U bent hier

Semi-elementaire voeding geschikt voor zuigelingen met darmproblemen

Voor zuigelingen met gastro-intestinale problemen die geen borstvoeding
kunnen krijgen, is een semi-elementaire voeding een veilig en doeltreffend
alternatief. Dergelijke voeding bevat geen lactose maar wel voorverteerde
eiwitten en makkelijke verteerbare vetten, wat de opname door een zieke darm vergemakkelijkt. Een en ander blijkt uit een recente studie van pediater
Yvan vandenplas van de Vrije Universiteit Brussel.

Zuigelingen worden frequent opgenomen omwille van gastro-intestinale
klachten. Vrijwel steeds is moedermelk de beste keuze als voeding. Maar dat
is lang niet altijd mogelijk. Daarom worden alternatieven gezocht gebaseerd
op gehydroliseerde proteïnen of aminozuren. Deze zijn bij gezonde kinderen
bijna even effectief als moedermelk, maar voor kinderen met
gastro-intestinale problemen ligt de situatie anders. Daarom worden voor
deze kinderen aangepaste formules gezocht.

Pediater Yvan Vandenplas evalueerde de voedingswaarde en veiligheid van een
nieuwe formule -(New) "Alfaré" van Nestlé - voor zuigelingen die nood hebben
aan een therapeutische enterale voeding. De formule is gebaseerd op een
verbeterde hydrolysetechniek van melkwei zodat het aminozuurprofiel meer op
moedermelk lijkt dan de vorige formule. De nieuwe formule bevat ook
nucleotiden, die een gunstig effect hebben op het immuunsysteem en het
spijsverteringsstelsel van zuigelingen.

De studie vond plaats in de pediatrieafdeling van het UZ Brussel, bij 47
zuigelingen tussen 26 en 36 weken oud, gehospitaliseerd met diverse
gastro-intestinale symptomen.

Doorgaans bevatten hydrolysaten een hogere hoeveelheid eiwit en aminozuren
dan moedermelk. Met name threonine kan schadelijk zijn, en daarom is de
threonineconcentratie in de nieuwe formule beperkt. Na vier weken vertoonde
het bloed van de zuigelingen een normale concentratie. De
tryptophaanconcentratie daarentegen ligt wel hoger dan bij kinderen die
borstvoeding krijgen. Dat is mogelijk positief want een te lage concentratie
kan negatieve effecten hebben op het metabolisme of het slaapgedrag van het
kind. Tot slot bleek ook de albumineconcentratie, die te laag lag bij
aanvang van de studie, significant toegenomen tot een normale waarde. Het
gemiddelde gewicht bij de zuigelingen nam niet significant toe ten opzichte
van de leeftijdschaal. De gemiddelde "Body Mass Index" (gewicht/lengte²)
(ten opzichte van de leeftijd) nam wel significant toe, wat op een
inhaalbeweging wijst ten opzichte van gezonde kinderen.

De conclusie is dat het geteste product op korte termijn goed getolereerd
wordt en voldoende voedzaam en veilig is voor kinderen met
gastro-intestinale problemen. Toch moet het effect op de groei en de BMI nog
bevestigd worden door lange-termijnstudies.

Referentie: Vandenplas Y, Plaskie K, Hauser B. Safety and adequacy of a semi-elemental
formula for children with gastro-intestinal disease. Amino Acids. 2009

Meer informatie

Prof. dr. Yvan Vandenplas: 02-477 57 80

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be