logo

Begeleiding

Wat doet de dienst Topsport en Studie?

 • Aanvragen voor topsportstatuten behandelen
 • Topsportstatuten toekennen (door de Commissie Topsport en Studie van de VUB)
 • Intake- en tussentijdse gesprekken met (kandidaat-) topsportstudenten (en ouders + coach/trainer/topsportcoördinator)
 • Studietrajecten afstemmen op sportief programma
 • Studieprogramma in detail aanpassen aan mogelijkheden van de student
 • Studie- en examenflexibiliteiten aanvragen bij docenten
 • Permanentie voor individuele begeleiding (vb. opstellen studie-/examenplanning)
 • Het organiseren van workshops specifiek voor topsportstudenten
 • Aanbieden van een webplatform “Topsport en Studie”
 • Vernieuwingen inzake de combinatie “Topsport en Studie”
 • Samenwerking met andere diensten van de VUB
 • Samenwerking met organisaties buiten de VUB omtrent topsport
 • Persvoorstelling of ander event i.v.m. topsport organiseren

Ouders en trainers

Bij het combineren van universitaire studies en competitiesport op hoog niveau is het belangrijk dat de topsportstudent op steun kan (blijven) rekenen uit het familiale en het sportieve milieu.

Ouders

Binnen de familie spelen de ouders dan ook een zeer belangrijke rol. Niet alleen op financieel en logistiek vlak, maar ook op emotioneel vlak. Om ouders van topsportstudenten te helpen in het steunen van hun zoon of dochter betrekt de Dienst Topsport en Studie de ouders van bij aanvang van de studie-topsportcarrière. Zo worden ouders van nieuwe studenten doorheen het eerste academiejaar uitgenodigd om het verloop van de combinatie studie en topsport van hun zoon of dochter voor te bereiden, te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Trainers en coaches

Vanuit de sportwereld is de steun van de trainer/coach ook zeer belangrijk. Daar Topsport en Studie zich niet in de plaats wenst te stellen van de sportclub of de trainer/coach, worden trainers/coaches geïnformeerd over het studeren aan de Vrije Universiteit Brussel (programma, collegerooster) en over de wijze waarop de topsportstudent wordt begeleid in de combinatie van studie en topsport.

Topsport en Studie

Topsport en Studie tracht het overleg met ouders en trainers/coaches zo vlot als mogelijk te laten verlopen door, waar mogelijk:

 • afspraken aan de Vrije Universiteit Brussel (tijdens of buiten de kantooruren) mogelijk te maken
 • rechtstreeks contact (buiten de kantooruren) mogelijk te maken met een medewerker van de dienst Topsport en Studie
 • de topsportstudent tijdens trainingen, stages en/of competities op te volgen

Van welke andere diensten kan je gebruik maken?

Sportieve en mentale begeleiding

Je kunt sportwetenschappelijke en sportmedische begeleiding aanvragen via het sportgeneeskundig centrum BLITS. Ook kunnen topsportstudenten terecht bij de onderzoeksgroep Sportpsychologie en Mentale Begeleiding (SPMB) voor mentale trainingen en begeleiding.

StudieBegeleidingsCentrum

De stap van secundair onderwijs naar hoger onderwijs is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Indien je een universitaire opleiding wenst te combineren met je passie, namelijk topsport, wordt de uitdaging nog groter. Zo is het onder meer van groot belang dat je consequent planningen opstelt (lange en korte termijn), dat je een gepaste studiemethodiek hanteert, dat je communicatief bent… Het StudieBegeleidingsCentrum biedt hier vrijblijvende begeleiding. Meer informatie vind je via hun webpagina.

Sportdienst

Hoewel er gestreefd wordt om je zoveel als mogelijk te laten trainen onder leiding van de persoonlijke, club- of nationale trainer, kan het soms goed zijn dat je op de campus wil/kan trainen. Hiervoor kan je beroep doen op gebruik van de sportinfrastructuur op Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus en op Brussels Health Campus (onder specifieke voorwaarden).

Meer algemene informatie over de sportdienst en het aanbod vind je op hun webpagina.

Dienst Huisvesting

Iedere (kandidaat-)topsportstudent kan tot en met 1 mei bij de Dienst Huisvesting een aanvraag voor een VUB-studentenkamer voor het daaropvolgende academiejaar indienen.

Deze aanvraag dient conform te zijn aan de werkwijze en criteria gehanteerd door de Dienst Huisvesting. Om alle misverstanden te vermijden, bevelen we aan dat je één kopie van deze originele aanvraag zelf bewaart en één kopie aan de dienst Topsport en Studie bezorgt.

Toekenning studentenkamers via Dienst Topsport en Studie

Indien je niet in aanmerking komt voor een studentenkamer of op de wachtlijst van de Dienst Huisvesting staat, kan je eventueel nog in aanmerking komen voor een studentenkamer voorbehouden aan de Dienst Topsport en Studie. Hiervoor moet je een digitaal dossier indienen bij de Dienst Topsport en Studie. Dit dossier moet bestaan uit:

 • een email gericht aan de Dienst Topsport en Studie met aanvraag voor een studentenkamer via de Dienst Topsport en Studie
 • een kopie van de originele aanvraag voor een studentenkamer bij de Dienst Huisvesting
 • een kopie van de brief waarin je aanvraag voor een studentenkamer geweigerd wordt of waarin gemeld wordt dat je op de wachtlijst staat
 • een volledig ingevuld topsportdossier

Voor het toekennen van de studentenkamers via de Dienst Topsport en Studie worden interne criteria gehanteerd (o.a. sportief niveau, noodzaak trainen op de campus, reistijd thuis-VUB-training en studiejaar). Een eerste reeks van studentenkamers voor topsportstudenten worden toegekend voor 31 augustus, een tweede reeks voor de start van het academiejaar en één studentenkamer wordt tot na aanvang van het academiejaar voorbehouden en voor 15 oktober toegekend. 

Nog geen kamer?

Kom je niet in aanmerking voor een VUB-studentenkamer via de Dienst Huisvesting of via de Dienst Topsport en Studie dan kan je beroep doen op de informatie verstrekt door de Dienst Huisvesting om een privé studentenkamer te vinden.

Alle andere diensten voor studenten

Uiteraard kan je als topsportstudent gebruik maken van alle diensten die worden aangeboden aan elke student. Sommige algemene voorzieningen kunnen beter niet over het hoofd gezien worden door topsporters, bijvoorbeeld:

 • Het uitgebreid aanbod aan gezonde voeding in het studentenrestaurant
 • Studietoelage

Meer informatie vind je op de webpagina van Studentenvoorziengingen.

Meer weten?

Wie kan ik contacteren?

Dienst Topsport en Studie
Diensthoofd: prof. dr. Paul Wylleman
Coördinator: dr. Koen De Brandt
Secretariaat: Mevr. Carine Van den Houcke

Pro-rector Paul De Knop is initiatiefnemer van het project Topsport en Studie

Algemene contactinformatie
Dienst Topsport en Studie
Gebouw L - L413
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
Telefoon coördinator: 02/629.27.65 (bureau); 0473/41.12.53 (mobiel)
Telefoon secretariaat: 02/629.27.12
E-mail: 

Volg onze topsportstudenten op de voet via @TopsportVUB 

VUB-sportopleidingen

lorevakipg sportmanagementexpert class sportmanagementsport en sociale innovatie