Werken voor de Vrije Universiteit Brussel

Als u wilt werken in een dynamische omgeving waar mensen uit alle Belgische provincies en zelfs van ver daarbuiten elkaar ontmoeten dan bent u bij de Vrije Universiteit Brussel aan het juiste adres.

De Vrije Universiteit Brussel voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst, sociale achtergrond of handicap.

De Vrije Universiteit Brussel wil dat elke werknemer zich goed voelt in zijn vel en met eerbied en achting behandeld wordt en duldt dan ook geen enkele vorm van discriminatie.

De personeelsdienst

Met inachtname van de basiswaarden en de missie van de universiteit vervult de personeelsdienst een dienstverlenende functie naar alle medewerkers van de universiteit evenals naar promotoren, vakgroepen en diensthoofden. Daarnaast vervult de personeelsdienst een beleidsvoorbereidende functie naar de academische overheid en de Raad van Bestuur.

Tot de dienstverlening behoren, naast administratie, beheer en uitvoering ook alle aspecten van inhoudelijke en logistieke ondersteuning en adviesverlening. Inzake personeelsbeleid staat de personeelsdienst in voor de ontwikkeling en regelgeving ten behoeve van het universiteitsbestuur en vervult hij een sturende rol in de implementatie en uitwerking van dat beleid door de verschillende diensten.

De personeelsdienst verbindt zich ertoe deze opdrachten op een klantgerichte, zorgvuldige, professionele, efficiënte en doorzichtige manier uit te voeren.

Vrijzinnig humanisme

Werken aan de Vrije Universiteit Brussel betekent werken in een omgeving doordrenkt met een vrijzinnig-humanistische levensfilosofie, waar vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verantwoordelijkheid hoog aangeschreven staan.

 • Meer informatie over de historiek van de Vrije Universiteit Brussel, de basisprincipes en Pierre-Théodore Verhaegen, stichter van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles.

Vacatures

Academisch personeel

We onderscheiden 3 grote groepen:

 • Zelfstandig Academisch Personeel (professoren)
 • Assisterend Academisch Personeel (assistenten, praktijkassistenten, doctor - assistenten)
 • Wetenschappelijke medewerkers (research)

U kan op deze website terecht voor het consulteren van vacatures.

Externe vacatures worden ook nog steeds verspreid via andere kanalen (Job@, Euraxess, Career.edu en Euraxess). Meer informatie kan u natuurlijk altijd krijgen op het secretariaat van de Personeelsdienst.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor één van de bovenstaande vacatures, dient u gebruik te maken van de 'Solliciteer Nu'-knop onder elke vacature.

U kan hier ook spontaan solliciteren. Uw gegevens worden dan in onze databank bijgehouden.

Administratief en Technisch personeel

U kan op deze website terecht voor het consulteren van vacatures.

Externe vacatures worden ook nog steeds via de klassieke kanalen verspreid ( Vacature, job@, Monster, Stepstone en VDAB). Meer informatie kan u natuurlijk altijd krijgen op het secretariaat van de personeelsdienst.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor één van de bovenstaande vacatures, dient u gebruik te maken van de 'Solliciteer Nu'-knop onder elke vacature.

U kan ook spontaan solliciteren. Uw gegevens worden dan in onze databank bijgehouden.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot: Sibylle Keymeulen, tel: 02-629 20 03, 

Niet-VUB vacatures

 • Vacatures voor houders van een diploma universitair niveau.

Decreten en reglementen

Decreten

Bron : website van de Vlaamse Codex van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.codex.vlaanderen.be.

Decreten en besluiten voor het Academisch Personeel (AP)

 • Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap
 • Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 31.01.2003
 • Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 04.05.01
 • Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 01.12.1998

Decreten en besluiten voor het Administratief en Technisch Personeel (ATP)

 • Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap
 • Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 20.10.00

Reglementen

Personeelsleden van de Vrije Universiteit Brussel kunnen voor uitgebreide informatie over reglementen terecht op het intranet onder de noemer 'Personeelsbeleid''.

Bepaalde Reglementen zijn beschikbaar in Acrobat PDF formaat. Om PDF te lezen hebt u Acrobat Reader nodig, gratis te verkrijgen op de site van Adobe Reader.

