Master in het Internationaal en Europees Recht

In de opleiding Internationaal en Europees Recht worden studenten geconfronteerd met de actuele relevantie van het Internationaal Recht. De studenten kunnen zich verdiepen in allerlei rechtstakken, gaande van Europees Mededingingsrecht tot Internationaal Zeerecht en alles ertussenin.

 

In de master-na-masteropleiding in het internationaal en Europees recht word je bovenal voorbereid op een carrière in een internationale context, zoals bijvoorbeeld in de Belgische diplomatieke dienst of een internationale of Europese organisatie. Je leert doordringen tot de essentie van het internationaal en Europees recht, en deze rechtstakken situeren in een bredere maatschappelijke context. Je volgt de opleiding voltijds in één academiejaar of deeltijds – gespreid over twee academiejaren in dagonderwijs.

Waarom specialiseren in het internationaal en Europees recht?

Ben je gepassioneerd door het grensoverschrijdend karakter van onze huidige samenleving? Zie je jezelf werken voor een internationale organisatie, met zetel in België of daarbuiten, of wens je ambternaar te worden bij de Europese Unie? Ambieer je een carrière voor een internationaal advocatenkantoor, of trekt eerder het verder wetenschappelijk onderzoek je aan en wil je een bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling in dit domein? Dan zal je inzicht in de materie van het internationaal en Europees recht goed van pas komen.

Faculteit


Recht en criminologie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Evenementen Vakgroep Internationaal en Europees Recht

Geen events beschikbaar

De Vakgroep Internationaal en Europees Recht (IERE) biedt een afstudeerrichting Internationaal en Europees recht aan in de opleiding Master of Laws in de Rechten en bovendien een exclusief Nederlandstalig programma in de Master na Master in het Internationaal en Europees recht. Bovendien wordt er in samenwerking met het Institute for European Studies (IES) een Master of Laws in International and European Law aangeboden.  

Internationaal en Europees Recht aan Faculteit Recht en Criminologie

De curricula van de onderscheiden opleidingsonderdelen verbonden aan onze Vakgroep geven blijk van een rijke expertise in een aantal rechtstakken in het bijzonder. Enerzijds is er ruimte voor specialisatie in verschillende Europeesrechtelijke domeinen, zoals onder meer het Constitutioneel Europees Recht en Europees Mededingingsrecht. In het Internationaal Recht pakt de vakgroep uit met een rijk aanbod in Mensenrechten, Zeerecht, Diplomatiek Recht en het recht van Internationale Organisaties. Daarnaast is er ruimte voor verschillende actuele materies onder de noemer van vakken die capita selecta verzamelen, met wisselende nadrukken. De Vakgroep herbergt bovendien een rijke en uiteenlopende expertise van verbonden onderzoekers in rechtstakken gelinkt aan migratie, inheemse volkeren, humanitair recht enzovoort. Bovendien zet deze opleiding in op het ontwikkelen van praktische vaardigheden, uitwisseling via het programma Groepsmobiliteit en een sterke begeleiding bij het schrijven van papers en masterproeven.  

De doelstellingen van het programma

De opleiding bereidt studenten voor op wetenschappelijk onderzoek in het internationaal en Europees recht en/of op de toepassing van de verworven theoretische kennis in het professioneel leven. Je krijgt dus vaardigheden mee om complexe grensoverschrijdende problemen te vatten, hierover te reflecteren en adequate oplossingen aan te dragen. De opleiding leert je via je masterproef om vakspecifieke informatie over te dragen, zowel aan vakgenoten als aan leken. In een vaak onzekere context - kenmerk van onze huidige samenleving - zet je onderzoek op en voer je dit ook uit.

Een programma met veel opties

Deze master-na-master kan worden behaald als voltijds of deeltijds student en wordt alleen aangeboden in dagonderwijs. Je volgt les in een relatief kleine groep studenten (minder dan 50), die voornamelijk uit België (beide kanten van de taalgrens) en Nederland komen. Naast het pakket keuze-opleidingsonderdelen dat inspeelt op het internationaal en Europees recht of deelaspecten ervan zoals het vreemdelingenrecht of intellectuele eigendomsrechten, kan je ook kiezen uit een pakket van vier opleidingsonderdelen die worden gedoceerd aan onze zusteruniversiteit, de Université Libre de Bruxelles: ‘Responsabilité internationale’; ‘Droit international économique’; ‘Droit international privé comparé’; en ‘Droit des contrats internationaux’. Er worden ook enkele keuze-opleidingsonderdelen in het Engels aangeboden. Je kan zelfs twee of drie weken naar het buitenland om er je keuze-opleingsonderdelen op te nemen. Als je dat wenst kan je ten slotte ook deelnemen aan internationale pleitwedstrijden ter vervanging van je masterproef.

