Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Geef de wereld van morgen mee vorm

Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs is een interuniversitaire opleiding ontstaan uit het IWT-project ‘Innovatiestages’. Je kan dit programma aan alle universiteiten volgen. Je kiest je universiteit van voorkeur. Doelstelling van dit unieke postgraduaat is het werkplekleren met bedrijfsstage te integreren in de ingenieursopleiding of in aanvulling op je loopbaanstart in een concreet bedrijf. Meteen een win-win voor werkgever en werknemer.

De hedendaagse bedrijfswereld is steeds meer op zoek naar professionals met sterke betrokkenheid op de uitdagingen van het bedrijfsleven. Innovatie en ondernemerschap zijn enkele cruciale aspecten. Via dit postgraduaat bieden we de werkgevers en hun startende professionals een unieke gelegenheid om zich verdiepend te vormen in innoverend ondernemerschap.

Een succes maken van je eerste werkervaring! Nu kan je als nieuwe medewerker echt een verschil maken vanaf je eerste werkdag! 

Je kan samen met je (toekomstige) werkgever een project indienen. Wist je dat gerichte samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven de innovatiekracht merkbaar versterken? 

Via dit postgraduaat ben je de katalysator van deze innovatiekracht.

DOELGROEPEN

 • Master of Science in de Biowetenschappen
 • Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen;
 • Master of Science in de industriële wetenschappen; 
 • Master of Science in de Ingenieurswetenschappen;

in alle afstudeerrichtingen

STAGES OP MAAT

Elke student krijgt een traject op maat dat optimaal inspeelt op de noden van de student en van het project/bedrijf waarin hij/zij aan de slag gaat. 

Kennismaken met het ‘op-maat’ stageprogramma aan de Vrije Universiteit Brussel? Samen met het VUB Career Center i.s.m. Randstad bekijken we je mogelijkheden in de bedrijfswereld. 

Je stageplan bespreken? Neem contact op met coördinator Saskia Van Hoyweghen, Vrije Universiteit Brussel, faculteit Ingenieurswetenschappen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, T 0495 35 65 61Saskia.Van.Hoyweghen@vub.ac.be

MEERWAARDE

 • Eenjarig postgraduaat met interuniversitair getuigschrift
 • Combineerbaarheid van werken en studeren
 • Studie-, project- en stageplan op maat
 • Flexibele instapmogelijkheden in september 2014 en in januari 2015
 • Evidence based en multidisciplinaire aanpak (40 SP binnenlands of buitenlands begeleid stageproject; 20 SP academische vakken gericht op innovatie ondernemen;11-9 SP naar keuze en in aansluiting op het gekozen innovatieproject)
  • Vakken en project werken kruisbestuivend
  • Begeleiding van je bedrijf en jezelf via mentor/coach systeem
  • Mentorennetwerk ten dienste van de bedrijfsorganisatie
  • Coachingnetwerk als professionele omkadering vor jezelf
 • Uitwisseling, netwerking, versterking van samenwerking tussen ‘startende professional’-’bedrijfswereld’-’universiteit’ (onderwijs en onderzoek, maatschappelijke relevantie)

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Toelating na kandidaatstelling en na selectieprocedure, mits voldaan aan volgende toelatingsvoorwaarden:

Je behaalde één van volgende masterdiploma’s:

 • Master in de Biowetenschappen (alle afstudeerrichtingen)
 • Master in de Bio-ingenieurswetenschappen (alle)
 • Master in de Industriële wetenschappen (alle)
 • Master in de Ingenieurswetenschappen (alle)

Of je voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:

 • Je moet nog maximaal 7 SP van een bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma afleggen om aan de toelatingsvoorwaarden voor één van bovenstaande masteropleidingen te voldoen;
 • Je dient nog maximaal 12 SP uit een bacheloropleiding af te leggen om aan de toelatingsvoorwaarden voor één van bovenstaande masteropleidingen te voldoen, indien je in het vorige academiejaar een studie-efficiëntie van minimum 80% behaalde.

STUDIETRAJECTEN

Je volgt het postgraduaat (60SP) gedurende één academiejaar tijdens of na je masteropleiding.

