logo

Praktijkvakken en –docenten optie gedrukte en onlinemedia

Praktijkvakken en –docenten optie gedrukte en onlinemedia

Nieuwsgaring

Wat is nieuws en waar vind ik het? Twee evidente vragen voor elke journalist. We gaan op zoek naar de evidente, maar ook de minder evidente antwoorden op deze twee vragen. Wanneer is iets waard om in de krant te komen? En hoe geraak ik aan die cruciale informatie? Hoe echte bronnen onderscheiden van valse? Hoe vermijd ik de val van flat earth news? Wanneer beroep ik me op welke bronnen? En hoe ga ik om met de goudmijn van nieuws die de sociale media kunnen zijn?

nikolas vanheckeDocent: Nikolas Vanhecke

Nikolas Vanhecke studeerde Nederlands en Engels en is master in de Westerse Literatuur (KULeuven 2008). In 2009 haalde hij een master in de Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Meteen na zijn studie startte hij als redacteur binnenland bij De Standaard, waar hij sinds 2011 focust op politie en justitie. Samen met collega’s werd hij in 2013 en 2014 genomineerd voor de Belfius Persprijs. In 2014 werd hij ook genomineerd voor de Persprijs van de Orde van Vlaamse Balies met het stuk 'Vier jaar wachten is veel te lang' (naar aanleiding van start proces Kim De Gelder).

Interviewtechnieken

Wanneer kies je als journalist voor het interview als invalshoek? Hoe bepaal je wie je gaat interviewen? Hoe bereid je je voor? Hoe stel je je op tijdens het gesprek? Welke vuistregels neem je daarbij in acht? Wat te doen als het gesprek stilvalt? Hoe persoonlijk mag je worden? Hoe verwerk je de uitgetikte tekst? Hoe grondig mag je schaven en slijpen aan de woorden van de geïnterviewde? Laat je een tekst voor publicatie nog eens nalezen? Hoe onderhandel je met de geïnterviewde over de finale tekst?  Een vak boordevol praktijktips, met als proef een groot interview dat je zelf maakt.

 Joël De CeulaerDocent: Joël De Ceulaer

Joël De Ceulaer (1964) is licentiaat in de Germaanse filologie (KULeuven) en kandidaat in de Wijsbegeerte (KULeuven). Hij zit sinds 1990 in de journalistiek. Hij werkte als redacteur en/of als freelancer onder meer voor het weekblad Panorama, voorGazet van Antwerpen, Het Volk, De Standaard en De Morgen. Daarnaast werkte hij  mee aan verschillende radio- en tv-programma's op Radio 1, Radio 2, één en Canvas. Zo was hij jarenlang een van de vaste interviewers voorSpraakmakers en maakte hij eind 2004 voor Canvas de succesvolle serie Grote Vragen. Van zijn werk als interviewer verschenen tot dusver twee verzamelbundels bij uitgeverij Roularta Books: Grote Vragen en Homo Sapiens. Van 1999 tot 2015 was hij redacteur bij het weekblad Knack met een korte overstap naar De Standaard in de periode 2011-2013. Vanaf 1 januari 2016 werkt hij voor De Morgen.

Taalverzorging en journalistiek schrijven

Het hoofdaccent van taalverzorging ligt op het aspect correct schrijven en formuleren. De meeste aandacht gaat naar correcte woordenschat en zinsbouw. Je leert je woordenschat op diverse manieren te verfijnen: met oefeningen (bestrijding van gallicismen, regionalismen en dialectismen) en de raadpleging van diverse taaladviesbanken (vrttaal.net, taaladvies.net). De correcte zinsbouw oefen je met een cursus op basis van het Stijlboek van De Standaard en met diverse herschrijfoefeningen. 
Bij journalistiek schrijven ligt de nadruk op duidelijkheid, aantrekkelijkheid en gepastheid. Je leert er kernachtig en aantrekkelijk te formuleren. Je verwerft ook inzicht in de specifieke karakteristieken van onderhoudende bijlagestukken van langere adem. Je analyseert de opbouw van lange stukken in tijdschriften en je maakt kennis met de verschillende mogelijkheden om het materiaal te structureren. 
In deze cursus worden ook de stukken besproken die je schrijft voor het webmagazine bxl20.be.

