logo

WAT IS DE EDUCATIEVE MASTER?

Vanaf academiejaar 2019-2020 kan je aan de universiteiten naast de reguliere master ook kiezen voor een educatieve master. Deze opleiding vervangt de specifieke lerarenopleiding en kan je op verschillende manieren volgen. Ontdek hieronder de verschillende trajecten naar jouw carrière in het onderwijs!

Je start in je bachelor?


Kies voor een educatief vakkenpakket vanaf het 2e bachelorjaar.

Educatief pakket bachelor (15 ECTS)

Bachelor op zak?


Ga voor de educatieve master!

8 masteropleidingen (90 ECTS of 120 ECTS)

Masterdiploma op zak?


Volg het verkorte traject in Etterbeek, Anderlecht, Leuven of Diest!

Alle trajecten (60 ECTS)

Al aan de slag als leraar?


Volg het verkorte traject als leraar-in-opleiding (LIO) in Etterbeek, Anderlecht, Leuven en Diest!

Alle trajecten (60 ECTS)

WAAROM EEN EDUCATIEVE MASTER AAN DE VUB?

De educatieve masteropleiding aan de VUB leidt je op om in een omgeving vol diversiteit maximale leerkansen te creëren voor iedere leerling. Vanuit een onderzoekende houding en in team ontdek je met beide voeten in de praktijk hoe je je vakexpertise op masterniveau optimaal in het onderwijs kan inzetten.

VANAF DAG ÉÉN IN DE PRAKTIJK!

Aan de VUB sta je vanaf dag één in de praktijk. De stage loopt als een rode draad doorheen het volledige programma. Het stagetraject kenmerkt zich door een opbouwende complexiteit: de stage-activiteiten starten laagdrempelig en worden gradueel uitdagender. Je start met het begeleiden van één individuele leerling of klein groepje leerlingen (tutoring). Daarna vorm je een duo met de leerkracht op de school en ga je samen lesgeven (co-teaching).

Nadat je voldoende zicht hebt op wat er in je klas leeft en gebeurt, geef je les aan de volledige klasgroep. De leerkracht biedt in een eerste fase intensieve ondersteuning (begeleide stage). In een tweede fase neem je alleen verantwoordelijkheid op voor alle aspecten in de klaspraktijk en proef je van wat het is om een beginnend leerkracht te zijn (zelfstandige stage). Ten slotte neem je ook deel aan schoolbrede (of: vakoverschrijdende) projecten en werk je samen met een schoolteam.

Samen met onze partnerscholen ontwikkelen we praktijkrelevante stage-activiteiten die inspelen op actuele maatschappelijke noden en jou opleiden tot een vakbekwame professional. Onze lerarenopleiding verbindt de praktijk stevig met wetenschappelijke inzichten en referentiekaders. Ons opleidingsconcept én de deskundige ondersteuning vanuit het werkveld bereiden je optimaal voor op de praktijk.

”Lesgeven in een ander land is een grote verrijking. Je leert veel over de lokale cultuur, de manier van lesgeven en hoe men anders kijkt naar bepaalde zaken. Ik kan me inbeelden dat een stage in andere landen eveneens heel verrijkend kan zijn en raad het dan ook aan elke toekomstige leerkracht aan.” Mohamed Al Marchohi op buitenlandse stage in Suriname

EEN INTERNATIONALE ERVARING TIJDENS JOUW EDUCATIEVE MASTEROPLEIDING, HET KAN!

Grijp de mogelijkheid om een deel van je studie of stage in het buitenland te volbrengen. Je kan kiezen om via het Erasmusprogamma je blik te verruimen door enkele maanden te studeren aan een andere Europese universiteit. Gehele opleidingsonderdelen waaronder ook stage kunnen in een buitenlandse partnerinstelling of -organisatie afgelegd worden. De VUB werkt hiervoor samen met verschillende partnerinstellingen in Europa.

Ook een internationale stage-ervaring in
de vorm van een Zuidstage behoort tot de mogelijkheden. In samenwerking met onze partner VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) kan je je aanmelden voor een stageprogramma in het Zuiden. Ter plaatse
werk je samen met lokale organisaties die zich richten op het professionaliseren van het lokale onderwijs. Dankzij deze stage verruim je jouw blik op de wereld en maak je van binnenuit kennis met het leven, werken en het onderwijs op jouw bestemming.

Lukt het niet om deel te nemen aan een buitenlands verblijf maar wil je toch proeven
van buitenlandse ervaringen? Geen probleem, binnen de educatieve masteropleiding krijg je de mogelijkheid om korte internationale ervaringen op te doen zoals een buitenlands schoolbezoek, deelname aan internationale studiedagen of congressen, etc.

De educatieve masteropleiding biedt een blik op de wereld.

EEN UITDAGENDE MASTERPROEF

Een masterproef die je vakdomein en het onderwijs verbindt
De geïntegreerde educatieve masterproef is het sluitstuk van je masteropleiding.

Je steunt daarbij op gekende en nieuwe relevante theoretische modellen en werkt nauw samen met partners uit het onderwijsveld om een onderwerp te kiezen, in de praktijk te onderzoeken of om ontwikkelde tools uit te testen. Tenslotte deel je je inzichten met je werkveldpartners en de academische wereld.

Een verkorte masterproef met impact: Onderzoekende School?!
Een masterproef in het verkort programma van de lerarenopleiding betekent onderzoek voeren samen met en voor de onderwijspraktijk. Met een divers team van leerlingen, leraren, student-leraren, lerarenopleiders en onderzoekers ga je aan de slag met vragen uit de klaspraktijk die misschien al jaren op een antwoord wachten. In dit type masterproef eindigt jouw opdracht niet op de universiteit, maar deel je het volledige onderzoeksproces met een school. Je maakt een volledig schooljaar deel uit van een onderzoekend team op jouw stageschool.

