Fietsgedrag-, Boosheidsuitdrukking en -Belevingsvragenlijst


Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie.

Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de interactie tussen verschillende weggebruikers op de openbare weg. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen van het mobiliteitsbeleid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Deze studie richt zich tot mensen van 18 jaar of ouder.

Dit onderzoek is goedgekeurd door het Commissie Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Met uw vrijwillige deelname geeft u ons toestemming om de verzamelde gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Wij verzekeren u dat uw antwoorden alleen gebruikt worden voor dit onderzoek en strikt vertrouwelijk blijven. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in de 'informatiefiche' en de 'toestemmingsvoorwaarden'. 

We schatten dat het invullen van de vragenlijst ongeveer 25 minuten in beslag neemt. Gelieve elke vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

 


Er zijn 26 vragen in deze enquête.

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.