Docenten:  Joël De Ceulaer en Martina Temmerman

 Martine TemmermanMartina Temmerman is doctor in de Germaanse taal- en letterkunde. Zij doceert discoursanalyse en journalistiek schrijven aan de VUB (vakgroep Toegepaste Taalkunde) en ze doet onderzoek naar de linguïstische aspecten van massacommunicatie. Zij coördineert de master journalistiek van de VUB.

Tekstrevisie en eindredactie

In de cursus tekstrevisie pas je de kennis die je hebt verworven in de cursussen taalverzorging en journalistiek schrijven toe op een aantal algemene teksten en vooral op je eigen teksten en die van je medestudenten. 
In het onderdeel eindredactie maak je kennis met de andere aspecten van het werk van een eindredacteur: een nieuwsprognose maken, ruimte bestellen, artikels op maat maken, dat zijn enkele aspecten die aan bod komen. 
In de redactievergadering beslis je hoe je eigen magazine er moet uitzien en welk nieuws belangrijk is. Je wordt lid van een deelredactie en je waakt mee over een vlot productieproces. Je leert omgaan met een professioneel redactiesysteem en je proeft van krantenfotografie en -opmaak.

Docenten: Martina Temmerman, Mattias Bruynooghe en Jonas Truwant

 Mattias BruynoogheMattias Bruynooghe

Mattias Bruynooghe (°1980, Kortrijk) is adjunct-chef Regio bij Het Nieuwsblad. Na zijn studie Wijsbegeerte scherpte hij zijn journalistieke pen in de masteropleiding van de Erasmushogeschool Brussel. Hij startte zijn loopbaan op de Wetstraatredactie van De Standaard. Daarna werkte hij enkele jaren als nieuwsmanager en eindredacteur op de regioredactie van Het Nieuwsblad. In 2009 werd hij chef De Gentenaar. Twee jaar later keerde hij terug naar het moederschip in Groot-Bijgaarden. Eerst als chef West-Vlaanderen, sinds januari 2012 als adjunct-chef regio. In 2014 verhuisde hij met Het Nieuwsblad naar Antwerpen Linkeroever.

 

 Jonas TruwantJonas Truwant

Jonas Truwant (°1985, Brugge) is adjunct-chef Eindredactie nationaal bij Het Nieuwsblad sinds september 2011. Daarvoor werkte hij een half jaar als eindredacteur nationaal, anderhalf jaar als nieuwsmanager regio en een jaar als eindredacteur regio bij dezelfde krant, nadat hij in juni 2008 afstudeerde als master in de journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel, optie Gedrukte en Onlinemedia.

Politieke berichtgeving

Politiek in België, sinds ruim anderhalf decennium kun je het er niet over hebben zonder het tegelijk over a- en anti-politiek te hebben, over de "crisis van de instellingen". Ook de journalist ligt onder vuur, ook de pers is als instelling (Vierde Macht) onderhevig aan de moods en grillen van een almaar mondiger, sommigen zeggen zuurder wordende bevolking. Politici én journalisten zoeken zich een plek op de beschadigde brug naar de Dorpsstraat. Zeker het vak dat 'politieke journalistiek' heet, moet zich dubbel zo hard bezinnen. Politiek is niet alleen wat zich afspeelt in de stolp van de Wetstraat: ministers en parlementsleden zijn er in hun eigen partij maar bij gratie van duizenden lokale militanten en leden. Partijen worden niet alleen in de Wetstraat gemaakt, ook en eerst en vooral in de Dorpsstraat. Een introductie in het één kan niet zonder het ander.

 Liesbeth Van ImpeDocent: Liesbeth Van Impe

Liesbeth Van Impe (1977) leidt samen met Pascal Weiss sinds 2012 Het Nieuwsblad. Ze schrijft ook bijna dagelijks het commentaarstuk en blijft de Wetstraat op de voet volgen. Haar journalistieke carrière begon ze in 2004 bij De Morgen als politiek redacteur. Ze werkte er vijf jaar en stapte toen over naar Het Nieuwsblad, waar ze eerst chef politiek en later hoordredacteur werd.

