Nieuw JOP-boek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”

Op 22 maart 2019 stellen onderzoekers van het Jeugdonderzoeksplatform hun nieuwe JOP-boek “Jongeren in cijfers en letters 4” voor. In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Thema’s die bestudeerd worden zijn welbevinden, genderattitudes, politiek, etnische intergroepsrelaties, dader en slachtofferschap van criminaliteit, schoolbeleving en vrijetijdsbesteding. TOR-onderzoekers schreven […]

Read more

VUB- Doctorandi overwegend positief over werkomstandigheden

Een doctoraatstraject afronden duurt meerdere jaren. Gedurende deze periode worden doctorandi zowel intellectueel als emotioneel op de proef gesteld. In samenwerking met het departement Research & Data-Management van de VUB onderzocht onderzoeksgroep TOR de werktevredenheid van de doctorandi aan de VUB. Een grote meerderheid blijkt overwegend positief over de werkomstandigheden en zijn of haar PhD-traject. Hierbij bleken begeleiding en zelfvertrouwen bepalende factoren.

Read more

Filip Van Droogenbroeck receives the European Varela Award 2018

The Mind and Life Institute awarded the research project -Compassionate attitude training in a challenging school context. – An effectiveness study assessing the impact on well-being, prosocial attitudes and behavior, and sociopsychological attitudes concerning prejudice.- for its intellectual rigor and creativity.

Read more

Wanneer vervangen we onze vrienden door robots?

Socioloog Werner Schirmer stelt dat we robots als vrienden zullen hebben indien de technologie dit ooit mogelijk maakt. De technologie is nog lang niet zo ver dat echte vriendschap tussen mens en machine mogelijk is, maar er bestaan wel emotionele en sociale behoeften, die in de moderne maatschappij steeds moeilijker te vervullen zijn, waarvoor robots een oplossing kunnen bieden.

Read more

BIB2018: slotmoment met voorstelling rapporten

Op woensdag 16 januari vond het slotmoment van het grootschalig gebruikersonderzoek in openbare bibliotheken (BIB2018) plaats. BIB2018 is een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Read more