logo

U bent hier

Hormonale verstoring bij jongeren door pesticides

Engelse titel van de studie: Endocrine actions of pesticides measured in the Flemish environment and health studies (FLEHS I and II)

De studie verricht door Dr. Kim Croes (AMGC – Vakgroep Chemie) over de invloed van pesticides op de gezondheid van de Vlaamse adolescenten, in het bijzonder de hormonale verstoring, werd door de internationale pesticide vereniging (IHPA) op haar 12de Internationale Congres in Kiev (2013) genomineerd. Dr. Croes werd gevraagd om hierover een wetenschappelijk artikel te schrijven in het tijdschrift “Environmental Science and Pollution Research”. Het artikel is nu online beschikbaar (DOI 10.1007/s11356-014-3437-z).
Over de hormonale verstoring bij jongeren door pesticides is op dit ogenblik nog zeer weinig geweten. Deze studie levert daartoe een belangrijke bijdrage.

What is the IHPA (International HCH & Pesticides Association)
The International HCH & Pesticides Association (IHPA) is an independent and non-political network of committed individuals that wants to draw international attention on the world-wide problems stemming from the production and use of HCH and other obsolete pesticides and its dangers for human health and the environment.

What is the IHPA Forum?
The International HCH and Pesticides Forum is a technical forum, open for discussions and interactions among the pesticides manufacturing industry, international, national and regional authorities, NGOs, Research and Development Institutes, contractors, consultants and other knowledgeable and interested parties. The aim of the Forum is to find technical and applicable solutions to the problems arising from the (former) production and application of pesticides.