De VUB Foundation werd in 2012 opgericht om de fondsen die afkomstig zijn van de overheid aan te vullen met andere bronnen van externe financiering, met name filantropische fondsen van particulieren en de bedrijfswereld, en tegelijkertijd duurzame relaties op te bouwen met de industrie en het middenveld.

Aldus kunnen belangrijke projecten van de VUB en de faculteiten gefinancierd worden.  Leerstoelen worden ingericht via dewelke onderzoek, innovatie  en onderwijs in bepaalde vakgebieden kunnen gerealiseerd worden. Fondsen op naam maken investering in bepaalde thematieken op lange termijn mogelijk.

Fondsenwerving is op zich een meerwaarde voor de VUB en draagt bovendien bij tot de missie van de universiteit.

We bouwen aan een universiteit die je leert omgaan met complexiteit en gelaagdheid. Ook met de gelaagdheid van identiteiten. We reduceren niet. - Rector Caroline Pauwels -

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Wie de universiteit wil steunen, kan terecht bij de VUB Foundation die met u bekijkt hoe en in welk project u het best investeert. Wilt u mee bouwen aan de campus van de toekomst?  Investeren in fundamenteel of toegepast onderzoek?  Wetenschappelijke kennis helpen verdiepen via een leerstoel? Maatschappelijk relevante intiatieven mee helpen verwezenlijken?

Met uw steun kan de VUB haar reputatie en kwaliteit nog verbeteren  en haar meerwaarde voor de maatschappij bestendigen en verhogen.

Investeer mee in de VUB, het Kenniscentrum bij uitstek in het hart van Europa.

Bouwen aan de toekomst - VUB2020

Projecten

Meer informatie

Leerstoelen

Meer informatie

Fondsen op naam

Meer informatie

Testament, legaat & duolegaat

Meer informatie

Corporate Partnerships

Meer informatie

Al meer dan 180 jaar is de Vrije Universiteit Brussel een plek waar studenten en onderzoekers proberen het universum, de wereld en haar bewoners te doorgronden en nieuwe technologieën ontwikkelen. Aan de basis ligt een constante drive om te leren, telkens weer te innoveren en nieuwe kennis te delen die onze maatschappij vooruithelpt. En om te innoveren moeten we blijven investeren. De VUB foundation biedt verschillende investeringsmogelijkheden op maat aan. 

Projecten

Aan de VUB lopen letterlijk honderden excellente onderzoeks- en onderwijsprojecten. Projecten waarin men op zoek gaat naar wetenschappelijke antwoorden op maatschappelijke vragen, oplossingen voor problemen. Maar ook infrastructuurprojecten om een antwoord bieden op het groeiend aantal studenten en noden van de kenniseconomie in een snel veranderende digitale wereld.

Voor meer informatie klik hier.  

Leerstoelen

De VUB heeft meer dan 25 actieve leerstoelen. Via uw structureel meerjaren engagement kan u als bedrijf, instelling of privépersoon meebouwen aan exploratief en visionair onderzoek aan de VUB. Uw expertise leidt tot nieuwe inzichten die publiek worden gedeeld en de maatschappij ten goede komen. 

Voor meer informatie klik hier

Fondsen op naam

Via een fonds op naam steunt u een onderdeel van de VUB dat u bijzonder genegen bent. Elk fonds op naam is maatwerk en speciaal ontwikkeld om langdurige resultaten te bekomen.

Voor meer informatie klik hier.

Testament - Legaat - Duolegaat

Verschillende doorbraken in onderzoek en kansen voor studenten zouden niet mogelijk zijn zonder legaten. Met de toewijzing van een legaat in uw testament aan specifiek onderzoek of de oprichting van een fonds op naam, kan u vooruitgang bespoedigen op het vlak van levensbedreigende ziektes, duurzaamheid, technologie, jongerenprojecten, enz. Door de VUB in uw testament op te nemen en noodzakelijkvrij onderzoek te ondersteunen maakt u het verschil voor uw nabestaanden. 

Voor meer informatie klik hier.

Corporate Partnerships

Als bedrijf kan u investeren in onderzoek of onderwijs en zo gericht een discipline bevorderen waar u persoonlijk of vanuit de onderneming een grote affiniteit mee heeft. Met een partnership geniet u van een prachtige win-winsituatie. Zowel u als bedrijf of particulier en wij als universiteit plukken er de vruchten van. 

Voor meer informatie klik hier

 

De VUB Foundation gaat actief op zoek naar bronnen van externe financiering om de kwaliteit en reputatie van de Vrije Universiteit Brussel te blijven verbeteren. Met onze campagnes zetten we een aantal projecten in de kijker die hoog op het prioriteitenlijstje staan binnen de VUB.