Buitenlandberichtgeving

Aan de hand van heel concrete voorbeelden krijg je een inzicht in de verschillende manieren waarop Belgische en buitenlandse media aan buitenlandverslaggeving doen. Daarbij wordt veel nadruk gelegd op vernieuwende manieren van nieuwsselectie, de noodzaak van eigen terreinwerk en de ontwikkeling van een persoonlijke stijl. 
Bedoeling is ook dat je aan het einde van het lessenpakket een eigen artikel schrijft dat voornamelijk geïnspireerd zal zijn op een recente reis.

 Koen VidalDocent: Koen Vidal

Koen Vidal is momenteel chef buitenland van De Morgen. Voordien was hij voor die krant correspondent in Afrika waar hij reportages maakte in landen als Kongo, Rwanda, Ethiopië, Soedan, Kenia, Tanzania enz. Eind jaren negentig was Vidal ook een soort 'vliegende reporter' voor De Morgen. Zijn reportages brachten hem naar heel verschillende bestemmingen als ex-Joegoslavië, Albanië, De Verenigde Staten, Mali, Guinee-Conakry, Zuid-Afrika, Hongarije, Ijsland, Finland en Turkije.

Financieel-economische berichtgeving

Docent: Ewald Pironet

De cursus behandelt vragen als: waar komt de financieel-economische journalistiek in ons land vandaan? Wat is er zo bijzonder aan financieel-economische journalistiek (los van de onderwerpen waarover die berichtgeving gaat)? Wat is de eigenheid van financiële journalistiek? Van economische journalistiek? Van sociaal-economische journalistiek? Waarom zijn financieel-economische kranten zo 'saai'? En vooral: wat kunnen we leren uit financieel-economische journalistiek voor de andere berichtgeving? 
Dit alles aan de hand van talloze concrete voorbeelden uit binnen- en buitenlandse, financieel-economische maar ook algemene kranten.

Journalistieke genres

In deze cursus maak je kennis met de specifieke eigenschappen van de verschillende journalistieke genres (bericht, verslag, achtergrondverhaal, reportage, opiniestuk). Je bestudeert een aantal na te volgen praktijkvoorbeelden en krijgt daarna uitgebreid de kans om je eigen schrijftalent te ontwikkelen in deze genres. Je teksten worden becommentarieerd in de les.

Ewald PironetDocent: Ewald Pironet

Ewald Pironet (1961) studeerde moderne geschiedenis aan de KULeuven. Publiceerde sinds zijn studententijd in allerlei week- en dagbladen, van Het Belang van Limburg tot NRC Handelsblad, van Knack Weekend tot Vrij Nederland. Werkte van 1992 tot 2007 bij de krant De Tijd (voorheen De Financieel Economische Tijd), vanaf 1999 als adjunct-hoofdredacteur. Werd daarna redacteur bij Knack, waar hij in 2011 adjunct-hoofdredacteur werd en daarna senior writer.

Gerechtelijke berichtgeving

De cursus probeert de studenten wegwijs te maken in de gerechtelijke verslaggeving in de brede zin. Daarbij komen zoveel mogelijk onderdelen aan bod, gaande van verslaggeving van assisenprocessen, correctionele zittingen en burgerlijke rechtszaken tot de behandeling van de 'faits divers'. De student krijgt inzicht in de gerechtelijke organisatie en procedure en de verschillende bronnen waarop hij in deze sector een beroep kan doen. Er wordt ook aandacht besteed aan de deontologische aspecten, onder meer het herkenbaar identificeren van de betrokkenen (het 'namen noemen').

 Antony GevaertDocent: Antony Gevaert

Antony Gevaert (°17 december 1976) is sinds 2002 gerechtelijk verslaggever voor Belga Press Agency en heeft in die hoedanigheid vier jaar in Gent gewerkt (2002-2005) en is sindsdien actief in Brussel en Vlaams-Brabant. Hij is licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent 1999) en in de Criminologie (2001) en studeerde af in de Master Journalistiek van de Erasmus hogeschool Brussel in 2002.

