ProAFS 2


Het effect van reflectief functioneren bij waakzame zorg - ontwikkeling van een zelfbeoordelingsinstrument voor waakzame zorg in professionele relaties (ProAFS)

Dank voor uw interesse in deze vragenlijst. De vragenlijst gaat over de interacties van mensen die beroepshalve omgaan met kinderen of jongeren (2,5 tot 18 jaar), meer specifiek over het omgaan met conflictsituaties. (Dit zijn interacties waarin u als volwassene met een kind/jongere belandde omwille van een verschil tussen wat u en wat het kind wou. Het gaat om een gebeurtenis waarbij u, het kind of beiden geëmotioneerd raakten.)

 

Doel

Het doel van deze vragenlijst is het opstellen van een gevalideerd meetinstrument voor Waakzame Zorg in een werkcontext. Dergelijke vragenlijst kan daarna ingezet worden om individuen en teams informatie te geven over waar kan bijgestuurd worden rond conflicthantering. Dit onderzoek kadert binnen een master- en doctoraatsonderzoek.

 

Verloop

Deze vragenlijst bestaat uit drie onderdelen. Het aantal vragen is afhankelijk van voorafgaande antwoorden.

 • informatieve en demografische vragen (beroep, leeftijd,...)
 • vragen over omgaan met conflicten in professionele relaties met kinderen/jongeren
 • bijkomende vragen over belangrijke variabelen die hier verband mee kunnen houden (stress, tevredenheid met job, bekendheid met theorie,...)

 

Vertrouwelijkheid

 • Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de Belgische wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bewaard tot maximaal vijf jaar na het afronden van het doctoraatsonderzoek (voorzien 2020).
 • Door de anonieme verwerking van de gegevens zal ook uw werkgever in geen geval uw individuele antwoorden kunnen zien.
 • De verwerking gebeurt enkel door de onderzoekers die hieronder vermeld staan
 • Er zal gevraagd worden naar de code die u bij eventueel eerder onderzoek invulde zodat wij uw beide deelnames aan elkaar kunnen linken. Ter herinnering: we kunnen uw identiteit hieruit niet afleiden.

 

Dit onderzoek werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel, die als centrale commissie fungeert na raadpleging van de ethische commissies van andere deelnemende instanties. Als deelnemer aan dit onderzoek bent u gedekt door de verzekeringspolis van de Vrije Universiteit Brussel bij Ethias (Prins-Bisschopssingel 73, Hasselt) onder polisnummer 45.147.458.

 

Verder herinneren we u graag aan uw rechten als deelnemer, namelijk het recht om ingelicht en vrij toe te stemmen tot deelname, het recht op het verkrijgen van de algemene resultaten en het recht om te stoppen met het onderzoek wanneer u wilt.

 

Hoewel er geen risico's verbonden zijn aan het invullen van de vragenlijst, zou u een zeker ongemak kunnen ondervinden bij sommige vragen. Indien u door het invullen van de vragenlijst de nood ervaart aan psychologische hulp, dan kan u de hoofdonderzoeker (Bart Colson) contacteren.

 

Praktisch:

 • De vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag. U kan de vragenlijst in twee keer invullen, door op "hervat later" te klikken.
 • Keer niet terug in de vragenlijst want hierdoor gaan uw gegevens verloren
 • Gebruik enkel de knoppen "volgende", "hervat later" of "versturen"
 • Wacht niet langer dan 20 minuten tussen twee vragen (antwoorden worden dan niet bewaard)
 • De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 30/06/2019.

 

Na het verzenden van de antwoorden, krijgt u weblinks naar waar u meer informatie kan vinden over de achterliggende theorieën die voor deze bevraging gebruikt werden.

 

Om het onderzoek niet te beïnvloeden verzoeken we u niet over de vragen of uw antwoorden te communiceren met mensen die de vragenlijst eventueel nog kunnen invullen.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

 

Imane Zougarh, imane.zougarh@vub.be (studente master psychologie)

Bart Colson, bart.colson@uzbrussel.be ; 02/477.60.72 (doctorandus in de psychologie)

prof. dr. Johan Vanderfaeillie, VUB, vakgroep klinische en levenslooppsychologie


Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.