 • Postgraduaat na de masteropleiding. Je kan het voltijdse programma starten in september of februari onmiddelijk na je afstuderen.
 • Postgraduaat en masteropleiding combineren. In combinatie met het postgraduaat, maak je van je masteropleiding een tweejarig traject. We raden dit traject enkel aan wanneer je deelneemt aan een teamproject of wanneer je je masterproef en innovatie-stage uitvoert in samenwerking met eenzelfde bedrijf of rondom eenzelfde thema.

Meer info over mogelijke studietrajecten vind je op www.innoverendondernemen.be/tracks

PERSOONLIJK PROGRAMMA

Stel zelf een eigen programma samen (20 SP) in functie van de professionele competenties en het ondernemersschap dat je als ingenieur verder wil ontwikkelen. Daarbij kan je kiezen uit een waaier aan opleidingsonderdelen uit het academisch aanbod van meerdere Vlaamse en Brusselse universiteiten.

Je bepaalt dus in hoofdzaak zelf op welke domeinen je jezelf verder wil ontwikkelen. Daardoor kan je je postgraduaatsopleiding een heel persoonlijke invulling geven, in samenspraak met je coach en je (stage-)werkgever. Je kan zowel kiezen voor technisch verdiepende als voor verruimende vakken (bv. economische en managementgerichte). Minimaal 9 SP zet je in op professionele-, ondernemer- en innovatiecompetenties.

MET INNOVATIESTAGE

De stage (40 SP) biedt je de kans om verbredende professionele ervaring op te doen in innovatieve projecten waarmee je in het begin van je carrière meestal niet in aanraking komt. Je kan kiezen tussen drie soorten innovatiestages:

 • In-company project: je werkt alleen of met een collega-student aan een innovatief project in de (inter-) nationale werkomgeving. Je kan kiezen tussen een lange of 2 korte stages.
 • Teamprojecten: je werkt een academiejaar nauw samen met je campusteam aan een innovatief project.
 • Business plan: je hebt ondernemerszin en je schrijft zelf een business plan rond studenten rondom een eigen project/idee, met als doel een onderneming op te richten.

Partners en projecten vind je op www.innoverendondernemen.be/innovatiestage

MET INTERNATIONALE DIMENSIE

We stimuleren innovatiestages in het buitenland. Dat levert je niet alleen waardevolle werkervaring op, maar ook een schat aan cultuur- en levenservaring. 

Beoog je een buitenlandse innovatiestage? Neem tijdig contact op met je coördinator en de dienst internationale relaties van je universteit voor aanvraag van een Erasmus+-beurs.

Kies je eerder voor een stage in België? Ook hier kom je vaak terecht in multiculturele omgevingen of internationale projecten.

Praktisch

INTERUNIVERSITAIR   

De interuniversitaire postgraduaatopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs is ontstaan vanuit het IWT-pilootproject ‘Innovatiestages’. Doel van de opleiding is het concept ‘werk-plekleren’ te integreren binnen de ingenieursopleidingen van de vijf Vlaamse universiteiten.

INSCHRIJVINGSGELD   

Volg je het postgraduaat voltijds (60 SP), dan komt het inschrijvingsgeld overeen met het bedrag van een reguliere masteropleiding. 

Combineer je het postgraduaat mèt je masteropleiding, dan schrijf je je voor beide opleidingen in als deeltijds student.

STEL JE KANDIDAAT   

1. Je kan je kandidaat stellen via het online formulier. 

Vul je persoonlijke gegevens in, duid je voorkeur voor een innovatiestage aan en stuur je CV en motivatiebrief door. Vervolgens nodigen we je uit voor een intakegesprek. Bij de beoordeling wordt voornamelijk gekeken naar: eerder verworven kennis, persoonlijke motivatie, eigen leerdoelstellingen en interesses.

 2. Je kandidatuur wordt goedgekeurd én je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, schrijf je dan in aan je universiteit naar keuze. 

Volgend op je inschrijving krijg je een coach toegewezen die je begeleidt bij het opstellen van je persoonlijk studie- en stageprogramma.

Zend meteen je CV en motivatiebrief naar Saskia Van Hoyweghen, coördinator Vrije Universiteit Brussel

Saskia.Van.Hoyweghen@vub.ac.be

T 0495-35 65 61