U bent hier

Bekwaamheid in het diagnostisch gebruik van X-stralen

EEN INITIATIEF VAN

Prof. N. Buls, Prof. J. de Mey en Dr. P Covens, Radiologie en Medische Beeldvorming, UZ Brussel.
Beeldvorming en Fysische Wetenschappen (BEFY), VUB.
Fysische Controle

Docenten

Prof. J. de Mey, Prof. N. Buls, Dr. T Gevaert, Dr. P Covens, Dr. Gert Van Gompel

Data

10 dinsdagen van 18u30 tot 21u00 op 20/11/18, 27/11/18, 4/12/18, 11/12/18, 18/12/18, 08/01/19, 15/01/19, 22/01/19, 29/01/19, 14/05/19 en twee zaterdagen van 10u tot 18u op 16/03/19 en 27/04/19

Inschrijven kan tot 31/10/2018.

Programma

Reglementering en filosofie van de stralingsbescherming – 10u

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

 • een overzicht van 100 jaar bescherming tegen ioniserende straling
 • natuurlijke straling versus kunstmatige straling
 • de basisprincipes van de stralingsbescherming en de LNT-hypothese
 • reglementaire verplichtingen bij het medisch gebruik van X-stralen
 • praktische stralingsbescherming in de radiologie

Klinisch gebruik van beeldvormingsmethoden en hun eigenschappen – 5u

Beschrijving van beeldvormingsmethoden, type onderzoeken, voorschrijfcriteria, klinische indicaties en klinische impact

Fysische grondslagen: eigenschappen, bronnen en productie van ioniserende straling – 10u

In dit seminarie wordt een bondig overzicht gegeven van de algemene eigenschappen van ioniserende straling. Er wordt een antwoord gezocht op de vragen: “Wat is straling?”, “Hoe wordt ioniserende straling opgewekt?” en “Hoe interageert straling met de materie?”.

Biologische effecten van ioniserende straling – 5u

De inductie van deterministische en stochastische effecten, risico coëfficiënten voor kanker en erfelijke effecten, stralingseffecten voor embryo en foetus.

Röntgentechnologie en detectoren – 5u

Een overzicht van courante en nieuwe 2D en 3D röntgentechnologieën met aandacht voor hardware en software. Eigenschappen van hedendaagse röntgendetectoren. 

Dosimetrie – 10u

Volgende onderdelen worden behandeld:

 • dosimetrische technieken toegepast voor radiologie
 • schatten van patiëntdosissen bij röntgenonderzoeken
 • dosimetrie bij CT en interventionele radiologie
 • dosimetrie van de medische staf bij interventionele radiologie
 • gebruik van diagnostische referentieniveaus 

Impact van instelparameters op dosis en beeldkwaliteit – 5u

Volgende onderdelen worden behandeld:

 • Aspecten van beeldkwaliteit
 • Instelparameters (incl. positionering) van röntgentoestellen (RX, fluoroscopie, CT) met impact op personeels- en patientendosis. 
 • Impact van instelparameters op beeldkwaliteit.

Practica -30u

Dit lesonderdeel vindt plaats in de röntgenzalen. De studenten voeren een reeks experimenten uit met dosimetrie-apparatuur en testobjecten. De oefeningen hebben hoofdzakelijk betrekking op de invloed van technisch/fysische instellingen op dosimetrie en beeldkwaliteit. 

 

Praktisch

LOCATIE  Alle hoorcolleges (dinsdagen) vinden plaats in het auditorium Kiekens, UZ Brussel. De practica vinden plaats in de seminariezaal van de dienst radiologie. Een wegbeschrijving naar het UZ Brussel is beschikbaar op www.uzbrussel.be. Het auditorium Kiekens bevindt zich in Zone F, op verdieping -1

Een wegbeschrijving naar het UZ Brussel is beschikbaar op www.uzbrussel.be 

TOELATINGSVOORWAARDEN De cursus richt zich tot kandidaat- specialisten en specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur voor medische diagnose of voor radioscopisch gestuurde procedures. De studenten zijn houder van het diploma dokter in de genees-, heel- en verloskunde.

PRIJS 445 euro. Cursusmateriaal, broodjes en drank inbegrepen. Inschrijven kan tot 31 oktober 2018.

GETUIGSCHRIFT Getuigschrift mits succesvol examen.

ACCREDITERING Accreditering in aanvraag.

INFO Dhr. W. Rijsselaere, dienst Radiologie & Medische Beeldvorming, UZ Brussel, Tel.: 02-477 53 22, Walter.Rijsselaere@uzbrussel.be