VUB leerstoelen

Samen naar meer inzicht

Met de inrichting van leerstoelen biedt de VUB een academisch platform aan elke onderneming of instelling die streeft naar meer inzicht in prangende kwesties. Door samen gastcolleges, workshops, discussiefora en symposia te organiseren wordt bestaande kennis verder verdiept en gevaloriseerd. En dat resulteert op zijn beurt in een groeiende reputatie als internationaal expertisecentrum voor exploratief en visionair onderzoek en onderwijs.

 

Overzicht leerstoelen

Historische VUB leerstoelen

  • Leerstoel Emile Lorand
  • Leerstoel Emile Verhaeren
  • Leerstoel Francqui
  • Leerstoel Gommaar Van Oosterwijck
  • Leerstoel Vloebergs
  • Leerstoel VUB
  • Leerstoel Willy Calewaert

Internationale Awards & Platformen:

VUB Foundation