7

Oog voor gender in onderwijs en onderzoek

De integratie van een genderperspectief in onderzoek levert betere onderzoeksresultaten op. De doctoral schools dragen hun steentje bij door de organisatie van workshops en seminars. Daarnaast wil de VUB via onderwijs studenten warm maken voor gender en diversiteit. Degelijke analyses, bewustwording en engagement zijn de sleutels tot meer gelijke kansen op onze campus en in de maatschappij.

Wat?Tegen wanneer?
1. Generieke en disciplinespecifieke seminars en workshops over gender en gendermethodologie voor PhD's 2014
 
2. Structurele ondersteuning van de inrichting van de interuniversitaire master gender en diversiteit  2015
 
3. Gendermainstreaming van de curricula
Het introductievak 'Inleiding tot vrouwen- en genderstudies' staat open voor studenten uit diverse opleidingen 2015
De VUB-opleidingsonderdelen van de master Gender en Diversiteit staan open voor studenten uit diverse opleidingen 2015