logo

Tolken, meer dan mondeling vertalen

Tolken hebben een talenknobbel, zijn cultuurkenners en taalbemiddelaars. Ze leggen een ruime interesse voor meerdere talen aan de dag en willen zich verdiepen in de cultuur van de landen waar die talen worden gesproken. Ze zijn bovendien sociaal ingesteld en willen partijen dichter bij elkaar brengen.

Deze ingrediënten komen ruim aan bod in de Master in het Tolken aan de VUB. Via oefeningen en nagebootste reële situaties, de tolkateliers en de stage maak je kennis met het werkveld. Een recept dat de stap naar de arbeidsmarkt een pak kleiner maakt. Voeg daar het multiculturele en meertalige Brussel aan toe, en je gaat een boeiende carrière tegemoet.

De Master in het Tolken leidt je op tot een taalbemiddelaar die de communicatie tussen verschillende partijen vlot doet verlopen. Tijdens de opleiding maak je kennis met de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeksthema’s binnen de tolkenwereld. Je werkt vooral aan jouw mondelinge taalvaardigheid via de oefeningen in consecutief en simultaan tolken. Tegelijkertijd wordt de realiteit van het toekomstig werkmilieu niet uit het oog verloren. Je krijgt als student een goede basis om aan de slag te gaan als als tolk, taalbemiddelaar, fluistertolk, gesprekstolk of meertalig consulent.

Faculteit


Arts and Philosophy

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Master in het Tolken

Naast een wetenschappelijk deel dat vooral aandacht heeft voor interculturele communicatie, technologie en tekst- en discoursanalyse, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de technische en praktische kant van het tolken. Hiervoor maakt de Master in het Tolken volop gebruik van de ligging in Brussel. De aanwezigheid van de Europese Unie en andere internationale instellingen, de vele buitenlanders en expats, en de veeltaligheid van de stad an sich helpen je een uitstekende mondelinge taalvaardigheid te verwerven. Deze vaardigheden scherp je verder aan in de tolkateliers en je stage. Tijdens je stage ga je als tolk aan de slag in de non-profitsector.

In de Master of Arts in het Tolken willen we jou vormen tot een meertalige kritische taalprofessional, gespecialiseerd in het tolken. Het programma dat hiervoor werd samengesteld bestaat uit een  combinatie van tolk-, markt- en onderzoeksgerichte opleidingsonderdelen. De talen waarvoor je je inschrijft moeten identiek zijn aan de talen die je hebt gevolgd in je vooropleiding.

Overzicht inhoud van het studieplan

Master of Arts in het tolken – twee talen (60 SP)
1) Module I Onderzoek (24 SP)
2) Module II Tolkprofiel (27 SP)
3) Module III Domeingerichte studiedelen (9 SP)

 

Module I - Onderzoek (24 SP)

Tolkwetenschap en onderzoeksmethodiek (3 SP, 1ste semester)

Studie van vaktaal en terminologie (3 SP, 1ste semester)

Masterproef (18 SP)

Module II - Tolkprofiel (27 SP)

Tolkatelier (12 SP)

Sociaal tolken (3 SP, 1ste semester)

Tolkstage (12 SP)

Module III - Domeingerichte studiedelen (9 SP)

Tekst- en discoursanalyse (3 SP, 2de semester)

Audiovisueel vertalen (3 SP, 1ste semester)

Intercultural communication (3 SP, 1ste semester)

Schakel- en voorbereidingsprogramma

Afhankelijk van jouw vooropleiding zal je een schakel- of voorbereidingsprogramma moeten volgen voor je kan starten in de master. De twee talen in het studiepakket moeten identiek zijn aan de talen waarvoor je je nadien zal inschrijven in de master.

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Een boost voor je carrière

Afgestudeerde tolken zijn werkzaam in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten en nonprofitorganisaties. Dit kan in loondienst binnen tolkdiensten, als zelfstandige (als bedrijfsleider van een tolkenbureau) of als freelance tolk (rechtstreeks of via een tolkenbureau). Als meertalige communicatiespecialist vinden tolken ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen. De zelfstandige tolk werkt ook vaak als abstract writer, copywriter of corrector. De VUB staat je enthousiast bij in de zoektocht naar een job met workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries. De universiteit heeft zelfs een eigen Career Center dat je hulp en tips bij sollicitaties kan geven. Kortom, alles voor een carrière als veeltalig hoogvlieger

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

... in het meertalig Brussel

Brussel is een bruisende stad. Het is het centrum en kruispunt van Europa, en biedt met haar meertaligheid een uitstekende locatie om jouw professionele carrière als tolk te starten. In Brussel zijn heel wat Europese en internationale instellingen, bedrijven en organisaties gevestigd. Deze instanties hebben een grote vraag naar tolken en taalprofessionals. Maar je hoeft het niet zo ver te zoeken. Om de hoek van de groene campus van de Vrije Universiteit Brussel kom je in contact met alle mogelijke culturen en talen. De ideale leerschool voor tolken in spé.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2018-2019 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toelating

• Bachelor in de Toegepaste Taalkunde

Toelating via Schakelprogramma

• Professionele Bachelor Communicatiemanagement

• Professionele Bachelor Office Management

• Professionele Bachelor Onderwijs: secundair onderwijs

Toelating via Voorbereidingsprogramma

• Bachelor Taal- en Letterkunde: 2 talen

• Master Taal- en Letterkunde: 2 talen

De talen waarvoor je inschrijft moeten identiek zijn aan de talen waarvoor je was ingeschreven in de bacheloropleiding of waarvoor je nadien zal inschrijven in de master.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.vub.ac.be/inschrijven