Verhoudingen tussen organisatie, werknemers en vrijwilligers in non-profitorganisaties

Onderzoek naar de financiering en onderzoek naar het beheer van non-profitorganisaties (npo’s) verlopen meestal gescheiden, in tegenstelling tot de situatie bij organisaties mét winstoogmerk. Daar willen VUB-onderzoekers uit zowel de toegepaste economie (faculteit ES) als de organisatiepsychologie (faculteit PE) verandering in brengen. Vertrekkende vanuit inzichten uit economie, managementwetenschap en psychologie ontwikkelen ze daarom een geïntegreerde theorie over het functioneren van npo’s en hun vrijwillig/betaald personeel, zowel op management- als op werknemersniveau.

Uniek is dat de onderzoekers de wisselwerking bestuderen tussen organisatie-eigenschappen van npo’s en persoonlijke eigenschappen van mensen die er werken, waarbij ze management- en economische benaderingen combineren met methoden en technieken uit de organisatiepsychologie. Aan de basis van dit onderzoek liggen dan ook economische, management- en psychologische theorieën die oorspronkelijk ontwikkeld werden om profitorganisaties te bestuderen: de ‘principal-agency’ theorie, de psychologische contracttheorie en de ‘self-determination’ theorie. Met behulp van deze theorieën bekijken ze gelijkaardige fenomenen op individueel en organisatieniveau om vervolgens concepten, theoretische kaders en inzichten uit studies in de profit tegenover elkaar te plaatsen binnen een npo-context. Het uiteindelijke doel is een geïntegreerde theorie over het functioneren van npo’s en hun vrijwillig/betaald personeel op zowel bestuurs- als werknemersniveau. Daarbij worden twee onderzoekslijnen uitgebouwd:

1)      Financiering, verantwoordelijkheid en bestuur van npo’s

Voor npo’s zijn financiële prestaties niet de cruciale performantieparameter, wat een theoretische integratie van financieel beheer en specifieke doelstellingen uitdagend maakt, maar – dankzij de aanwezige expertise – zeker niet onmogelijk. Omdat in npo’s verantwoording tegenover betaald en vrijwillig personeel zeer belangrijk is, komt hier ook input uit de organisatiepsychologie over verwachtingen en materiële/immateriële beloningen bij kijken.

 

2)      Loopbaanontwikkeling en -succes van vrijwillige en betaalde managers in npo’s

In 2006 al wees onderzoek zogenoemde ‘leiderschapstekorten’ – moeilijkheden om getalenteerde managers aan te trekken en vast te houden – aan als grootste uitdaging voor de komende tien jaar in de non-profit. Npo’s moeten niet enkel managers aantrekken met geschikte eigenschappen die passen binnen hun doelen en waarden, ze moeten ook uitzoeken wat deze verwachten van hun organisatie en hoe organisaties kunnen beantwoorden aan die verwachtingen. Meer wetenschappelijke kennis moet hier resulteren in een aangepast retentiebeleid voor vrijwillige en betaalde managers in npo’s, inclusief aangepaste ‘incentive’-mechanismen.

 

Prof. dr. Marc Jegers (coördinator)
Faculty of Economic, Social & Political Sciences & Solvay Business School
Department of Applied Economics
02/629.21.13
marc.jegers@vub.ac.be 

Prof. dr. Roland Pepermans
Faculty of Psychology & Educational Sciences
Department of Experimental & Applied Psychology
Work & Organizational Psychology
02/629.25.19
roland.pepermans@vub.ac.be

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...