Bewijs van taalkennis bij inschrijving

Bewijs van taalkennis van het Nederlands

Het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands als onderwijstaal is voor de kandidaat-student geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

1. hij heeft een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal;

2. hij heeft ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal met succes voltooid;

3. hij is in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 54 ECTS-credits;

4. hij is geslaagd voor het toelatingsexamen arts of tandarts, georganiseerd door de Vlaamse overheid;

5. hij heeft een getuigschrift hoger onderwijs sociale promotie in het Nederlands behaald;

6. hij is geslaagd voor het Nederlands Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), Programma II;

7. hij is geslaagd voor een test opgesteld overeenkomstig het Europees referentiekader niveau B2, zoals bijvoorbeeld het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) -'Educatief Startbekwaam', of de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA - ERK B2).

8. De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar.

De volledige informatie vind je terug in het Onderwijs- en examenreglement.
Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) richt meerdere taaltests Nederlands in (ITNA & CNaVT). Meer info over de test vind je op de webpagina's van het ACTO

Bewijs van taalkennis van het Engels

Studenten die inschrijven voor een opleiding, een programa of een opleidingsonderdeel waarvan de onderwijstaal Engels is, moeten een bewijs voorleggen van hun kennis van het Engels.

Het bewijs van voldoende kennis van het Engels als onderwijstaal is voor de kandidaat-student, uitgezonderd voor de kandidaat-student voor een bacheloropleiding, geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

1. hij heeft een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal;

2. hij heeft ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Engels als onderwijstaal met succes voltooid;

3. hij is in het hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 54 ECTS-credits;

4. hij is geslaagd in het secundair onderwijs in België;

5. hij is geslaagd voor één van de volgende taaltesten overeenkomstig het Europees referentiekader met minimum niveau B2:

·       TOEFL met volgend minimaal niveau: 213 computer-based, 72 internet-based;

·       TOEIC met volgend minimaal niveau: 785;

·       IELTS met volgend minimaal niveau: academische module 6.0;

·       Certificaat van de ITACE for Students met ERK/CEFR score B2;

·       Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), grade B;

·       Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), grade C;

·       Trinity College London (the ALTE Q mark);

·       Cambridge English First (FCE);

·       Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage);

·       Cambridge Michigan ECCE;

·       Trinity College London: ISE II, GESE Grade 7-9;

·       The Pearson Test of English General (PTE General) met volgend minimaal niveau: level 3;

·       The Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met volgend minimaal niveau: 59.

De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar.

 

De kandidaat-student voor een bacheloropleiding toont aan over voldoende kennis van het Engels als onderwijstaal te beschikken indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

1. hij heeft een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal;

2. hij is geslaagd in het secundair onderwijs in België;

3. hij is geslaagd voor één van de volgende taaltesten overeenkomstig het Europees referentiekader met minimum niveau B2:

·       TOEFL iBT met volgend minimaal niveau: 79;

·       TOEFL PBT met volgend minimaal niveau : 550

·       TOEFL CBT met volgende minimaal niveau : 213

·       IELTS met volgend minimaal niveau: academische module 6.5;

·       Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), grade B;

·       Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), grade C;

De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar.

De volledige informatie vind je terug in het Onderwijs- en examenreglement.

De computer-based TOEFL (Test of English as a Foreign Language) en de 'ITACE for Students' kan je aan het ACTO afleggen. Meer info hierover vind je op de webpagina van het ACTO.

Academisch Centrum voor Taalonderwijs

Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) is een centrale academische dienst die zich bevindt op de derde verdieping van het gebouw aan de Pleinlaan 5. 
Het ACTO organiseert taallessen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Nieuwgrieks en Spaans. Informatie over de lessen vind je op de webpagina's van het ACTO of op het secretariaat van het ACTO.