Taaltesten

Nederlands

Studenten die inschrijven voor een opleiding, een programa of een opleidingsonderdeel waarvan de onderwijstaal het Nederlands is, moeten bij inschrijving een bewijs voorleggen van hun kennis van het Nederlands. Het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands als onderwijstaal is voor de kandidaat-student geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. hij heeft een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal;
 2. hij heeft ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal met succes voltooid;
 3. hij is in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 54 studiepunten;
 4. hij is geslaagd voor het toelatingsexamen arts of tandarts, georganiseerd door de Vlaamse overheid;
 5. hij is geslaagd in het interuniversitair examen voor gedeeltelijke gelijkwaardigheid van het diploma arts, georganiseerd door de VLIR;
 6. hij heeft een getuigschrift hoger onderwijs sociale promotie in het Nederlands behaald;
 7. hij is geslaagd voor het Nederlands Staatsexamen NT2, Programma II;
 8. hij is geslaagd voor een test opgesteld overeenkomstig het Europees referentiekader niveau B2, zoals bijvoorbeeld het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), het Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO), Nederlands staatsexamen NT2, de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)

De volledige informatie vind je terug in het Onderwijs- en examenreglement
Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTo) richt meerdere taaltests Nederlands in. De eerste is de CNaVT-test, die plaatsvindt in mei. Andere testen zijn de ITNA-test en ACTo-test, die plaatsvinden in augustus en september. Meer info over de test vind je op de webpagina's van het ACTO

Engels

Studenten die inschrijven voor een opleiding, een programa of een opleidingsonderdeel waarvan de onderwijstaal Engels is, moeten een bewijs voorleggen van hun kennis van het Engels. Het bewijs van voldoende kennis van het Engels is voor de kandidaat-student geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. hij heeft een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal;
 2. hij heeft ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Engels als onderwijstaal met succes voltooid;
 3. hij is in het hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 54 studiepunten;
 4. hij is geslaagd in het secundair onderwijs ASO in België;
 5. hij is geslaagd voor één van de volgende taaltesten:
  • TOEFL met volgend minimaal niveau: 213 computer-based, 80 internet based;
  • IELTS met volgend minimaal niveau: academische module 6.5;
  • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), grade B;
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), grade C

De computer-based TOEFL (Test of English as a Foreign Language) kan je aan het ACTo/Vrije Universiteit Brussel afleggen. Meer info hierover vind je op de webpagina van het ACTo.

Academisch Centrum voor Taalonderwijs

Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTo) is een centrale academische dienst die zich bevindt op de derde verdieping van het gebouw aan de Pleinlaan 5 (nabij Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus). 
Het ACTO organiseert taallessen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Nieuwgrieks en Spaans. Informatie over de lessen vind je op de webpagina's van het ACTo of op het secretariaat van het ACTo.