Introductie

De kerntaken van de faculteit LK zijn onderwijs verstrekken, wetenschappelijk onderzoek verrichten en maatschappelijke dienstbetoon verlenen in het domein van de Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. De faculteit staat in voor bachelor- en masterstudies in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Daarnaast verzorgt de faculteit het Postgraduaat Sportmanagement, de Expert Class in Sportmanagement en start ze in academiejaar 2013-2014 het Postgraduaat Multidisciplinaire arterio-veneuze en lymfatische kinesitherapie. In samenwerking met de faculteit GF is de faculteit betrokken in de master na master in Manuele Therapie. Doordat het onderzoek binnen de faculteit zich zowel binnen de biomedische wetenschappen als binnen de humane wetenschappen situeert, is de faculteit aangesloten bij de Doctoral School of Life Sciences and Medicine en bij de Doctoral School of Human Sciences. 

 

Meer informatie over de kennismakingsdagen kan je via deze link terugvinden.

Voortaan vind je alle onderwijsgerelateerde informatie op de facultaire my.vub pagina

Studeren aan faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Start hier!

Profiel

Foundation


Investeert u mee in de VUB?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


Mis geen enkele update!

Schrijf je in

Leraar worden?


Na de master Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen

Start hier!

Water voor iedereen


Bouw mee aan het zwembad met een missie

Schenk nu!

Evenementen

Kalender
maandag 26 september, 13 U - 16 U

Wiskunnend Wiske wedstrijd 2016-2017

Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Ze buigen zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten in de Wiskunnend Wiske Wedstrijd. Einddoel? Een plaatsje én overwinning in de finale op 14 maart 2017. Wie...

maandag 20 februari, 17 U - 13 U

Chinese Language Courses by the Confucius Institute at the VUB

The Confucius Institute at the Vrij Universiteit Brussels organises Chinese Mandarine language courses at the Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus (Campus Etterbeek). During these language courses:...

dinsdag 21 februari, 10 U

NIETZSCHE'S LEVENSKUNST: affirmatief en transformatie

In de reeks LEVENSFILOSOFIE   dr. Daan Oostveen Faculteit der Godsgeleerdheid, Vrije Universiteit van Amsterdam   Volgens Nietzsche is deze levenskunst in de verdrukking geraakt ten koste van de moraal van het christendom, die ons klein houdt en de vreugde van het leven n...

dinsdag 21 februari, 18 U - 20 U

Lecture Series

The VUB Communication Studies Lecture Series...

dinsdag 21 februari, 19 U

SSA - Business Model You

The Women Network of the Solvay Schools Alumni and the Ecole Polytechnique of Brussels has the pleasure to invite you to their next event 'Business Model You', on Tuesday 21 February 2017, with as guest speaker Valerie Vangeel.

woensdag 22 februari, 14 U

Achter de schermen van Opera Gent

Via een parcours langs indrukwekkende schilderingen, adembenemende hoogtes en verrassende hoekjes wisselen historische feiten en sappige anekdotes elkaar af. In een mum van tijd weet je alles over 400 jaar opera- en balletgeschiedenis, sociale codes en het reilen en zeilen achter...

Faculteitsbureau

In dit document vindt u bovendien een overzicht van de bestuurslichamen en commissies van onze faculteit en van de universiteit waar onze faculteit een afvaardiging in heeft.

Commissies


Klik hier!

Organigram


Klik hier!

Vakgroepen

  • Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW)
  • Vakgroep Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie (KIMA)

Behaalde doctoraten en masterproeven

Doctoraten

  • Overzicht van doctoraten behaald aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
  • Informatie aangaande het behalen van een doctoraat aan de VUB

Masterproeven

Doctores honoris causa

 

 

 

 

  •  Dr. Steven Blair (1994), prof. dr., University of South Carolina, director Cooper Institute for Aerobics Research

 

  •  Dr. Moshe Solomonow (1997), prof. dr., director bio-engineering department of Orthopaedic Surgery, Medical center of the Louisianna State University of New Orleans

 

  •  Dr. Thomas Reilly (2001), prof. dr., Liverpool John Moores University, director of the Research Institute for Sport and Exercise Sciences

 

  •  Dr. Lindsay Carter (2005), Prof. Em., San Diego State University, Department of Exercise and Nutritional Sciences                                                                                              .

 

Alumniverenigingen

Algemene informatie voor oud-studenten vindt u hier . 

OSLOK: Alumni-vereniging van de Faculteit LK. Naar de eigen webstek

OSLOK staat voor Oud Studenten Lichamelijke Opvoeding en Kine van de Vrije Universiteit Brussel. Deze vereniging tracht de afgestudeerden van de faculteit LK,over de jaren heen, bijeen te brengen. Sinds 2005 tracht ze een werking op te starten met als doelstelling enerzijds een netwerk van afgestudeerden uit te bouwen om zo een betere uitstraling te realiseren van de kwaliteit van de genoten opleiding en anderzijds nieuwe studenten te rekruteren voor de faculteit. Er werd reeds gestart met het updaten van het adressenbestand en er zal vanaf heden ook gezorgd worden dat de band met de faculteit en de huidige studenten na het beëindigen van hun studies niet meer doorgeknipt wordt. 
Er bestaat ook een intense samenwerking met de ‘Ronde Schare’, de vereniging van prosenioren en oudgedienden van de studentenkring Mesacosa. 
De afgestudeerden zullen op een brede waaier van activiteiten uitgenodigd worden, dit om te trachten zo veel mogelijk alumni te bereiken op basis van hun eigen interessesfeer. Zo zal er in de toekomst naast professionele vormings- en informatieavonden, ook een gezellig samenzijn of een sportieve activiteit georganiseerd worden en zal het galabal en de diploma-uitreiking mee opgenomen worden in de aangeboden activiteiten. 
Om dit alles te realiseren en jullie van deze activiteiten optimaal op de hoogte te kunnen brengen, is het van belang dat wij over jouw meest recente gegevens beschikken. 
Wij willen u dan ook vragen om eventjes te tijd te nemen om jouw adresgegevens over te maken via  Loop je nog toevallig een oud LK student tegen het lijf, aarzel dan niet om hem/haar over OSLOK te vertellen! Alle alumni kunnen trouwens via bovenstaand emailadres hun correcte gegevens aan ons bezorgen! Waarvoor dank !

VUB Fellowship

LK Fellows
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Gebouw L - 2de vedieping
L202
Pleinlaan 2
Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

Contact

[T] 02 629 27 28
faclk@vub.ac.be

Openingsuren

Maandag - Vrijdag
08u30 - 12u00
13u30 - 16u30