Het programma

Het programma bestaat uit een verplicht pakket en een aantal keuzeopleidingsonderdelen. Studenten kiezen een minimum van 12 studiepunten uit een pakket van keuzeopleidingsonderdelen. Deze keuze-opleidingsonderdelen kunnen ook in het buitenland opgenomen worden indien de student dat wenst. De mogelijkheid bestaat voor de studenten om deel te nemen aan een internationale pleitwedstrijd in het Engels (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) of het Frans (Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau), de twee meest prestigieuze pleitwedstrijden in hun respectievelijk taalgebied, ter vervanging van de masterproef.

Het voorbereidingsprogramma

Studenten die geen masterdiploma in de Rechten hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot deze master-na-masteropleiding door het volgen van een voorbereidingsprogramma ‘internationaal en Europees recht’ van maximum 9 studiepunten. De twee opleidingsonderdelen die zij mogelijks dienen te volgen zijn dan ‘Internationaal recht I’ (4 SP) en/of ‘Europees recht I’ (5 SP). De omvang van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van de specifieke voorkennis.

Internationaal en Europees recht? In Brussel!

Wat een opleiding aan de VUB uniek maakt, is de situering van de campus is het hartje van de Europese hoofdstad Brussel. De studenten krijgen dan ook de gelegenheid om op verschillende excursies de kan om kennis te maken met de EU-instellingen. Ook excursies naar internationale instellingen in andere grootsteden, zoals Den Haag en Genève, worden georganiseerd. Buiten het academische kader van de opleiding worden studenten aangemoedigd om te profiteren van allerlei evenementen, debatten of cursussen die plaatsvinden in Brussel en errond. De Vakgroep Internationaal en Europees Recht doet eveneens haar best om steevast vertegenwoordigd te zijn bij extern georganiseerde evenementen, zoals summer schools of pleitwedstrijden.

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

RECHTSTREEKSE TOELATING:

De Master of Laws in het internationaal en Europees recht is rechtstreeks toegankelijk voor houders van een licentiaats- of masterdiploma in de Rechten.

TOELATING OP DOSSIER:

Na toelating op basis van een geschiktheidsonderzoek:houders van een ander masterdiploma dan Master of Laws in de Rechten of met een diploma dat wat de studieduur betreft gelijkgesteld kan worden met een Masterdiploma.

Afhankelijk van de al verworven voorkennis kan een voorbereidingsprogramma (max. 9 SP) worden opgelegd.en Europees recht is rechtstreeks toegankelijk voor houders van een licentiaats- of masterdiploma in de Rechten.

 

Studiegeld

Het studiegeld voor een master-na-masteropleiding varieert van € 890-3000/jaar. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.vub.ac.be/inschrijven

Op deze pagina kunnen huidige studenten Internationaal en Europees Recht allerlei praktische informatie vernemen en bepaalde documenten terugvinden.

Praktische mededelingen

De studenten van ManaMa IERE en 2e Master Rechten, AR IERE kunnen hieronder de presentaties van afgelopen woensdag 04 oktober 2017 terugvinden.

Klik hier voor de begeleidende brief met praktische mededelingen aan het begin van academiejaar 2017-2018.

Klik hier voor een provisoire kalender met een overzicht van belangrijke data voor het komende academiejaar. 

Klik hier voor meer informatie over de Studiereis naar Den Haag op 08 november 2017.

Kennismakingsbijeenkomst ManaMa IERE


Op 04 oktober 2017 ging de jaarlijkse Kennismakingsbijeenkomst van ManaMa IERE door.

Kennismakingsbijeenkomst ManaMa IERE


Presentatie

Infosessie 2e Ma IERE


i.v.m. de keuzevakken, masterproef en practicalia.

