fig1.jpg
belcens_2.jpg

TOELICHTING BIJ DE KAARTEN EN CIJFERS

Toelichting

- tekst in blauw is aanklikbaar -

De volkstellingen in BelgiŽ, 1961-2001

Sinds de jaren 1960 vonden er in BelgiŽ vijf Ďklassiekeí tellingen plaats, waarbij de hele bevolking werd bevraagd. Na elke telling verschenen meerdere lijvige volumes, waarin de resultaten per gemeente of op een meer analytische wijze werden bekendgemaakt.

Voor de VolkstellingsmonografieŽn die sedert de telling van 1991 verschenen, werd een beroep gedaan op academici om de individuele basisgegevens te verwerken en te bespreken. In samenspraak met Statistics Belgium (ADSEI/DGSIE, voormalig NIS/INS) en dankzij de financiŽle steun van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) werd de onderzoeksgroep Interface Demography (VUB) belast met de ontsluiting van de volkstellingsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. In het kader van de volkstellingsmonografieŽn werden de gegevens van de tellingen van 1981, 1991 en 2001 gevalideerd, geanonimiseerd, gedocumenteerd en bewerkt voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Die reeks individuele gegevens werd nu door de onderzoeksgroep Interface Demography in het kader van het HISSTAT-project uitgebreid met de oudere individuele gegevens uit de volkstellingen van 1961 en 1970. Die digitale gegevens werden destijds gerecupereerd door de Belgian Archives for the Social Sciences (UCL), waar ze tot ongeveer 2000 op magneetbanden werden bewaard. Voor 1970 gaat het om de gegevens van alle inwoners, voor 1961 om een steekproef van 10 procent van de bevolking.

Achter de kaarten die op deze website worden getoond, zitten cijfers die werden aangemaakt op basis van de individuele gegevens. Enkel voor de kaarten van 1961 werd deels gesteund op de cijfers in de officiŽle publicaties, omdat de steekproef enkel representatief is tot op het niveau van het arrondissement, en niet de gemeente.

De kaarten tonen de huidige Belgische gemeenten. De bestuurlijke indeling van BelgiŽ in gemeenten onderging tussen 1961 en 2001 een enorme transformatie. Het aantal gemeenten werd teruggebracht van 2.663 in 1961 naar 589 sinds 1983. De individuele gegevens van de volkstellingen werden zo bewerkt dat ze gemakkelijk volgens een uniforme administratieve indeling kunnen worden verwerkt.

Gegevens voorgesteld in de kaartenapplicatie

De gegevens uit de volkstellingen die in de kaartenapplicatie worden voorgesteld, worden hieronder beschreven. Voor 1961 komen de gegevens uit de gepubliceerde resultaten, tenzij hieronder anders vermeld.

Totale bevolking, leeftijd en geslacht


Huishoudens


Vreemdelingen


Onderwijs en beroepen

(1) Opmerking bij tewerkstelling volgens sector: in de tellingen van 1991 en 2001 is het aandeel werkenden waarvan de sector onbekend is (non-respons) vrij groot (12% voor BelgiŽ in zijn geheel), waardoor de resultaten vertekend kunnen zijn.


Woningen