logo

Visie op internationalisering

VUB stelt het principe van Vrij Onderzoek centraal in haar dagelijkse werking, onderwijs, onderzoek, en maatschappelijke betrokkenheid. Humanisme is voor VUB geen theoretische gedachte, maar een levenspraktijk. Als volwaardige universiteit in het kosmopolitische Brussel willen we gepercipieerd worden als een onafhankelijk open universitair platform, ingebed in internationale netwerken. Onze attitude is er één van mediatie en kritische discussie gemitigeerd door kwaliteitsvol onderzoek zonder vooroordelen, dogma’s of religieuze vooringenomenheid, zodat studenten wereldwijd - die anders nooit rechtsreeks met elkaar in contact zouden komen - er zich thuis voelen en participeren in een hechte gemeenschap. “Eenheid in diversiteit” houdt voor ons meer in dan enkel de integratie van buitenlanders in het lokale ecosysteem.

Lees meer.