Presentatie

Werkcollege Rechtsmethodologie


Download hier de slides van het werkcollege van 17/10/17.

Documenten

De curricula van de onderscheiden opleidingsonderdelen verbonden aan onze Vakgroep geven blijk van een rijke expertise. Wat betreft het voeren van het vrij onderzoek, worden de studenten gesteund met een sterke begeleiding bij het schrijven van papers en masterproeven. Een resem aan praktische informatie wordt voor de studenten IERE beschikbaar gesteld, met betrekking tot methodologie, terminologie, bronvergaring en de verschillende bibliotheken die Brussel rijk is. Je vindt deze documenten hieronder terug. De Vakgroep organiseert regelmatig activiteiten zoals de Law & Criminology Talks, waarop de geaffilieerde onderzoekers hun kennis en expertise kunnen delen en verrijken. Deze evenementen zijn open voor geïnteresseerde studenten die mogelijks hun onderzoek voeren over de uiteenlopende onderwerpen die aan bod komen. 

Methodologie


Download hier een document waarin praktische informatie voor het schrijven van o.a. een masterproef werd geaggregeerd

Rechtsmethodologie IERE

Sleutels


Download hier een aanvullend document waarin praktische informatie voor bronvergaring werd geaggregeerd

Sleutels

Glossarium


Download hier een handig drietalig glossarium met juridisch, procedurele terminologie

Glossarium

Bibliotheken in BXL


Download hier een lijst van bibliotheken gevestigd in Brussel met collecties relevant voor Internationaal en Europees Recht.

Lijst

Ervaringen in het programma

Praktische componenten in de opleiding zijn erop gericht de studenten niet alleen kennis, maar ook vaardigheden bij te brengen. Zo voorziet het curriculum in simulaties van diplomatieke onderhandelingen, stagemogelijkheden en internationale pleitwedstrijden of moot courts. Bovendien zijn er verschillende mogelijkheden om een uitwisseling met een buiten- of binnenlandse partnerinstelling te doen om de leerervaring van de studenten op die manier nog meer te verrijken. Via het programma van Groepsmobiliteit kan de student voor een kort, maar intensief programma vakken volgen aan de partnerinstellingen in Noorwegen, Abu Dhabi en Chile.

Groepsmobiliteit Internationaal en Europees Recht Academiejaar 2017-2018

Sinds het academiejaar 2015-2016 werd binnen de Faculteit Recht en Criminologie, en meer bepaald binnen de Vakgroep Internationaal en Europees Recht, een project opgestart inzake groepsmobiliteit met de financiële ondersteuning van de dienst International Relations en Mobility Office (IRMO) van de Vrije Universiteit Brussel.

Ook tijdens het academiejaar 2017-2018 wordt aan 15 studenten van het tweede Masterjaar Rechten, afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht en Law in an International Context, alsook aan de studenten van de Master of Laws in het internationaal en Europees recht, de mogelijkheid geboden om gedurende twee weken een Engelstalig opleidingsonderdeel te volgen aan een van de participerende buitenlandse universiteiten (15 ECTS).

Incoming students

Click here for English version (incoming students)

 

Waar, wat, wanneer?

Voor het academiejaar 2017-18 betreft het volgende twee keuzemogelijkheden:

1. Universidad Bernardo O’Higgins (Santiago de Chile, Chili).

Trans-disciplinary Analysis of National and Regional Conflicts in Contemporary Chile.

Theoretisch opleidingsonderdeel: 12 maart – 23 maart.

Veldonderzoek: 24 maart – 30 maart.

2. Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi (Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten).

Periode 11 maart - 22 maart [te volgen opleidingsonderdelen dienen nog vastgelegd te worden].
 

Modaliteiten

De evaluatie van het gevolgde opleidingsonderdeel geschiedt niet aan de hand van een schriftelijk of mondeling examen. Wel wordt van de studenten verwacht dat zij een Engelstalig schriftelijk werkstuk (paper) inleveren van 20 pagina’s (ongeveer 15.000 woorden, bibliografie niet inbegrepen). Deze procedure verloopt als volgt:

Keuze van het onderwerp

a. De student neemt het initiatief en bepaalt in samenspraak met de professor die het gekozen opleidingsonderdeel doceert het onderwerp van de paper. Studenten spreken onderling af zodoende dat er geen overlapping bestaat tussen de gekozen onderwerpen. Deze titel wordt medegedeeld via e-mail aan de lokale contactpersoon (Universidad Bernardo O’Higgins: virginie.delalande@ubo.cl en Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi: Michele.Anbar@psuad.ac.ae).