Reglementen Academisch Personeel (AP)

 • AP reglement: VUB-reglement inzake het Academisch personeel en houders van onderzoeksbeurzen
 • Arbeidsreglement (enkel beschikbaar via Intranet)
 • Collectieve hospitalisatieverzekering (enkel beschikbaar via Intranet)
 • Beginselverklaring betreffende pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Gedragscode contractuelen (enkel beschikbaar via Intranet

Reglementen Administratief en Technisch Personeel (ATP)

 • Beginselverklaring betreffende pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Arbeidsreglement (enkel beschikbaar via Intranet)
 • Reglement en overeenkomst groepsverzekering (enkel beschikbaar via Intranet)
 • Collectieve hospitalisatieverzekering (enkel beschikbaar via Intranet)
 • Contract invaliditeitsrente (enkel beschikbaar via Intranet)
 • CAO met betrekking tot structurele maatregelen ter vrijwaring van het begrotingsevenwicht (enkel beschikbaar via Intranet)
 • Gedragscode contractuelen (enkel beschikbaar via Intranet

Interessante links

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Vakantiedagen

Wie full-time bij de Vrije Universiteit Brussel werkt, heeft recht op 35 dagen vakantie. Voor personeelsleden die kiezen om deeltijds te werken, worden de verlofdagen evenredig aan hun prestaties aangepast.

Tussen Kerst en Nieuwjaar is de Vrije Universiteit Brussel gesloten, ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag.

De wettelijke feestdagen vindt u terug in de academische kalender.

Hospitalisatieverzekering

De Vrije Universiteit Brussel biedt haar personeelsleden een hospitalisatieverzekering aan.

Deze is kosteloos voor het personeelslid zelf. Facultatieve (betalende) aansluiting van gezinsleden is mogelijk.

Kostenloos openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen

Wie als personeelslid van de Vrije Universiteit Brussel gebruik maakt van het openbaar vervoer om zich van thuis naar het werk te begeven, doet dit kosteloos (van toepassing voor minimum afstand groter dan 2 km).

De universiteit neemt de totaliteit van de kostprijs van de abonnementen voor haar rekening en heeft daarvoor met de NMBS, De Lijn en de MIVB een derde betalersconventie afgesloten. 

Fietsvergoeding

Wie een deel of het geheel van het traject naar het werk met de fiets aflegt, ontvangt een (belastingvrije) fietsvergoeding van 0,15 euro/km.

Flexibiliteit / deeltijds werken

Heel wat mensen wensen meer tijd te hebben voor zichzelf of hun gezin en stappen af van een fulltime job. De Vrije Universiteit Brussel biedt tal van mogelijkheden om deeltijds te werken.

Naast het systeem "tijdskrediet" kan men ook gebruik maken van "verminderde prestaties" of "gecontingenteerd verlof". Men kan bijvoorbeeld 50%, 60%, 80%, enz. werken maar men kan jaarlijks ook enkele extra dagen verlof nemen.

Vorming, training en opleiding

De Vrije Universiteit Brussel is bekommerd om de zelfontplooiing en de blijvende inzetbaarheid van haar medewerkers. Een uitgebreid aanbod van vorming, training en opleiding biedt u de mogelijkheid om tijdens de diensturen uw kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Voor interne cursussen kan u bellen naar 02/629 20 05 of e-mail: .

Aanvullende sociale voorzieningen

Onder de noemer 'Aanvullende sociale voorzieningen' vallen onder meer de financiële tussenkomsten bij bijzondere gebeurtenissen en bijstand in specifieke en/of moeilijke omstandigheden.

Faciliteiten

Restaurants & cafetaria's

Restaurant Etterbeek

Lekker en gezond eten kunt u aan de Vrije Universiteit Brussel heel voordelig doen. Dagelijks serveert het restaurant een uitgebreid aanbod warme en koude maaltijden. In de nabijgelegen cafetaria kunt u terecht voor snacks, broodjes en drankjes. En dat allemaal tegen studentvriendelijke prijzen.

Restaurant Jette

Het studentenrestaurant op de campus Jette is open van maandag tot vrijdag van 11u30 tot 13u45. Op weekends en feestdagen kunt u voor middagmalen terecht in het restaurant van het UZ Brussel.

De Universitaire Groepspraktijk

De universitaire groepspraktijk van de Vrije Universiteit Brussel is een zorgencentrum dat toegankelijk is voor studenten, personeel en externen. Je kan er terecht in geval van ziekte of ongeval, voor kleine ingrepen, vaccinaties, anticonceptie, kinesitherapie, tandverzorging, wondbehandeling, injecties, verbanden en andere verpleegkundige zorgen. Alle raadplegingen en technische actes worden verstrekt aan conventietarieven.