Samen met dit team formuleer je een praktijkrelevante onderzoeksvraag. Tijdens de onderzoekscyclus hanteer je een breed scala aan onderzoeksvaardigheden en ga je samen op zoek naar oplossingen. Onderzoekende School?! past binnen het verkorte traject en wordt als een jaaropleidingsonderdeel van 9 ECTS aangeboden

Van academische bachelor tot educatieve Master of Science

Weet je nog niet of het leraarschap iets voor jou is of ben je net zeker en wil je zo snel mogelijk starten? Grijp dan de kans om in je bacheloropleiding te proeven van de educatieve master met het keuzevakkenpakket onderwijs. Dit vakkenpakket bestaat uit een boeiende mix van praktijk en theorie.

Hou al je opties open en start al met 3 educatieve keuzevakken in de bachelor!

Drie educatieve vakken die je al kan volgen in je bachelor

In het vak Urban Education (6 ECTS) leer je via een interactief stadslabo de stedelijke onderwijscontext van binnenuit kennen en sta je samen met de andere studenten stil bij je persoonlijke visie op onderwijs.

In onderwijssociologie en onderwijsbeleid (3 ECTS) maak je kennis met de organisatie, structuur en basisprincipes van het Belgische onderwijs. Wat betekent bijvoorbeeld ‘vrijheid van onderwijs’ en hoe wordt bepaald wat leerlingen op het einde van hun schoolloopbaan moeten kennen?

Tot slot ga je op een laagdrempelige manier aan de slag als leerkracht via een stage
als tutor in het vak Leren van individuele leerlingen (6 ECTS). Je gaat aan de slag in één van de verschillende tutorprojecten en begeleidt één of een klein groepje scholieren of eerstejaars bachelorstudenten op vakinhoudelijk vlak of op vlak van algemene studievaardigheden. Theoretische lessen over onder andere de manier waarop ons brein informatie verwerkt en opslaat alsook concrete ontwerpsessies om je te ondersteunen bij het voorbereiden van je begeleidingssessies, helpen je om de leerkansen van je tutees te maximaliseren en zo gelijke kansen in ons onderwijs te bevorderen.

8 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN MET KEUZE UIT 16 AFSTUDEERRICHTINGEN

Vanaf 2019-2020 biedt de Vrije Universiteit Brussel acht educatieve masteropleidingen aan die optimaal voorbereiden op de veelzijdige arbeidsmarkt. Je combineert kwaliteitsvol onderwijs in jouw vakdomein met een sterk pakket aan pedagogische en vakdidactische kennis. Met dit programma word je gevormd als master én kan je onmiddellijk lesgeven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

STERKE WISSELWERKING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

Het programma van de educatieve master is opgebouwd uit een raamwerk van zes leerlijnen die een logische opbouw doorheen de opleiding garanderen. Als student in het verkorte programma ben je vrijgesteld voor de leerlijn vakinhoud en volg je enkel de eerste vijf leerlijnen die samen de ‘component leraarschap’ vormen en 60 ECTS omvatten.

  • Leerlijn beroepspraktijk
  • Leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen
  • Leerlijn pedagogiek en didactiek
  • Leerlijn visie
  • Leerlijn vakdidactiek
  • Leerlijn vakinhoud

Centraal in het programma staat de leerlijn beroepspraktijk die alle (ook voorbereidende) activiteiten met leerlingen omvat. De andere leerlijnen zijn ondersteunend en bieden just-in- time ondersteunende kaders en coachingsessies aan. Als afgestudeerde wil je zo breed mogelijk inzetbaar zijn in het secundair onderwijs. Het programma voorziet daarom ruimte voor twee vakdidactieken.

De leerlijnen worden verbonden in thematisch ingevulde opleidingsonderdelen die maximaal inzetten op kansen om theorie en praktijk te integreren. Het programma bereidt je zo voor om verantwoordelijkheden op te nemen als leraar op drie niveaus: tegenover de leerlingen, binnen de school en in de bredere onderwijsgemeenschap en in de maatschappij.

Je kan de verkorte educatieve master op 4 locaties volgen: campus Etterbeek, campus De Oranjerie in Diest en Leuven en campus Coovi in Anderlecht.

 

 

AL AAN DE SLAG ALS LERAAR ÉN OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING OP MAAT?

Indien je reeds een masterdiploma hebt en tewerkgesteld bent in het onderwijs kan je de verkorte educatieve master (60 ECTS) in een apart traject volgen, namelijk het Leraar-In-Opleiding (LIO) traject. Een Leraar-In-Opleiding is een actief personeelslid van een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs. Als student in een LIO- traject telt je lesopdracht mee als stage. De theoretische inhouden worden aangeboden in een exibel en blended traject dat contactmomenten combineert met online leeractiviteiten.

Gepersonaliseerd traject

Als LIO geniet je tijdens de opleiding van de gepersonaliseerde ondersteuning van onze LIO-begeleiders. Via speciale ontwerpsessies met andere LIO-studenten word je begeleid bij het toepassen van de theorieën in je concrete lespraktijk. Je hebt bovendien een grote vrijheid in de volgorde waarmee je de theoretische componenten opneemt. Zo kan je je curriculum personaliseren zodat je just-in-time theoretische input krijgt voor onderwerpen die op dat moment voor jouw praktijk relevant zijn.

Surf naar onze website om je toelating voor een LIO-traject aan te vragen.

Toelating aanvragen


Vraag hier je toelating voor het LIO-traject aan

Formulier