Schrijven van de paper

a. De student kan aan de paper beginnen tijdens zijn verblijf aan de buitenlandse instelling, maar is niet verplicht deze ook daar te beëindigen.
b. De student werkt verder aan de paper na terugkomst uit het buitenland en houdt de professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel op de hoogte van de gemaakte vooruitgang. Hij vraagt desgevallend aan de professor verder advies omtrent de paper.

Termijnen

a. De student dient de paper ten laatste op 8 juni 2018 om 17u00 (Belgische tijd; UTC+1) gelijktijdig in bij de professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel en de contactpersoon in Brussel (faculteit.rechten@vub.ac.be).
b. De professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel evalueert de paper volgens een schaal van 1 tot 20 (met 10/20 als de laagste slaagscore) tegen 22 juni 2018 en zendt de beoordeling, alsook een scan van de verbeterde paper, door naar de contactpersoon in Brussel (faculteit.rechten@vub.ac.be).

Voor het volgen van een dergelijk buitenlands opleidingsonderdeel en het succesvol schrijven van de paper die eraan verbonden is, krijgen de onderscheiden groepen studenten volgende vrijstellingen:

Tweede Masterjaar Rechten, Internationaal en Europees Recht
a. International Law II, en
b. Internationale organisaties

Tweede Masterjaar Rechten, Law in an International Context
a. International Law II, en
b. Case Study on Pubic International/EU Law

Master of Laws in het internationaal en Europees recht
a. Vrijgesteld van het opnemen van keuzeopleidingsonderdelen.

Kostenplaatje

Dit hangt af van de gekozen bestemming. Naast de vliegtuigreis, dient de student ook te voorzien in accommodatie en verblijfsonkosten. In geen van de participerende instellingen dient inschrijvingsgeld betaald te worden. Op basis van de ervaring van vorig jaar kan hieraan per deelnemende universiteit het volgende toegevoegd worden:

Met betrekking tot de Universidad Bernardo O’Higgins hebben de studenten vorig jaar geen gebruik gemaakt van de voorgestelde huisvesting, maar hebben ze zelf gezamenlijk een appartement vanuit Brussel gehuurd voor de periode van het theoretisch opleidingsonderdeel. Hier voorziet de universiteit ook in een gratis middagmaal voor de deelnemende studenten tijdens hun verblijf in Santiago de Chile.

Wat de Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi betreft, wordt huisvesting op de campus voorzien. Hiervoor betaalden de studenten vorig jaar 1000 AED (+/- 250 EUR) per week.

De geselecteerde studenten verkrijgen binnen het kader van dit project een eenmalig vast bedrag van 500 EUR ter ondersteuning van de door hen te maken onkosten.

Hoe deelnemen?

Stuur ten laatste op 17 november 2017 een mailtje (in het Nederlands) naar faculteit.rechten@vub.ac.be met als onderwerp “Groepsmobiliteit 2017-2018” met daarin:

Je motivatie;

een indicatie van je talenkennis;

een eerste en tweede keuze van de instelling waar je het liefst zou gaan studeren. Indien in je keuze de Universidad Bernardo O’Higgins voorkomt, geef dan ook aan of je wenst deel te nemen aan het veldonderzoek (derde week; extra kost van ongeveer 800 EUR voor een verblijf van 6 dagen, binnenlandse vlucht en verblijf inbegrepen).

Selectie?

Het doel van de uitwisseling is om 15 VUB studenten te verspreiden in gelijke aantallen over de twee deelnemende partnerinstellingen.

De selectie gebeurt op basis van dossier en motivatie. Met betrekking tot studenten uit het tweede Masterjaar Rechten vormt het feit dat nog een of meerdere opleidingsonderdelen van een voorgaand jaar dienen opgenomen te worden een uitsluitingsgrond.

De spreiding over de verschillende deelnemende universiteiten gebeurt vervolgens op basis van talenkennis (voor de Universidad Bernardo O’Higgins is de kennis van het Spaans een pluspunt) en het principe van “first come, first served”.