 • Meer informatie over de medische voorzieningen aan de Vrije Universiteit Brussel

CAW-Mozaiek

Zowel op campus Etterbeek als campus Jette kan je terecht voor rechtshulp, scheidingsbemiddeling en hulp bij psychologische problemen.

CAW-Mozaïek richt zich vooral naar de meest kwetsbaren in de maatschappij: jongeren, alleenstaanden, anderstaligen, migranten van de eerste en tweede generatie, sociaal, psychologisch of financieel kansarmen. Het is de bedoeling dat deze doelgroepen via CAW-Mozaiek op een gemakkelijke manier een beroep kunnen doen op de dienst- en hulpverlening.

Tandheelkundige Kliniek

De Tandheelkundige Kliniek is elke werkdag open van 8u30 tot 18u. Alle disciplines en specialiteiten binnen de tandheelkunde worden er uitgevoerd. Men kan er terecht na afspraak.

Tandheelkundige kliniek Vrije Universiteit Brussel - afdeling campus Etterbeek

Schoofslaan 12
1050 Etterbeek
Tel. 02/629.23.00

Campus Jette

Laarbeeklaan 103
1090 Brussel 
Tel. 02/477.49.20 of 02/477.49.21

Het UZ Brussel

Naast haar rol als universitair ziekenhuis fungeert het UZ Brussel ook als lokaal en regionaal ziekenhuis in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en in de ruime omgeving. In de polykliniek kan je terecht voor gespecialiseerde consultaties. Aan het UZ Brussel is ook een kinderziekenhuis en een fertiliteitskliniek verbonden.

In het UZ Brussel staat de zorg om de patiënt centraal en is deze bepalend voor de organisatie en activiteiten. En uiteraard speelt het UZ Brussel een belangrijke rol in de opleiding tot arts en specialisten in het wetenschappelijk onderzoek.

Universiteitsbibliotheken

De bibliotheek bevat momenteel 440.000 volumes (doorzoekbaar via een geautomatiseerde on line catalogus). Meer info over de bibliotheken vindt u op http://www.vub.ac.be/BIBLIO/.

Centrale Bibliotheek (CB)

Campus Etterbeek
Gebouwen B en C, niveau 1 
Tel. 02/629.25.05 
http://www.vub.ac.be/BIBLIO/

Medische Bibliotheek (MB)

Medische Bibliotheek Vrije Universiteit Brussel, Campus Jette 
Laarbeeklaan, 103 
1090 Brussel 
Gebouw A3 - Ingang niveau 0
Tel: 02/477.42.04 
Fax: 02/477.42.17
Website Medische bibliotheek

Kinderdagverblijven

Op beide campussen bevindt er zich een kinderdagverblijf voor de opvang van baby's en peuters.

Met een gespecialiseerd team van kinderverzorgsters en verpleegkundigen, onder leiding van een psycholoog, wordt een ideale omgeving gecreëerd waar kinderen van 0 tot 3 jaar zich gelukkig kunnen voelen.

Kinderopvang & Omnisportweken (pasen & zomer)

Tijdens de paas- en zomervakantie voorziet de dienst Beweging & Sport van de VUB in opvang voor kinderen van personeelsleden.

De kinderopvang staat open voor kinderen van 3 tot 5 jaar. De omnisportweken zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar t/m 16 jaar.

Voor meer informatie over deze opvangweken kunt u terecht bij de dienst Beweging & Sport of via 02/629.28.90

De taalvoorwaarden voor leden van het academisch personeel belast met een onderwijsopdracht in de Vlaamse Gemeenschap

Artikel II.270 van de Codex Hoger Onderwijs legt, met het oog op het bewaken van de vereiste kwaliteitsgaranties,  de taalvoorwaarden vast voor elk lid van het zelfstandig academisch personeel dat als titularis of als co-titularis belast is met een onderwijsopdracht, te weten;

  • docenten, hoofddocenten, hoogleraren, gewoon hoogleraren en buitengewoon hoogleraren als titularis of co-titularis belast met een onderwijsopdracht;
  • praktijkassistenten of praktijklectoren als titularis uitsluitend belast met taken van praktijkgebonden onderwijs;
  • doctor-assistenten of gepromoveerde onderzoekers in vast of tijdelijk dienstverband van de universiteiten of van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, die benevens hun wetenschappelijke activiteiten, als titularis belast zijn met het verstrekken van onderwijs;

In §1 van dit artikel worden de taalvereisten gestipuleerd met betrekking tot de onderwijstaal waarin studiedelen worden gedoceerd.
In §2 van hetzelfde artikel worden de taalvereisten opgesomd die van toepassing zijn op alle anderstalige leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht, maar geen opleidingsonderdelen in het Nederlands doceren. Het betreft hier de kennis van de bestuurstaal van de instelling.

