4

Genderneutrale institutionele praktijken

Een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op alle academische echelons: dit begint bij aanwerving- en aanstellingsprocedures en krijgt een vervolg in het bevorderingsbeleid. Vaak spelen onbewuste vooroordelen en stereotypen mee in deze procedures. Meritocratie en excellentie zijn niet genderneutraal. Specifieke vorming en een meer evenwichtige samenstelling van selectie-, evaluatie- en bevorderingscommissies (EBC's) moeten deze implicit gender bias tegengaan. Goede afspraken over het individuele takenpakket en transparante evaluatieprocedures zijn eveneens belangrijke elementen.

Wat?Tegen wanneer?
1. Een aanstellingsprocedure met aandacht voor gender en een helder bevorderingsbeleid met objectieve criteria
Minimaal 1/3 vertegenwoordiging van elk geslacht in evaluatie- en bevorderingscommissies 2014
Minimaal 1/3 vertegenwoordiging van elk geslacht in selectiecommissies 2014
Vorming voor leden van EBC's en selectiecommissies over implicit gender bias 2016
Faculteiten communiceren duidelijk over bevorderingsprocedures en geven feedback 2015
Een ZAP-matrix met heldere functieprofielen 2017