logo

Francqui leerstoel

Francqui-Leerstoel 2012-2013

Burgers en de staat
Op zoek naar duurzame verhoudingen

De Vrije Universiteit Brussel heeft voor het academiejaar 2012-2013 op voorstel van de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School de binnenlandse Francqui-Leerstoel toegekend aan Prof. dr. Marc Hooghe (KULeuven).

De inaugurale rede getiteld ‘Tussen wantrouwen en activisme: de plaats van de burger in de hedendaagse westerse democratieën’ vindt plaats op donderdag 21 februari 2013 om 16 uur in Aula QB.

Vervolgens zal Prof. dr. Hooghe in een lezingenreeks dieper ingaan op de manier waarop de verhouding tussen burgers en het politiek systeem de afgelopen decennia is veranderd. Tevens wordt bekeken hoe nieuwe vormen van actief burgerschap kunnen bijdragen tot een meer stabiele vorm van democratische verbondenheid.

Deelname is gratis, inschrijving is echter vereist.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door op de titel van de lezing te klikken.

Meer informatie over de Francqui-Stichting

Er zijn heel wat aanwijzingen dat de verhouding tussen burgers en het politiek systeem steeds problematischer wordt. Politieke partijen verliezen systematisch leden, in veel landen daalt de opkomst bij verkiezingen, burgers hebben minder vertrouwen in de politieke instellingen en de volatiliteit bij verkiezingen stijgt in een aantal landen van West Europa. Binnen de politieke wetenschappen zijn er echter ook heel wat auteurs die veel optimistischer zijn over deze trends. Zij gaan er van uit dat we te maken hebben met een nieuwe generatie van kritische en mondige burgers, die op een andere manier hun mening willen uiten, onder meer via diverse vormen van deliberatieve democratie en via elektronische media. De vraag is echter hoe deze meer ‘vrijblijvende’ vormen van politieke participatie ook echt een invloed kunnen hebben op de politieke besluitvorming.

In deze lezingenreeks gaan we na hoe de verhouding tussen burgers en het politiek systeem de afgelopen decennia is veranderd. Tevens wordt bekeken hoe nieuwe vormen van actief burgerschap kunnen bijdragen tot een meer stabiele vorm van democratische verbondenheid.

VUB Foundation

VUB-prof Caroline Pauwels houder binnenlandse Francqui-leerstoel

Caroline PauwelsDe vakgroep Communicatiewetenschappen van Universiteit Gent kent de binnenlandse Francqui leerstoel toe aan Caroline Pauwels. Caroline Pauwels is professor in de communicatiewetenschappen aan de VUB sinds 1995 en directeur van het onderzoekscentrum SMIT, dat sinds 2004 deel uitmaakt van het Vlaams Excellentiecentrum iMinds. iMinds specialiseert zich als interdisciplinair en interuniversitair onderzoekscentrum in de studie van informatie- en communicatietechnologieën.

Caroline Pauwels geeft haar inaugurale lezing op 12 mei om 16.00 uur aan Universiteit Gent, Aula, Volderstraat. De titel van de lezing luidt: "To be or not to be? Een mediasector in crisis, een communicatiewetenschappelijke discipline op zoek naar relevantie".