Deze taalvoorwaarden zijn niet van toepassing op gastprofessoren en leden van het assisterend academisch personeel.

Aan deze taalvoorwaarden dient voldaan te zijn uiterlijk bij de start van het tweede semester van het academiejaar 2014-2015.
Het vereiste niveau van taalbeheersing kan aangetoond worden:

 • aan de hand van een bachelor- of masterdiploma of doctoraat behaald in de onderwijstaal waarin het betrokken personeelslid doceert, en dit in een instelling waarin die taal de onderwijs- en bestuurstaal is, of – indien niet in het bezit van dergelijk diploma;
 • aan de hand van een kwalificatiegetuigschrift dat aangeeft dat het betrokken personeelslid  het vereiste ERK-niveau beheerst. Het ERK is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=372&ArticleID=391 );
  • het C1-niveau, voor wat betreft het doceren van opleidingsonderdelen,
  • het B2-niveau, voor wat betreft de kennis van de bestuurstaal.

In het geval een docent voor de gestelde termijn niet beschikt over een aanvaard getuigschrift, of niet beschikt over één van de vernoemde diploma’s die de adequate taalbeheersing aantonen, impliceert dit dat hij/ zij niet (langer) kan doceren in de desbetreffende taal.

Het behalen van het attest van het vereiste C1-niveau kan door middel van volgende tests:

 

 

Meer informatie via deze url;

Nederlands C1

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel academische taalvaardigheid (PAT)

http://www.cnavt.org/main.asp

Een getuigschrift behaald aan een CVO na het volgen van een specifieke opleiding leidend tot niveau richtgraad 4

http://nl.wikipedia.org/wiki/Richtgraad

Engels

ITACE C1 Engels

http://www.itace.be/

IELTS, overall band score minimum 7

http://www.britishcouncil.org/brussels-exams-ielts.htm

TOEFL iBT, score 110-120

http://www.ets.org/toefl/ibt/about

Cambridge ESOL, ten minste CAE (Certificate of Advanced English)met een globale score van minimum 67.

http://countries.aegir.cambridgeesol.org/

Een getuigschrift behaald aan een CVO na het volgen van een specifieke opleiding leidend tot niveau richtgraad 4

http://nl.wikipedia.org/wiki/Richtgraad

Frans

Diplôme approfondi de  langue française (DALF)

http://www.alliancefr.be/fr/DELF.html

 

Om het B2-niveau Nederlands te behalen, zijn volgende tests beschikbaar:


Nederlands B2

Getuigschrift Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)

http://www.cnavt.org/main.asp

Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)

http://www.itna.be/index.html

Een getuigschrift behaald aan een CVO na het volgen van een specifieke opleiding leidend tot niveau richtgraad 3

http://nl.wikipedia.org/wiki/Richtgraad

Loopbaan en verloning

Verloning - vaste salarisschalen

Uw loon is afhankelijk van uw graad en anciënniteit. Een salarisschaal bestaat uit een minimum- en maximumsalaris met daar tussenin een aantal salarisstappen die het resultaat zijn van periodieke verhogingen.

Naast hun maandsalaris hebben alle VUB-personeelsleden ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Loopbaanplan Administratief en Technisch Personeel (ATP)

Binnen het kader dat door de Vlaamse Overheid wordt aangereikt en dat nog steeds bestaat uit een matrix met 4 (diploma) niveaus, onderverdeeld in 13 graden waaraan 1 tot 4 salarisschalen gekoppeld zijn, kan elke universiteit eigen loopbaanplannen uittekenen.

Het loopbaanplan voor het administratief en technisch personeel van de vaste formaties vertrekt vanuit de generieke beschrijving en de classificatie van een vijftigtal functies. Die functies maken deel uit van een organisatiestructuur, waarbij het aantal hiërarchische niveaus drastisch werd ingeperkt in vergelijking met vroeger. De huidige indeling vertrekt vanuit een platte structuur met korte beslissings- en communicatielijnen en een grote mate van responsabilisering op elk niveau.

