Gunningscomité

Bevoegdheden

Het Gunningcomité adviseert de Raad van Bestuur en het Directiecomité i.v.m. de wijze van gunnen en de toewijzing van opdrachten van werken, leveringen en diensten.

Samenstelling

De samenstelling van het gunningscomité wordt bepaald in het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur.

Contact

mail.
tel.

Leden

  • Jegers Marc, Afgevaardigde van de Rector (Voorzitter)
  • Lataire Philippe, Voorzitter Gebouwencommissie Etterbeek
  • De Mey Johan, Voorzitter Gebouwencommissie Jette
  • Van Craen Nic, Algemeen Beheerder
  • Maes Jurgen, Expert in de Bouwkunde
  • Musschebroeck Nancy, Expert
  • Van der Hoeven Yves, Hoofd Juridische Dienst

Met raadgevende stem:

  • Dewulf Sonia, Hoofd Aankoopdienst
  • Verheyen Nadine, Afdelingshoofd Directie Financiën

Andere personen kunnen de vergadering met raadgevende stem bijwonen in functie van de agenda en indien daarom verzocht wordt door de Voorzitter.

Secretariaat:

Medewerker van de Dienst Aankoop