Praktische mededelingen


m.b.t. aankondiging kandidaturen

Brief

Provisoire kalender AJ 2017-2018


Kalender

Getuigenissen

Op deze pagina proberen we hun unieke ervaringen in het kader van de opleiding te delen met huidige en toekomstige studenten. Op deze manier kunnen zij mekaars ervaringen verrijken.

Internationale Pleitwedstrijden

Onze Faculteit en meerbepaald, Vakgroep Internationaal en Europees Recht zendt steevast een delegatie naar een aantal gerenommeerde internationale pleitwedstrijden. Op deze manier proberen we onderdelen in het traject te integreren die bouwen aan de vaardigheden van onze studenten. Hieronder volgt een kleine greep uit recente ervaringen opgedaan door onze studenten.

Jessup International Law Moot Court Competition

nog geen getuigenissen toegevoegd

Concours Charles-Rousseau

nog geen getuigenissen toegevoegd

Preliminary Rounds Pleading

Frits Kalshoven Competition for International Humanitarian Law

Editie 2017

Een kleine greep uit de evaluaties van de deelnemers: "Ik  vond het  zeker leerrijk, vooral omwille van de manier waarop deze pleitwedstrijd word georganiseerd. Hiermee bedoel ik de combinatie van lezingen, rollenspellen en de uiteindelijke pleitwedstrijd, die in de week werd georganiseerd. Doordat niet alles om het pleiten ging, denk ik ook dat het minder competitief was dan verwacht. Hierdoor was er ook een zeer aangename sfeer." 

" De inhoud van de lezingen haalde verschillende aspecten aan zodat je niet telkens dezelfde materie te horen kreeg en de sprekers zelf hadden ook elk een ander beroep en dus ook een andere visie. Zo hebben we het IHL bestudeerd vanuit het oogpunt van een ICRC-medewerker, een militair en een politieker. Dat heb ik echt geapprecieerd."

"Ik heb een heel mooie ervaring achter de rug en hoop dat vele andere studenten zich aangesproken zullen voelen ook deel te nemen aan deze mooie competitie."

Praktische keuzevakken

Simulatie Diplomatieke Onderhandelingen: VUBMUN

Becoming part of the VUBMUN team 2016-2017 was without a doubt one of the best things that happened to me this year. Participating in Model United Nations conferences gives you a taste of the world of diplomacy. Together with people from different universities, sometimes from all over the world, you try to find enough common ground to work towards a resolution that will make the world a better place. Make no mistake, it takes brains and stamina to keep up with the debate and the often painstaking process of finding the right compromise. The excellent trainings provided by the VUBMUN Board prepared the team for this challenge. Although it takes hard work and dedication to fully commit to Model United Nations, the experience you get in return is more than worth the effort. Not only do you get to sharpen your skills in debate and negotiation, become a more confident and well-spoken person, you also get a chance to make a ton of friends all over the world and a network with Europe’s, and the world’s brightest young minds. All in all, being part of VUBMUN was an incredible experience that gave me the opportunity to improve myself, become a better student and gain more friends than I can count. I am sure that I will look back on this year as a turning point in my life.

- Tinneke Everaert, 2e MA IERE, 7 June 2017

Becoming part of the VUBMUN team 2016-2017 was without a doubt one of the best things that happened to me this year.

Europeesrechtelijke Stage

nog geen getuigenissen toegevoegd

Groepsmobiliteit

Academiejaar 2017

Universidad Bernardo O'Higgins - Santiago de Chile

De uitwisseling was een geweldige ervaring. Het interdisciplinaire aspect van het programma op de UBO sprak me erg aan, alsook de mogelijkheid om gedurende een week veldonderzoek te doen in het noorden van het land. - Bram Degraeve, 2e MA IERE

 

Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi (Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten)

nog geen getuigenissen toegevoegd

 

University of Tromsø - Noorwegen

Tromsø is één van de meest magische plaatsen op de wereld. Noorderlicht, wilde rendieren op straat, skiën naar het werk, barbecues in meer dan één meter sneeuw zijn hier geen uitzonderingen. Een kans om te studeren aan de meest Noordelijke Universiteit ter wereld krijg je maar één keer. - Charlotte De Waele, 2e MA IERE

