HSP voor professionals

Hoe ga je als professionele hulp- en zorgverlener om met hoogsensitieve personen?

‘Highly Sensitive Processing’ of hoogsensitiviteit is een kenmerk van 15 tot 20% van de bevolking. ‘HSP voor Professionals’ wil hulp- en zorgverleners handvatten aanreiken om op doeltreffende wijze met hoogsensitieve personen om te gaan. De vorming geeft een duidelijke definiëring en omschrijving van HSP vanuit bestaande wetenschappelijke onderbouw. Speciale aandacht gaat naar de differentiaaldiagnose en de uitdagingen van HSP-kenmerken voor de therapeutische relatie en aanpak. De opleiding is opgebouwd vanuit actuele wetenschappelijk kennis, grens-verleggende inzichten, casusbesprekingen en specifieke vaardigheden die de professionele hulp- en zorgverlener in staat stellen om aan deze doelgroepen een gespecialiseerde aanpak te bieden. De permanente vorming is interactief en de werking gebeurt in kleine groepjes. De theorie wordt geïllustreerd met casussen en getuigenissen van personen met HSP. Elk van de docenten heeft expertise binnen HSP en/of een jarenlange ervaring in het onderwerp dat hij/zij doceert.

MEERWAARDE

De vorming wil een antwoord bieden op de veelvuldig gestelde vraag “Waar naartoe met mijn klachten en problemen als hoogsensitief persoon?” De opleiding wil tevens een minimale standaard creëren die de begeleiding en zorg van hoogsensitieve personen verbetert.

 • Gecertificeerd HSP-Professional: mogelijkheid tot vermelding op de website van HSP-Vlaanderen (met vermelding aantal jaren ervaring).
 • Opbouw van gespecialiseerde praktijkkennis in HSP.
 • Uitbreiding van eigen professioneel en sociaal netwerk.
 • Gratis vermelding op de website van HSP Vlaanderen (1 jaar) www.hspvlaanderen.be (meer hierover tijdens de opleiding).
 • Mogelijkheid tot opname als workshop-facilitator in de uitstralingsactiviteiten van HSP Vlaanderen.

 

OPLEIDINGEN 

 • Intensieve zomercursus van 10/8 tot 14/8/2015, elke dag van 9 tot 18u. Deze cursus wordt gegeven in het Engels. Registratie voor 30/05/2015. Intake op 24 en 25/06/2015 via skype of face-to-face. Er is een hotel op de campus (U-residence).

 • Tijdens het academiejaar wordt een opleiding gegeven op vrijdag en zaterdag 23 en 24/10/2015; 27 en 28/11/2015 en 19/02/2016 van 9u tot 18u. Registratie voor 30 Juni 2015. De intakes worden voorzien op 10 en 11 September 2015 (face-to-face of via skype).

 

CERTIFICAAT ‘HSP-PROFESSIONAL’

 • Om het certificaat ‘HSP-professional’ te bekomen is 75% effectieve aanwezigheid noodzakelijk.
 • Tijdens de opleiding worden opdrachten gegeven en deze tellen mee voor het behalen van het certificaat. Er wordt verwacht dat u alle opdrachten afwerkt binnen de voorziene tijd.

 

STUURGROEP

De stuurgroep waakt over de inhoudelijke kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouw van de cursusinhoud en begeleidt (toelating tot) de permanente vorming ‘HSP voor Professionals’. 

 • Leden van de stuurgroep o.l.v. Prof. dr. Elke Van Hoof (VUB), Prof. dr. Patricia Bijttebier (KUL) en llse Van den Daele (HSP Vlaanderen).
 • Moderatoren: Prof. dr. Elke Van Hoof (VUB) en Ilse Van den Daele (HSP Vlaanderen).

 

INSCHRIJVING & TOELATING

 • Voor de zomercursus verwachten we uw kandidatuur tegen 30 mei 2015. 
 • Voor de opleiding tijdens het academiejaar wordt uw kandidatuur verwacht tegen 30 juni 2015. 
 • Zend uw motivatiebrief en CV naar vakgroep EXTO, Faculteit PE, Vrije Universiteit Brussel,Pleinlaan 2, 1050 Brussel. 
 • Maximum aantal deelnemers per opleiding: 20. Prioriteit op basis van datum van aanmelding, vastgelegd door afstempeling.
 • U wordt uitgenodigd op een intakegesprek (face-to-face of via skype). Alle intake-gesprekken vinden plaats op 24 en 25 juni 2015 voor de zomercursus en 10 en 11 september 2015 voor de opleiding tijdens het academiejaar.
 • Als u weerhouden wordt, zal u uitgenodigd worden tot betaling. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de u toegezonden factuur.
 • Inschrijvingsgeld: 2.350 euro.
 • De stuurgroep behoudt het recht om de opleiding tot 14 dagen voor aanvang te annuleren, dit bij onvoldoende inschrijvingen.

 

Inbegrepen in het inschrijvingsgeld:

 

Komt u in aanmerking voor één van volgende kortingen, vergeet dit dan niet op te geven in uw motivatiebrief!

 • Mogelijkheid tot 50% korting via KMO-portefeuille (www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille).
 • 10% korting voor leden Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
 • 10% korting voor pas afgestudeerde klinisch psychologen en pas afgestudeerden in de toegepaste psychologie.

 

CURSUSMATERIAAL

 • Het cursusmateriaal, uitgezonderd de verplichte literatuur, is vervat in het inschrijvingsgeld.
 • Elk opleidingsonderdeel bevat aangepast schriftelijk en/of elektronisch studiemateriaal, gepubliceerde handboeken, wetenschappelijke artikels en/of presentaties.

 

VERPLICHTE LITERATUUR

 • Hoogsensitieve Personen, Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt?, Elaine Aron, A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht.
 • Hoogsensitieve personen en psychotherapie, Elaine Aron, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.
 • Mijn kind is hooggevoelig. Wegwijzer voor ouders, leerkrachten en hulpverleners, Ilse Van den Daele en Linda T’Kindt, Lannoo.
 • Handboek HSP voor professionals, Elke Van Hoof, Lannoo Campus (verwacht najaar 2015).

Praktisch

Permanente vorming • Academisch programma • Multidisciplinaire Aanpak • Interactieve Opzet • Evidence Based Practice

EEN INITIATIEF VAN Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met HSP Vlaanderen vzw

DOELGROEPEN artsen, psychiaters, (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, zorgverstrekkers, gecertifieerde coaches, … met specifieke aandacht voor hoogsensitieve personen 

DATA VAN DE OPLEIDINGEN

 • Zomercursus van 10/08 tot 14/08/2015 van 9u tot 18u. Deze cursus wordt gegeven in het Engels. Registreer voor 30/05/2015.

 • Najaar 23 en 24/10, 27 en 28/11 en 19/02/2016 van 9u tot 18u (Nederlands). Registreer voor 30/06/2015.

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Lokaal te bepalen

DOCENTEN o.a. prof. dr. Elke Van Hoof, prof. dr. Patricia Bijttebier, Gie Deboutte, …

INFO Vrije Universiteit Brussel, Prof. Dr. Elke Van Hoof, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vakgroep Experimentele en Toegepaste Psychologie (EXTO), Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Lokaal 3C223