logo

Onderzoeksdomein

Natuur en ecologie

Ook de natuur is in verandering en daar heeft de wetenschap niet altijd vat op. Onderzoekers in deze cluster keren terug in de tijd om daar hopelijk oplossingen te vinden voor onze milieuproblemen van vandaag. Of ze ontwerpen nieuwe manieren om bijvoorbeeld transport efficiënter te organiseren, wat ook tot een groenere planeet moet leiden.

Globale veranderingen

De aarde: een planeet in constante verandering

Poolkappen en gletsjers smelten, orkanen nemen in kracht toe, rivieren overstromen … de klimaatsverandering laat zich wereldwijd voelen. Zulke veranderingen vonden ook in het verleden plaats, maar dan over geologische tijdsschalen, terwijl ze zich nu over enkele decennia afspelen. Het is bijzonder belangrijk de mechanismen achter deze aanhoudende klimaatsveranderingen te begrijpen om ons efficiënter te kunnen beschermen tegen de impact ervan.

Duurzaam transport

De weg richting duurzaam transport met een dynamisch transport model voor de berekening van externe kosten

Ons uitgebreide transportnetwerk biedt veel voordelen, maar het gebruik ervan brengt ook ongewenste externe effecten met zich mee zoals files, ongevallen, luchtvervuiling en lawaai. Een manier om efficiënt gebruik van transportinfrastructuur te stimuleren en deze effecten tegen te gaan is schadekosten – of externe kosten – aanrekenen aan de partijen die externaliteiten teweegbrengen maar niet compenseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij rekeningrijden. Correcte inschatting van de externe kosten van transportactiviteiten is hierbij echter cruciaal.

PORTOPIA

Een haven is op zijn zachtst gezegd een complexe infrastructuur. Bij het verlenen van de dienstverlening in een haven zijn er tal van belangen en stakeholders waar rekening mee moet worden gehouden. Europa telt honderden havens waarbij de betrokken stakeholders verschillende informatiesystemen gebruiken om hun efficiëntie en prestaties te analyseren en vergelijken.

E-mobiliteit: een opkomende wereldmarkt

Meer inhoud binnenkort.

Grote Sprongen

De onderzoekers van het Amphibian Evolution Lab trekken de wijde wereld in om evolutieve patronen bij amfibieën te onderzoeken aan de hand van moleculaire fylogenieën.  Door de genetische verschillen te bekijken, reconstrueren ze zowel de evolutie van de soorten zelf, als van de genen die amfibieën zo uniek en divers maken. Met zo’n 7000 soorten kikkers, padden, salamanders en wormsalamanders wereldwijd, en nieuwe soorten die nog steeds worden ontdekt, is dit op z’n zachtst gezegd een grote opgave.

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...