5

De noodzaak tot cultuurverandering

Oog hebben voor gender en dat een integraal onderdeel maken van je beleidsproces: dat moet je aanleren als organisatie én als manager. Daarom zet de VUB volop in op de vorming van leidinggevenden. Ook moet de zichtbaarheid van vrouwelijke academici vergroot worden. Jonge vorsers hebben netwerken en inspirerende rolmodellen nodig.

Wat?Tegen wanneer?
1. Een verankerd vormingsaanbod over gender en diversiteit voor leidinggevenden
Leidinggevenden (Academisch Personeel) krijgen vorming over gender en diversiteit 2014
De leiderschapstraining voor Administratief Technisch Personeel bevat een genderaspect 2014
 
2. Aan de VUB zijn vrouwelijke rolmodellen zichtbaar aanwezig
De gender proofing van academische evenementen, communicatie en documenten 2014
De jaarlijkse organisatie van netwerkingsmoment(en) voor vrouwelijke academici. 2014
Elke faculteit draagt jaarlijks minstens één vrouw voor als Fellow van de VUB 2015