Studentenverenigingen

De Vrije Universiteit Brussel kent een bruisend studentenleven. Als student kan je lid worden van een studentenkring. Studentenkringen organiseren culturele uitstappen, goedkope filmvertoningen, sportcompetities, cantussen (zangavonden), dopen en natuurlijk fuiven, de zogenaamde td’s. Verder helpt de kring je bij de rondleidingen in de onthaalweek en baten ze soms een cursusdienst uit die studentennota’s en ander lesmateriaal verspreidt. Naast de facultaire kringen zijn er nog andere, zoals Studiekring Vrij Onderzoek en de regionale studentenkringen.

Alles wordt in goede banen geleid door het Brussels Studentengenootschap (BSG) en de Studentenraad.

Studentenkringen aan de Vrije Universiteit Brussel

Regionaal
Facultaire kringen
Richting-specifieke kringen
Politieke kringen
Andere kringen