3

Een evenwichtig aandeel mannen en vrouwen in bestuursfuncties

 

Naar minstens een derde stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht in de nieuwe centrale en facultaire besturen. Voor sommige organen is dat streefdoel al bereikt. Voor andere organen zijn daartoe transparante procedures uitgewerkt. Telkens geldt het principe comply or explain.

Wat?Tegen wanneer?
1. Streven naar minimaal 1/3 vertegenwoordiging van elk geslacht wat betreft de stemgerechtigde leden van bestuursorganen met advies- en beslissingsmacht
Duidelijkheid over in welke centrale bestuursorganen de 1/3-2/3 regel van kracht is (GOCOI) 2014
Duidelijkheid over in welke facultaire bestuursorganen de 1/3-2/3 regel van kracht is (GOCOII) 2014
Transparante procedures voor de samenstelling van bestuursorganen 2014
Faculteiten valoriseren bestuurstaken maar hebben ook aandacht voor overbevraging 2015
Ondersteuning bestuurstaken voor leden centrale organen (bv. vorming) 2015