logo

Titularis

De 19de Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck is dit jaar toegekend aan Minister van Justitie Koen Geens.

De leerstoel zal dit academiejaar plaatsvinden op vrijdag 27 april 2018. De titel van de voordracht luidt: “Juridisch beroep van de toekomst”. Meer informatie en registratie.

Doelstellingen

De Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel staat in voor de jaarlijkse organisatie van de Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck. Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel beoogd: hulde brengen aan ere-hoogleraar, ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de Opleiding Notariaat om de band met elkaar en met de medewerkers van de opleiding aan te halen, en het woord verlenen aan een gastspreker die een onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en de daarmee verwante beroepen, op wetenschappelijke wijze behandelt.

Periode

2017-2018