10 Sleutels tot studiesucces

Hou je scherp, je leven lang.

Een universitair diploma behalen is geen evidentie, maar duizenden studenten tonen jaarlijks dat het haalbaar is. Een universitaire studie combineren met een job en een gezin lijkt nog minder vanzelfsprekend. Toch bewijzen de tientallen werkstudenten die jaarlijks afstuderen het tegendeel. Vanuit de literatuur die bestaat over de succesvolle combinatie werken en studeren en vanuit praktijkervaringen van werkstudenten hebben we 10 tips gedistilleerd die we je willen meegeven. Met deze tien sleutels zal de deur naar een universitair diploma gemakkelijker opengaan.

1. Ken je doel, behaal je diploma!

Wat zijn je doelen? Wat is je motivatie? Wil je van job veranderen? Studeer je uit interesse of ter persoonlijke ontwikkeling? Focus je op professionele netwerking en het leggen van nieuwe contacten? Weet wat je motiveert!
 

2.Ken de opleiding, kies je programma!

Wat wil je bereiken? Welke opleiding past hierbij? Wat houdt het programma in?  Welke inhoud, voorkennis en vakken?
 

3. Ken je studietrajectbegeleider, maak afspraak!

Wat wil/kan je behalen? Hoe werk-studie-leven optimaal combineren? Welk traject is haalbaar? Spreek met de studietrajectbegeleider van je faculteit. Leer meer over studievoortgang, studiemotivatie, studievaardigheden. Ga ten rade bij het StudieBegeleidingsCentrum (SBC).
 

4. Maak afspraken met je partner/ gezin, met je sociale netwerk.

Betrek je naasten bij je studiekeuze. Hou rekening met je partner/kinderen/vrienden. Maak met hen duidelijke afspraken. Vraag hun steun voor je studieproject.
 

5. Probeer ook je collega’s te informeren.

Maak zo mogelijk afspraken met je collega’s. Schakel hun steun in.
 

6. Ken je medestudenten, wissel uit onder elkaar.

Bouw actief mee aan je studentengroep. Focus op goede sociale contacten. Laat je motiveren en vraag steun. Gebruik positieve ‘sociale druk’.              
 

7. Verwerf inzicht in je leerstijl en studiemethode.

Hoe is je leerstijl? Gericht op betekenis, op reproductie, op toepassingen,…? Doe de Lemotest en (her)ken de link tussen leerstijl en motivatie.
 

8. Investeer in randkennis

Studiekeuze is leren kiezen. Hoe doe je dat? Ontwikkel studievaardigheden, ken de academische taal, volg een taaltraining (gesproken of geschreven), verbeter je examenvaardigheden, leer meer over het schrijven van een Ba- of Ma-proef. Volg een faalangsttraining, indien nodig.  
 

9. Bewerkstellig verbetering

Je bent een ervaringsdeskundige. Evalueer en deel mee over de kwaliteit van je opleiding, de programma’s, de docenten. Vul jaarlijks de e-onderwijsevaluatie in.
 

10. Geef niet op, behaal je diploma!

Geloof in jezelf en je kunnen, zet door en stel realistisch je doelen bij. Focus op ‘behalen’.
 
 
Bron: Waarom opnieuw gaan studeren? Een sociologische studie over de motieven van werkstudenten, door Bram Snackaert, masterproef sociologie academiejaar 2012-2013

Nieuwe avondopleidingen m.m.v. VUB-docenten

Contact

Infopunt studenten 
+32 (0)2 629 20.10 
info@vub.ac.be

Meer info op het studentenportaal
Specifieke info voor werkstudenten

Sociale Dienst Studenten
+32 (0)2 629 23 15
sociale.dienst.studenten@vub.ac.be
Meer info

Studiebegeleidingscentrum
+32 (0)2 629 23 06
+32 (0)2 477 44 81

begeleiding@vub.ac.be
Meer info

Infodagen
voor (werk)studenten 
Meer info