U bent hier

Aantal bedrijfswagens fors toegenomen

Onderzoek 2006 - 2015 van het Brussels Studies Institute

 

De mobiliteitsproblemen – met name in Brussel – brengen vaak een debat over de bedrijfswagens op gang. In dat debat stuit men echter steevast op het probleem dat niemand precies weet hoeveel bedrijfswagens er feitelijk zijn. Onderzoek van het Brussels Studies Institute heeft nu voor het eerst concrete en bruikbare cijfers opgeleverd.

 

Econoom Xavier May van de Université libre de Bruxelles en geograaf Thomas Emans van de Université Saint-Louis Bruxelles publiceerden onlangs via het Brussels Studies Institute hun eerste onderzoeksresultaten over het aantal bedrijfswagens en de verschillende categorieën waartoe deze gerekend kunnen worden. Dankzij dit onderzoek kunnen de  economische, fiscale, ecologische en mobiliteitsgevolgen van de bedrijfswagens nu voor het eerst nauwkeurig worden geëvalueerd. Dit is extra relevant omdat de federale regering haar plan heeft aangekondigd het huidige fiscaal aantrekkelijke systeem van de bedrijfswagens te vervangen door een mobiliteitsbudget.

 

Verkeerde cijfers vertroebelen de discussie

Uit het onderzoek blijkt het aantal wagen die op naam van een rechtspersoon zijn ingeschreven (bedrijfswagens, dienstwagens, huurwagens enz.) tussen 31 december 2006 en dezelfde datum in 2015 te zijn gestegen van 631.000 tot 831.000 exemplaren. Dat is een stijging van meer dan 31 procent in 9 jaar tijd. In diezelfde periode steeg het aantal bedrijfswagens voor loontrekkenden van 272.000 naar 425.000 exemplaren, een stijging van maar liefst 56 procent. Over de stijging van het aantal bedrijfswagens voor bedrijfsleiders valt vooralsnog geen conclusie te trekken vanwege een gebrek aan gegevens.

De conclusie luidt dat het aantal bedrijfswagens tijdens het laatste decennium zeer snel is toegenomen. Bovendien onderschatten de regelmatig aangehaalde cijfers vaak de realiteit omdat ze geen rekening houden met de bedrijfswagens van bedrijfsleiders. Dit vertroebelt de discussie over de mobiliteitsproblemen in ons land.

 

Dit onderzoek vond plaats in het kader van de Research Chair Companies & Sustainable Mobility van het Brussels Studies Institute (BSI), een samenwerkingsverband van het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) van de Université libre de Bruxelles, het Centre d’études sociologiques (CES) van de Université Saint-Louis – Bruxelles en het Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) van de Vrije Universiteit Brussel.

 

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be