Introductie

De kerntaken van de faculteit LK zijn onderwijs verstrekken, wetenschappelijk onderzoek verrichten en maatschappelijke dienstbetoon verlenen in het domein van de Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. De faculteit staat in voor bachelor- en masterstudies in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Daarnaast verzorgt de faculteit het Postgraduaat Sportmanagement, de Expert Class in Sportmanagement, het Postgraduate Certificate International Course in Football Business en het Postgraduaat Multidisciplinaire arterio-veneuze en lymfatische kinesitherapie. In samenwerking met de faculteit GF is de faculteit betrokken in de master na master in Manuele Therapie. Doordat het onderzoek binnen de faculteit zich zowel binnen de biomedische wetenschappen als binnen de humane wetenschappen situeert, is de faculteit aangesloten bij de Doctoral School of Life Sciences and Medicine en bij de Doctoral School of Human Sciences. 

Studeren aan faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Start hier!

Profiel

Foundation


Investeert u mee in de VUB?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


Mis geen enkele update!

Schrijf je in

Leraar worden?


Na de master Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen

Start hier!

Water voor iedereen


Bouw mee aan het zwembad met een missie

Schenk nu!

Faculteitsbureau

Commissies


Klik hier!

Organigram


Klik hier!

Vakgroepen

  • Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW)
  • Vakgroep Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie (KIMA)

Behaalde doctoraten en masterproeven

Doctoraten

  • Overzicht van doctoraten behaald aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
  • Informatie aangaande het behalen van een doctoraat aan de VUB

Masterproeven

Doctores honoris causa

 

 

 

 

  •  Dr. Steven Blair (1994), prof. dr., University of South Carolina, director Cooper Institute for Aerobics Research

 

  •  Dr. Moshe Solomonow (1997), prof. dr., director bio-engineering department of Orthopaedic Surgery, Medical center of the Louisianna State University of New Orleans

 

  •  Dr. Thomas Reilly (2001), prof. dr., Liverpool John Moores University, director of the Research Institute for Sport and Exercise Sciences

 

  •  Dr. Lindsay Carter (2005), Prof. Em., San Diego State University, Department of Exercise and Nutritional Sciences                                                                                              .

 

Alumniverenigingen

Algemene informatie voor oud-studenten vindt u hier . 

OSLOK: Alumni-vereniging van de Faculteit LK. Naar de eigen webstek

OSLOK staat voor Oud Studenten Lichamelijke Opvoeding en Kine van de Vrije Universiteit Brussel. Deze vereniging tracht de afgestudeerden van de faculteit LK,over de jaren heen, bijeen te brengen. Sinds 2005 tracht ze een werking op te starten met als doelstelling enerzijds een netwerk van afgestudeerden uit te bouwen om zo een betere uitstraling te realiseren van de kwaliteit van de genoten opleiding en anderzijds nieuwe studenten te rekruteren voor de faculteit. Er werd reeds gestart met het updaten van het adressenbestand en er zal vanaf heden ook gezorgd worden dat de band met de faculteit en de huidige studenten na het beëindigen van hun studies niet meer doorgeknipt wordt. 
Er bestaat ook een intense samenwerking met de ‘Ronde Schare’, de vereniging van prosenioren en oudgedienden van de studentenkring Mesacosa. 
De afgestudeerden zullen op een brede waaier van activiteiten uitgenodigd worden, dit om te trachten zo veel mogelijk alumni te bereiken op basis van hun eigen interessesfeer. Zo zal er in de toekomst naast professionele vormings- en informatieavonden, ook een gezellig samenzijn of een sportieve activiteit georganiseerd worden en zal het galabal en de diploma-uitreiking mee opgenomen worden in de aangeboden activiteiten. 
Om dit alles te realiseren en jullie van deze activiteiten optimaal op de hoogte te kunnen brengen, is het van belang dat wij over jouw meest recente gegevens beschikken. 
Wij willen u dan ook vragen om eventjes te tijd te nemen om jouw adresgegevens over te maken via  Loop je nog toevallig een oud LK student tegen het lijf, aarzel dan niet om hem/haar over OSLOK te vertellen! Alle alumni kunnen trouwens via bovenstaand emailadres hun correcte gegevens aan ons bezorgen! Waarvoor dank !

VUB Fellowship

LK Fellows
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Gebouw L - 2de vedieping
L202
Pleinlaan 2
Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

Contact

[T] 02 629 27 28
faclk@vub.ac.be

Openingsuren

Maandag - Vrijdag
08u30 - 12u00
13u30 - 16u30