Culturele berichtgeving

De cursus gaat in op de plaats, evolutie en werking van cultuurjournalistiek in Vlaanderen. Centraal staat een praktijkgerichte aanpak, die uitmondt in het schrijven van een recensie.

 
karel degraeveDocent: Karel Degraeve

Karel Degraeve is licentiaat in de Geschiedenis (KULeuven 1995) en haalde een postgraduaat in de journalistiek (Vlekho 1996). Hij werkte eerst als copywriter maar ging vanaf 2000 voor Knack Focus werken, waar hij achtereenvolgens cultuurjournalist (tv & muziek), redactiecoördinator en hoofdredacteur werd. Sinds september 2012 is hij adjunct-hoofdredacteur van Humo.

Sportberichtgeving

De cursus schetst de geschiedenis van de sportjournalistiek en de speciale band tussen de sport en de media. Deze was oorspronkelijk zowel een mariage d'amour als een mariage de raison, maar intussen is de sportjournalistiek (volgens de socioloog Pierre Bourdieu) uitgegroeid tot het misschien wel meest kritische deelgebied van de journalistiek.
Je leert hoe je een verslag schrijft tegen een deadline. Je moet de achtergronden van de gebeurtenissen uitdiepen en een eigen mening ventileren. Er is aandacht voor het zogenaamde kleedkamerverhaal en je leert hoe je transfernieuws correct en snel tot bij de lezers brengt. Er wordt ook inzicht gegeven in de enorme belangen die in de moderne sport spelen en hoe die de berichtgeving kunnen beïnvloeden.

 François ColinDocent: Bart Lagae

Bart Lagae is licentiaat geschiedenis (KUL) en behoorde tot de eerste lichting van de masterclass Journalistiek van de Erasmushogeschool (2000-2001). Hij werkte twee jaar als freelancer en begon in 2003 als eindredacteur en redacteur sport voor De Standaard. Sinds 2006 is hij redacteur sport voor Het Nieuwsblad. In het voetbal coverde hij de WK's van 2006 en 2010 en het EK van 2012. In het tennis volgde hij Kim Clijsters en Justine Henin naar meer dan tien grandslams. Hij was erbij toen Nicolas Colsaerts debuteerde op de Ryder Cup golf en Luca Brecel op het WK snooker. In 2013-2014 was hij correspondent in de Premier League voor Het Nieuwsblad en Sporting Telenet.

Lifestyleberichtgeving

Topics die aan bod komen in het keuzevak lifestylejournalistiek zijn: de karakteristieke schrijfstijl (info en sfeer), de relatie redactioneel/publiciteit, het verschil in inhoud en aanpak van week- en maandbladen, en de verschillende specialiteiten binnen lifestyle (mode, gastronomie, reizen, human interest, gezondheid, interieur).

 Elke LahouseeDocent: Elke Lahousee

Elke Lahousse behaalde een masterdiploma in communicatiewetenschappen en journalistiek. Ze is journalist bij Knack Weekend en heeft meer dan tien jaar ervaring in de lifestylejournalistiek. Daarnaast is ze docent bij The School of Life in Antwerpen en co-auteur van het boek [Over]Leven - mijn strijd als transvrouw, arts en politica..

Internetjournalistiek

Je maakt kennis met enkele vuistregels voor schrijven voor het web en met de specifieke regels en methodes voor journalistiek zoeken op het web. Je leert de principes van database publishing: wat betekent dit voor onze manier van werken, voor de organisatie van een redactievloer, voor de manier waarop journalisten, en hun publiek, met het eindproduct moeten bezig zijn? Ten slotte worden vragen behandeld als 'Is er nog een markt voor internetjournalisten en voor internetmedia-specialisten?' en 'Hoe ziet de markt er vandaag in België uit?'

 Frederik MarainDocent: Frederik Marain

Frederik Marain (1960) is licentiaat Filosofie en licentiaat Economie. Op de redactie Economie van De Standaard volgde hij van 1988 tot 1996 het nieuws en de trends in het Belgische en internationale bedrijfsleven. In 1996 nam hij afscheid van het papier en werd hij hoofdredacteur/uitgever bij het Vlaamse Internet-mediabedrijf Planet Internet. Momenteel is hij zelfstandig internetjournalist en consultant.

