectief en onderzoekend) die je doorheen de opleiding leiden.

Een van de uitdagingen waar mijn familie en vrienden mij mee confronteerden tijdens de studie was:  ‘Je leerlingen of studenten blijven even oud (14  of 18 of 22 jaar) maar jij wordt ieder jaar een jaar ouder en de doelgroep blijft niet alleen even oud, maar hun leefomgeving wijzigt constant (zoals de sociale media, gebruik van gsm, een overvloed aan informatie ter beschikking, …)’

Dat is nu het boeiende aan de job – constant met nieuwe uitdagingen geconfronteerd worden. En dit kan je onder andere aanpakken door jezelf steeds in vraag te stellen en te reflecteren over jezelf als leerkracht. In de privésector wordt dit vertaald in ‘constant leren’.  Leerkracht zijn is nu net de personificatie van ‘constant leren’ maar zonder daardoor afbreuk te doen aan je waarden als leerkracht.

Als ik terugblik op de lerarenopleiding dan denk ik naast de eigen vakdidactiek terug aan de topic van ‘reflecteren en onderzoeken’ als een van de sterke pijlers binnen de opleiding. Binnen een schoolgemeenschap, voor de klas, naar de ouders toe, steeds kan en zal je terugvallen op ‘reflecteren’. Zo je dit talent kan ontplooien dan zal elke uitdaging (goed of minder) voor de klas een nieuwe positieve ervaring worden waardoor je het lesgeven nooit moe wordt. Integendeel … het voedt nog extra je passie.

Je start met een lege boekentas aan het begin van de opleiding. Maar dankzij de opleiding binnen het IDLO ga je als jonge leerkracht op reis met een sterke basiskennisbagage die je constant zal willen vernieuwen.

Ik kom van Oostende en oorspronkelijk was ik van plan om, zoals de meeste van mijn klasgenoten, in Gent te gaan studeren. Maar toen we met de klas op uitstap naar Brussel gingen, viel me direct op dat de sfeer op de VUB ‘closer’ was dan elders. Ik kreeg toen de kans om met enkele assistenten te spreken, die me een goed beeld gaven van de omgang tussen de professoren en de assistenten enerzijds en de studenten anderzijds. Ik ben heel tevreden met mijn keuze voor de VUB. De kleine omvang van de vakgroep wiskunde biedt verschillende voordelen, zoals de inspraak van de studenten in de opstelling van het examenrooster. Ook als je vragen hebt, kan je altijd terecht bij een prof of assistent.

"Het diploma wiskunde toont dat je ‘slim’ bent, nadien kan je werken in welke richting je wilt"

 

Waarom heb je voor de opleiding Wiskunde gekozen?

Dat ik wiskunde ging studeren, lag al lang vast. Het was dat ofkapster worden! Maar daar hebben mijn ouders wijze raad gegeven. Mijn plan was om leerkracht wiskunde te worden maar al snel bleek dat voor een klas staan niet mijn sterkste eigenschap was. Er was nog een waaier aan mogelijkheden, bleek achteraf. Dat ik in Brussel zou studeren stond vrij snel vast. De goede en persoonlijke ontvangst op de infodagen gaven de doorslag. En dankzij het aanbod van de flexibele bachelors volgde ik, uit persoonlijke interesse, een keuzevak bij een professor uit de economie.

Wat voor werk doe je nu?

Ik werk nu bij BNP Paribas Fortis en analyseer er de winst van de bank onderhevig aan het renterisico. Het draait om economie maar het komt allemaal neer op cijfers. En als wiskundige ben ik daar goed in. Eenvoudig gesteld zijn er spaarrekeningen en leningen, interesten en rente, geld binnen en geld buiten. Ik ga bijvoorbeeld na, op nationaal niveau, hoe de bank de inkomende gelden best verspreid over verschillende producten om er het meeste voordeel uit te halen. Al het geld dat de mensen op hun spaarboekjes, termijnrekeningen of zichtrekeningen zetten kan de bank op zijn beurt inzetten voor een waaier aan producten zoals aandelen of obligaties die meer opbrengen. Natuurlijk moet er altijd voldoende geld voorhanden zijn voor wanneer de mensen hun geld opeisen. Voor eventuele grote verschuivingen worden ook risicomodellen opgesteld. Dat is een vrij complex gegeven.

Wat is het leukste aan je job?

De intellectuele uitdaging en de collega’s.

Welke kennis of vaardigheden heb je vanuit je opleiding
meegekregen?

Tijdens een universitaire wetenschappelijke opleiding leer je vooral kritisch nadenken en bij de wiskunde draait het om logisch redeneren. Na je studies ben je in staat om op een hoog niveau kwaliteit te leveren en dat is wat de werkgever verwacht. Beschouw je opleiding als een stevig starterspakket dat je toelaat je overal snel in te werken.Je kan steeds verder specialiseren in de richting die je het meeste aanspreekt.

Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken?

Maak je niet te veel zorgen over wat voor werk je later gaat doen, dat wijst zichzelf uit eenmaal je in het laatste jaar zit. Het diploma wiskunde toont dat je ‘slim’ bent, nadien kan je werken in welke richting je wilt. Volg je passie en dan kom je wel goed terecht.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start je inschrijving nu!

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

Italië
Polen
Spanje

Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van alle EU en non-EU bestemmingen binnen de exchange programma’s, contacteer exchange.outgoing@vub.ac.be

Na je opleiding

Phd

Masterdiploma op zak, maar niet meteen zin om de academische wereld te verlaten? Als doctoraatsstudent voer je minstens 4 jaar lang voltijds onderzoek uit aan de universiteit. Benodigd: een promotor, een onderzoeksonderwerp en voldoende financiering. Drie keer check? Waag je kans en doctoreer.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

In steeds meer takken van onze maatschappij worden mathematische modellen gehanteerd en wordt de materie alsmaar complexer. Denk maar aan tekenprogramma's van architecten, de allernieuwste animatiefilms, beeldcompressie, ... Wiskundigen zijn juist opgeleid om complexe problemen efficiënt en correct op te lossen. Dat maakt van hen zeer gegeerde medewerkers voor allerlei bedrijven, zowel in de industrie als bij consultancy bureaus, informaticabedrijven, banken of verzekeringsmaatschappijen. Overal waar men statistische analyses nodig heeft, onder meer in tal van overheidsinstellingen, zijn wiskundigen welkom.

Liever voor de klas?

Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen (de vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot) of kan je je toeleggen op academisch wiskundeonderzoek.

Lees de getuigenissen van een aantal alumni.

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Blijven studeren

Door in je flexibel gedeelte bepaalde opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding Fysica en Sterrenkunde of Computerwetenschappen te kiezen, kan je na je bacheloropleiding Wiskunde een master volgen in de Fysica en Sterrenkunde of Computerwetenschappen.

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Infopunt Studenten

+32-2-6292010
info@vub.ac.be

StudieBegeleidingsCentrum (SBC)

+32-2-6292306
begeleiding@vub.ac.be

StudentenAdministratieCentrum (SAC)

sac@vub.ac.be

Faculteitssecretariaat Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

secr@we.vub.ac.be