8

Respect voor het individu

Met de intentieverklaring 'Respect voor elkaar op het werk' nam de VUB in 2012 een engagement op tegen pesterijen, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het GAP vestigt nog eens de aandacht op ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Het welzijn en de ontplooiingskansen van elke werknemer en iedere student zijn een prioriteit.

Wat?Tegen wanneer?
1. Een gepaste reactie op seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld
Vorming over de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld en een grotere zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen (Academisch Personeel en Administratief en Technisch Personeel) 2015
De tuchtprocedures voor personeel en studenten zijn gekend 2015
Een digitaal meld- en informatiepunt voor studenten 2014
 
2. De VUB-visie over gelijke kansen en rechten, welzijn en gender zijn gekend
Toelichting van de visie tijdens de jaarlijkse onthaaldag voor ZAP 2013
Een genderperspectief in de jaarlijkse bevraging van nieuw personeel 2014
De intentieverklaring 'Respect voor elkaar op het werk' in de onthaalmap voor nieuwe personeelsleden 2014