Telethon

De telethon is een jaarlijkse telefoonactie van studenten naar alumni om de warme band met de universiteit te behouden en hen te informeren over één van de projecten die we graag in de kijker zetten. 

Voor meer informatie klik hier.

VUB2020

De VUB gaat fors investeren.  Tegen 2020 krijgt de VUB een volledige nieuwe look met meer plaats voor studentenkamers, leslokalen, onderzoekruimtes, een wetenschappelijk centrum, een Kultuurcafé en zwembad. 

Voor meer informatie klik hier.

De vrije universiteit Brussel staat middenin de maatschappij en richt haar blik naar buiten. Samenwerken met bedrijven is daarbij essentieel. De student van vandaag is immers de professional van de toekomst. Naast contacten met (semi-)overheden, alumni en andere universiteiten, onderhouden we intensief contact met onze bedrijfspartners.

Bedrijven

Er zijn al veel samenwerkingsverbanden met bedrijven die mooie resultaten hebben opgeleverd. Deze showcases vormen een beeld van de mogelijkheden die de VUB aan bedrijven biedt. 

Interesse om met de VUB te gaan samenwerken? Neem dan zeker een kijkje hier

Alumni

Studenten aan de VUB kiezen voor een opleiding voor het leven. Naast het aanbieden van een vrijzinnig canvas voor persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing, inspireert de VUB de verdere oriëntatie van haar studenten binnen een maatschappelijk en ambitieus denkkader.

De VUB is trots op haar studenten en omgekeerd ook! Wij zetten vervolgens 100% in om deze interactie ook nadien verder uit te bouwen tot een krachtig netwerk gefundeerd op gedeelde waarden, expertises en ambities. Wij zijn immers van mening dat dergelijk ecosysteem de beste garantie biedt op duurzame, lange termijn relaties, die onze strategisch projecten inzake onderwijs, onderzoek, innovatie en maatschappelijke ethiek ondersteunen.

Het basisnetwerk van de VUB is er één met enorm potentieel en is er voor al onze Alumni! Om dit potentieel zo goed mogelijk te benutten, werken wij enerzijds aan een ecosysteem waar Alumni, transgenerationeel  en vertrekkend van persoonlijke ambities, elkaar kunnen vinden om zo nieuwe, betekenisvolle en grensverleggende samenwerkingsrelaties aan te kunnen. Ter ondersteuning van de specifieke noden van onze Alumni binnen hun levenscyclus, zijn er eveneens programma’s en contactmomenten op maat. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan:

  • Carrière planning (advies bij beroepskeuze, sollicitatie en CV tips, jobaanbiedingen, networking events,…)
  • Mogelijkheden tot zelfontplooiing (UPV dmw wetenschapspopularisering, competenties bijschaven via seminaries, kennis/ervaring opdoen,…)
  • Herbeleven van studieperiode (diners gericht op het onderhouden van contacten, rally’s, cantussen OSB,…)
  • Actief mee vormen van studenten en onderwijs (via gastlezingen, beleid VUB,…)
  • ...

Vragen over deze Alumni werking of wens je op de hoogte blijven van de toekomstige events? Meer info kan je vinden op onze specifieke Alumni pagina!

Interesse om actief deel uit te maken van dit netwerk en de toekomstige positionering van de VUB te garanderen? Aarzel niet en kijk welke rol er voor jou is weggelegd of contacteer dan Isabelle Marneffe, Head Foundation.

Head Foundation
Isabelle Marneffe

Telefoon
+32-2-6291542

E-mail
ISMARNEF@VUB.BE

VUB Foundation Team

Het team van de VUB staat voor u klaar om te antwoorden op al uw vragen die u heeft over projecten, leerstoelen, fondsen en onderzoek aan de VUB. Samen met u bekijken hoe en in welk project u het best investeert. Hierbij kunt u altijd rekenen op onze discretie en professionaliteit. 

Investeer in excellence
Head VUB Foundation
Isabelle Marneffe

Telefoon
+32-2-629 1542

E-MAIL
ismarnef@vub.be
Fundraising Assistant
Hanan Belaraj

Telefoon
+32-2-629 1183

e-mail
hbelaraj@vub.be
Fundraising Officer
Klaas Ornelis

Telefoon
+32-2-629 1563

E-MAIL
kornelis@vub.be
Communication & Fundraising Officer
Liesbeth Plovie

Telefoon
+32-2-629 1117

e-mail
lplovie@vub.be