Missie Lerarenopleiding VUB

De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten

THOSE WHO CAN, TEACH!

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kiest voor de slogan “Those who can, TEACH!”. Deze positieve slogan drukt onze missie uit van actieve medewerking aan het werkveld om:

 • het beroep van “leraar zijn” verder te opwaarderen
 • kwaliteitsopleidingen voor “leraar  worden” te garanderen

In de media worden de leraren en het beroep van leraar soms weinig  positief neergezet. Leraren en het lerarenberoep krijgen al te vaak een negatieve belichting en een clichématige kritiek. Dikwijls onterecht! Daarom kiezen wij voluit voor deze slogan “Those who can, TEACH!”, met focus op bekwaamheid en kwaliteit.

Ons geactualiseerd curriculum, ondersteund door geüpdatete en vakspecifieke vakdidactiek, sterkt onze studenten en maakt hen tot bekwame leraren.

Jaarlijks zendt de lerarenopleiding van de VUB “zij die het kunnen” de scholengemeenschappen in.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start hier

Foundation


Inesteert u mee in de VUB?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

Openingsuren

 • maandag van 13:30 tot 16:30
 • dinsdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • woensdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • donderdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • vrijdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30

Op wettelijke feestdagen en tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten. Tijdens de vakantieperiodes kunnen onregelmatigheden optreden. Best even bellen voor je langskomt.

Professionalisering van leraren

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je ook als leraar verschillende nascholingen volgen. We gaan ervan uit dat de leraar, als gewaardeerde professional, kan rekenen op de juiste ondersteuning bij de uitoefening van zijn job. Aan de hand van een geactualiseerd nascholingsaanbod bieden we je graag de mogelijkheden om je op continue basis bij te scholen.

Professionalisering voor leerkrachten

Bekijk het aanbod

Informatie voor mentoren

Binnen het partnerschap tussen de opleiding en het onderwijsveld is het begeleiden van student-leraren tijdens de opleidingsstages één van de voornaamste taken. In de praktijk gaat het daarbij om veel meer dan het louter ter beschikking stellen van stageplaatsen. Wederzijdse versterking en ondersteuning in het begeleiden van student-leraren is een gezamenlijk doel waarvan we beiden jaarlijks de vruchten plukken. Uw ervaringen, knowhow en deskundige ondersteuning zorgen ervoor dat vele van onze student-leraren de ‘praktijkschok’ als minder groot ervaren.

Informatie over de stage

Bekijk de stagedocumenten

Vragen over stage

Contacteer ons

IDLO

De lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel wordt georganiseerd door het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) en ressorteert onder de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (PE).

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter, prof. dr. Nadine Engels
 • Ondervoorzitter, prof. dr. Els Consuegra
 • Administratief coördinator, mevr. Veerle Vandromme
 • Stage- en nascholingscoördinator, dr. Eva Van Moer
 • Administratieve medewerkers, mevr. Lobke Van den Abeele en mevr. Nicole Van Sebroeck

Ombudspersoon

Samenwerkingspartners

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel draait om samenwerking en verbondenheid met de noden van de studenten en de scholen. Wij slaan graag de handen in elkaar met diverse partners en dit in functie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 

Interne samenwerking

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, werkt intensief samen aan verschillende opleidingen, de nascholingen voor leraren en aan en waaier van onderzoeksthemata. Samen met de 8 faculteiten, meerdere centrale diensten en vakgroepen van de VUB zetten zij ‘best practices’ neer. 
Ziehier enkele voorbeelden van vruchtbare interne samenwerkingen met:

Externe partners

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, is vanuit hartje Brussel nauw betrokken op het maatschappelijk discours en het gevoerde beleid qua onderwijs en onderzoek, en werkt actief samen met:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt IDLO nauw samen met haar academische partners:

Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)
Gebouw M
Gelijkvloers, lokaal 0.30
Pleinlaan 2
Elsene
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

IDLO

[T] 02 629 36 54
[T] 02 629 24 32
[F] 02 629 36 36
idlo@vub.ac.be