 

Praktijkvakken en docenten optie radio-en tv-journalistiek

Nieuwsreportages en -projecten, Duidings- en magazinereportages, Eindwerk Praktijk

Deze vakken vormen de spil van de opleiding, hier ga je te werk als een echte journalist in de praktijk. Wekelijks is er een workshop waarin je richtlijnen en tips krijgt om een realistische opdracht te kunnen uitvoeren. Die opdracht is bv. een rechtbankverslag of een sportverslag. Je werkt daar gedurende een week aan, in kleine groepjes. Je doet eerst een grondige research, dan ga je op pad en maak je de opnames, en tenslotte monteer je, schrijf je de teksten en lees je ze in. In de volgende workshop wordt je reportage kritisch geanalyseerd. Op het einde van het academiejaar maak je zelfstandig een volledige reportage van vijf minuten over een maatschappelijk relevant thema: het eindwerk.

Wekelijks maken we ook een uur radionieuws en -duiding op XL Air, de studentenradio van de VUB. Je maakt deel uit van een groep van maximaal tien studenten, die zelfstandig reportages bedenken en maken, nieuwsberichten schrijven en lezen. Of misschien voel je je geroepen om presentator te zijn.


Wilfried MostinckxDocent: Wilfried Mostinckx
Wilfried Mostinckx heeft twintig jaar ervaring bij VRT-radio en VTM-televisie. Hij schreef ook artikels voor 
Humo. Hij coördineert de optie radio- en tv-journalistiek.

Stem- en spreekvaardigheden en presentatie

Hier werk je aan je uitspraak, intonatie en stemgebruik. Je leest radio- en tv-teksten in. De bedoeling is dat je na afloop slaagt voor een stemproef bij een van de omroepen.

Bernadette TimmermansDocent: Bernadette Timmermans
Bernadette Timmermans is master in de logopedie en doctor in de medische wetenschappen. Ze heeft 25 jaar ervaring met stem en spraak, o.m. bij de acteurs van het RITS. Begeleidt ook bekende tv-presentatoren.

Taalverzorging en journalistiek schrijven voor radio en tv

Dit is een echte schrijftraining. Je leert aantrekkelijke radio- en tv-teksten te schrijven op basis van ruw materiaal (bv. persberichten). Je schrijft ook intro's bij bestaande stukken. De praktijkoefeningen hebben plaats in kleine groepen van maximaal 10 studenten.

Rudi LanssensDocent: Rudi Lanssens
Rudi Lanssens is licentiaat Germaanse Talen, heeft twintig jaar ervaring als sportjournalist bij VTM en schreef ook een aantal jaar voor Humo.

Interviewtechnieken

Je leert de technieken van het interview, in groepen van maximaal 10. We oefenen het human interest, het informatieve en het kritische interview.

Docent: Wilfried Mostinckx

Beeldtaal

Hier ontrafel je de beeldtaal: hoe film ik een sequentie, hoe regisseer ik een scène en hoe monteer ik ze volgens de regels van de kunst.

Luckas Vander TaelenDocent: Luckas Vander Taelen
Luckas Vander Taelen is historicus. Hij maakte tal van reportagesvoor het RTBF-programma Strip-Tease en draaide voor VTM De Laatste Getuigen, een film in vijf delen over de Duitse concentratiekampen. Tot 2005 was hij intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Radiotaal

Je analyseert radiodocumentaires en sfeerstukken en experimenteert zelf met de specifieke radiotaal.

Tjhoi Ng SauwDocent: Tjhoi Ng Sauw
Tjhoi Ng Sauw maakte al zeer veel beklijvende radiodocumentaires, o.m. bij Piazza en Alaska op radio 1. Hij is nu eindredacteur bij Radio 1.

Actualiteit

Dit vak is zelfstudie. Je wordt gestimuleerd om veel kranten te lezen en naar verschillende journaals en informatieprogramma's te kijken of te luisteren. In de loop van het jaar zijn er twee tests.