logo

You are here

Warning message

  • Attention! This event has already passed.
  • Submissions for this form are closed.

Algemeen Frans niveaus 3 & 4 - jaaropleiding

Monday, 10 October, 2016 - 00:00 to Saturday, 17 December, 2016 - 00:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
ACTO
acto@vub.ac.be
https://my.vub.ac.be/acto
Lessenreeks
 Click here for the English version of this text.  Home ACTO

De cursus
Voor wie
Docent

Locatie
Periode
Inschrijvingsvoorwaarden
Maximum aantal deelnemers
Niveaubepaling
Attest

 

De cursus

In de cursus wordt er gefocust op communicatie binnen dagelijkse activiteiten. De bestaande woordenschat wordt uitgebreid terwijl grammaticale en syntactische gegevens meer worden uitgediept. De volgende competenties komen aan bod: spreken, luisteren, schrijven, lezen. Doelniveau: A2 (volgens ERK).

Voor wie

Alle VUB-studenten
Erasmusstudenten
Buitenlandse PhD-studenten
Andere buitenlanders, werkend of studerend aan de VUB

Docent

M. Falletta

Klik hier voor het lessenrooster

Periode

Jaaropleiding: eerste en tweede semester. Aanwezigheid is verplicht.
Klik hier voor het lessenrooster

Inschrijvingsvoorwaarden

A1

Na uw inschrijving bezorgen we u de link naar een niveautest om te checken of deze cursus het meest geschikt is voor u.

Prijs:

VUB-student/-docent: €200
Extern: €400

Maximum aantal deelnemers

25

Niveaubepaling

De studenten moeten geslaagd zijn voor de cursus Frans Niveau 1 of een equivalent kunnen voorleggen.

Attest

De studenten kunnen, bij het slagen voor de cursus, een attest krijgen van ACTO met vermelding van het niveau, het aantal uren en het eindresultaat.

English version

Course
Who is it for?
Teacher
Where?
When?
Conditions for registration
Number of participants
Level determination
Certification
 

Course

After completing the beginner's course, students continue learning French through the same communicative approach. The themes covered in the book offer vocabulary useful in day-to-day activities through context. There is some more focus on grammar than in the first level. Objective: A2 (CEFR).

Who is it for?

All VUB students
Erasmus students
Foreign PhD students
Other foreigners studying/working at the VUB

Teacher

M. Falletta

Where?

Click here for the timetable

When?

Annual course: first & second semester. Attendance is mandatory.

Click here for the timetable 

Conditions for registration

A1

After your enrolment, you will receive a link to a placement test, in order to check whether this course is the most appropriate one for you.

Price:

VUB students/staff: €200
Others: €400

Number of participants

25

Level determination

Students must have succesfully completed the first level of French or provide proof of the same level.

Certification

On passing the course, students receive a certificate issued by ACTo, stating level, number of hours and final result.

Top

Naar boven

Inschrijving / Registration