Elk personeelslid heeft twee loopbaanmogelijkheden: radiaal en verticaal.

 • Radiaal betekent dat een salaristraject doorlopen wordt in eenzelfde functie, en dat men in die functie kan doorgroeien naar het senior - niveau.
 • Met verticale carrièremogelijkheden wordt bedoeld de doorstroming naar een functie van een hoger hiërarchisch niveau.

In allebei de gevallen gebeurt de selectie op basis van een evaluatie van de competenties en de prestaties. Dat in dit hele proces opleiding, training, vorming, her- en bijscholing een cruciale rol spelen, hoeft geen betoog.

 • Een overzicht van de functietabel, graden en daaraan gekoppelde salarisschalen, en een voorbeeld van een loopbaanproject.

Ontspanning & vrije tijd

Sport

Personeelsleden van de Vrije Universiteit Brussel kunnen tegen voordelig tarief gebruikmaken van de sportfaciliteiten op de campussen.

Sinds september 2005 beschikt onze universiteit over een splinternieuwe fitnessinfrastructuur op campus Etterbeek. Het Healthcity centrum bestaat o.a. uit 1.500 m² fitness- en cardioruimte, een spinningzaal, twee ruime kleedkamers, eenrelaxruimte, een solarium en een danszaal. Zie ook: www.healthcity.be.

Ook op campus Jette kunt u gebruikmaken van 4400 m² sport-en ontspanningsoppervlakte (HealthCity).

Meer informatie vindt u op de website van de sportdienst.

Cultuur

Het Trefcentrum Y' is de gemeenschappelijke noemer die een hele lading culturele en kunstzinnige activiteiten, evenals een jeugdhuis, onder haar vleugels heeft.

Het Kultuurkaffee is het vlaggeschip van de dienst Cultuur, de pleisterplaats op campus Etterbeek waar altijd wel iets te doen is. Creatieve ateliers worden naar ieders gading georganiseerd : muziekateliers, zwart/witfotografie, audio, theater....

De dienst Kultuur geeft ook Court-Circuit uit, een driemaandelijks programmablad met alle activiteiten.

Het VUB-orkest

Het ensemble van de Vrije Universiteit Brussel is opgericht in 1994. Onder leiding van Jurgen Wayenberg is het uitgegroeid tot een volwaardig symfonisch orkest van ongeveer 60 muzikanten.

De groep bestaat uitsluitend uit liefhebbers, die met inzet en plezier aan dit project meewerken. Naast studenten, oud-studenten en personeel zijn ook familieleden, jongeren en sympathisanten welkom.

Meer informatie: http://www.vub.ac.be/vuborkest/

De Zangfaculteit

De Zangfaculteit werd opgericht binnen de Vrije Universiteit Brussel door een student die een heleboel mensen achter zich heeft weten scharen. De koorleden zijn studenten, oud-studenten, het VUB-personeel en allen die zich geroepen voelen om mee te zingen.

In het Repertoire zitten naast de traditionele ook meerstemmige en internationale studentenliederen uit alle tijden. Verder zingt het koor originele composities en zwierige liederen gecomponeerd vanaf de middeleeuwen tot nu.

Meer informatie: www.vub.ac.be/koor

Links : leven en werken in Brussel

Contactinformatie

Vrije Universiteit Brussel

Personeelsdienst
Gebouw M, eerste verdieping
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel
Belgium

 • Onthaal open van 8.00 uur tot 11.00 uur
 • Telefonisch tussen 9.00 uur tot 16.00 uur op het nummer 02/629 2002/2008 of dossierbeheerder.
 • Op afspraak, telefonisch of per e-mail  of e-mail naar dossierbeheerder

Campussen & bereikbaarheid

Twee groene campussen

De faculteiten, diensten en afdelingen van de Vrije Universiteit Brussel zijn verspreid over twee campussen : Etterbeek en Jette.

Deze 2 campussen zijn gelegen in een rustige, groene omgeving, respectievelijk in het zuidoosten en het noordwesten van de Brusselse agglomeratie. 

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid

Zowel de campus Etterbeek als Jette zijn vlot bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer. Zij liggen in de nabijheid van grote verkeersaders en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Het NMBS-station van Etterbeek ligt in de onmiddellijke nabijheid van de campus Etterbeek.

Vakorganisaties aan de Vrije Universiteit Brussel

Vakbond ABVV

Vakbond VSOA/ACLVB

HR Excellence in Research