 

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

De jobuitwegen van onze alumni

De master-na-masteropleiding richt zich tot al wie in een internationale omgeving zijn/haar loopbaan nastreeft. Dit kan een functie zijn bij een federale, gewestelijke of communautaire overheidsdienst, met inbegrip van de diplomatieke dienst op federaal niveau, een internationale of Europese organisatie of een niet-gouvernementele organisatie, al dan niet met zetel in België, of een internationaal georiënteerde loopbaan buiten de overheidssector in eigen land, zoals een internationaal gericht advocatenkantoor of bedrijf. Afgestudeerden van deze master-namasteropleiding zijn daarom in vele van deze diensten/organisaties terug te vinden. Sommigen drongen door tot de hoogste posities in de maatschappij.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

”Deze master-na-master is een absolute aanrader voor al wie een internationale loopbaan ambieert, hetzij als diplomaat, hetzij als jurist. Door de zeer grondige verdieping in het Europees recht opent deze ManaMa zelfs perspectieven voor een job in de Europese instellingen. In 1986-1987 volgde ik zelf de ManaMa, toen nog Bijzondere Licentie in het Internationaal en Europees Recht, en het betekende méér dan gewoon een bijkomend diploma. Niet zelden heb ik mij als parlementslid, fractieleider in de Kamer of later als Minister van Defensie of Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel kunnen beroepen op de kennis die ik had opgedaan tijdens dit bijzonder leerrijk jaar! Alvast veel succes met uw studiekeuze.” 

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Alumniwerking

Voor de rechtenstudent die in Brussel afstudeert, zijn er tal van mogelijkheden om deel te nemen aan alumniwerking. Een sterke alumniwerking heeft allerlei voordelen, maar voor de huidige studenten in het bijzonder, laat het toe om te delen in ervaringen van professionals die eens stonden waar zij nu staan. Hieronder slaan we de brug naar verschillende werkingen.

University of Brussels Law Alumni


UBLA HEEFT ALS DOEL BIJ TE DRAGEN TOT DE ONTWIKKELING VAN EEN STERKE BAND TUSSEN DE ALUMNI ONDERLING, DE ALUMNI EN DE FACULTEIT, ALSOOK TUSSEN DE ALUMNI EN HUIDIGE RECHTENSTUDENTEN VAN DE VUB

UBLA

Oud Studenten Bond

OSB

Alumniwerking van de VUB


VIA ONZE ALUMNIWERKING BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN WAT ER GEBEURT AAN DE VUB EN DE ACTIVITEITEN DIE WE VOOR ONZE ALUMNI+ ORGANISEREN

Alumni +

Alumni Events

maandag 18 december, 14 U

Verslaving... kan ook aan voorgeschreven medicatie (UPV)

Dr. Dieter Zeeuws, Dienst Algemene Psychiatrie, UZ Brussel...

Dr. Dieter Zeeuws, Dienst Algemene Psychiatrie, UZ Brussel...

dinsdag 19 december, 14 U

MUSEUM DE MEMOIRE: Een nieuw Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (UPV)

Dr. Bambi Ceuppens | Wetenschappelijk commissaris permanente opstelling Na vier jaar renovatiewerken heropent het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 2018 zijn deuren. De permanente opstelling wordt inhoudelijk grondig veranderd. Het K...

Dr. Bambi Ceuppens | Wetenschappelijk commissaris permanente opstelli...

dinsdag 9 januari, 12 U

Nieuwjaarsreceptie Faculteit Recht en Criminologie

Naar goede traditie nodigt de Faculteit Recht en Criminologie haar personeel van harte uit  op dinsdag 9 januari 2018 om 12 uur in 4C306 om onder het genot van een hapje en een drankje terug te blikken op het afgelopen jaar en gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar....

Naar goede traditie nodigt de Faculteit Recht en Criminologie haar personeel van harte uit  op d...

maandag 9 april, 09 U - 16 U

Sustainability Bootcamp

Curious to learn more about sustainability from an interdisciplinary perspective? The Sustainability Bootcamp combines state of the art lectures from both academic and operational experts, getting inspired for innovation and meeting peers in an open atmosphere at our green campus...

Curious to learn more about sustainability from an interdisciplinary perspective? The Sustainabil...