logo

Wat is een topsportstatuut en heb ik er recht op?

Met een topsportstatuut kom je in aanmerking voor studieflexibiliteiten en sportieve en logistieke faciliteiten.

Welke topsportstatuten zijn er?

In het algemeen worden de volgende studieflexibiliteiten, sportieve en logistieke faciliteiten toegekend per statuut van topsportstudent. Afhankelijk van de sporttak zijn er drie of twee categorieën.

Categorie A-internationaal

Studieflexibiliteit

In samenwerking met de topsportstudent, de trainer/coach, de ouders en de sportfederatie wordt er een studieplanning opgesteld die zo optimaal mogelijk is voor het combineren met topsport. Hierbij wordt gewerkt met schriftelijke aanvragen voor:

 • (a) afwezigheden voor colleges,
 • (b) afwezigheden voor praktische oefeningen en/of labo-oefeningen (rekening houdend met geldende facultaire reglementen),
 • (c) herhaal- of bijscholingsles,
 • (d) het verplaatsen van examens binnen en buiten de zittijd,
 • (e) het spreiden van studiejaren 

De aanvragen (a) tot en met (d) dienen steeds goedgekeurd te worden door desbetreffende docent.

Geïndividualiseerd traject

Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen wordt de mogelijkheid aangeboden tot het volgen van een geïndividualiseerd, topsportspecifiek traject. De reguliere bewegingspraktijk wordt hierbij vervangen door het opleidingsonderdeel ‘Topsportspecifieke Carrièreplanning’.

Categorie A

Studieflexibiliteiten

In samenwerking met de topsportstudent, de trainer/coach, de ouders en de sportfederatie wordt er een studieplanning opgesteld die zo optimaal mogelijk is voor het combineren met topsport. Hierbij wordt gewerkt met schriftelijke aanvragen voor:

 • (a) afwezigheden voor colleges,
 • (b) afwezigheden voor praktische oefeningen en/of labo-oefeningen (rekening houdend met geldende facultaire reglementen),
 • (c) herhaal- of bijscholingsles,
 • (d) het verplaatsen van examens binnen de zittijd,
 • (e) het spreiden van studiejaren

De aanvragen (a) tot en met (d) dienen steeds goedgekeurd te worden door desbetreffende docent.

Categorie B

Studieflexibiliteiten

In overleg met de coördinator van de Dienst Topsport en Studie kan de topsportstudent een schriftelijke aanvraag indienen voor:

 • (a) afwezigheden voor colleges,
 • (b) afwezigheden voor praktische oefeningen en/of labo-oefeningen (rekening houdend met geldende facultaire reglementen).
 • (c) het spreiden van studiejaren 

De aanvragen (a) tot en met (b) dienen steeds goedgekeurd te worden door de desbetreffende docent.

 

Naast de specifieke toekeningen op het vlak van studieflexibiliteit, bieden alle topsportstatuten ook de volgende algemene voordelen op het vlak van sportfaciliteiten en huisvesting.

Sportieve faciliteiten

Je dient een aanvraag voor het gebruik van sportinfrastructuur op de Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus of de Brussels Health Campus en/of voor sportwetenschappelijke begeleiding voor te leggen aan de coördinator van de Dienst Topsport en Studie. De coördinator evalueert de nood van de aangevraagde faciliteiten en het toekennen er van. De Dienst Topsport en Studie en/of jijzelfstaan in voor de financiële vergoeding voor het gebruik van de sportinfrastructuur en voor de sportwetenschappelijke begeleiding.

Huisvesting

De Dienst Topsport en Studie begeleidt je bij het indienen van een aanvraag voor studentenhuisvesting aan de Vrije Universiteit Brussel of bij het zoeken naar privé huisvesting.

Wie krijgt een topsportstatuut?

Je komt in aanmerking voor het statuut van "topsportstudent" voor:

Individuele sporten

Voor de individuele sporten dien je minimaal te behoren tot de erkende top (of beloftevolle atleet) van de eigen sportfederatie, -liga of -bond. Voor meer gedetailleerde informatie neem je contact op met de dienst Topsport en Studie.

Ploegsporten

In ploegsporten dien je:

 • te spelen (UEFA, B-kern, reserve, A-kern) bij een club die behoort tot de eerste of tweede nationale klasse;
 • geselecteerd te zijn voor een nationale junioren- of seniorenploeg.

Hoe vraag ik een topsportstatuut aan?

Om een statuut van topsportstudent aan te vragen dien je een persoonlijk topsportdossier samen te stellen.

Via een eenvoudige email naar Topsport.Studie@vub.ac.be krijg je een elektronische format voor het topsportdossier toegestuurd die je kan gebruiken om het statuut van topsportstudent aan te vragen.

Wil je graag meer informatie ontvangen over Topsport en Studie, vul dan dit formulier in:

Formulier informatie-aanvraag topsportstatuut

VUB-sportopleidingen

lorevakipg sportmanagementexpert class sportmanagementsport en sociale innovatie

Wie kan ik contacteren?

Dienst Topsport en Studie
Diensthoofd: prof. dr. Paul Wylleman
Coördinator: dr. Koen De Brandt
Secretariaat: Mevr. Carine Van den Houcke

Pro-rector Paul De Knop is initiatiefnemer van het project Topsport en Studie

Algemene contactinformatie
Dienst Topsport en Studie
Gebouw L - L413
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
Telefoon coördinator: 02/629.27.65 (bureau); 0473/41.12.53 (mobiel)
Telefoon secretariaat: 02/629.27.12
E-mail: 

Volg onze topsportstudenten op de voet via @TopsportVUB