KIES NIET: STUDEER KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE!

In onze opleiding leer je hoe de mens vorm heeft gegeven aan zijn omgeving. Dat vormgeven kan gaan om prachtige altaarstukken uit de 17de eeuw of vuurstenen werktuigen uit de prehistorie, om modernistische musea uit de 20ste eeuw of beschilderd aardewerk uit Cyprus, om middeleeuwse grafvelden of conceptuele kunstwerken van vandaag. Je ziet meteen dat onze opleiding breed is en dat is ook belangrijk. We kijken naar het thema van de materiële en visuele cultuur en de mens die erachter schuil gaat, wat de bron of benadering ook mag zijn. Door die interdisciplinaire houding willen we de studenten een open en kritische geest meegeven, en innovatie stimuleren.

Leer materiaal en kunst ‘lezen’ als een tekst

VAN BACHELOR TOT MASTER IN DE KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE. EEN VEELZIJDIG VERHAAL.

De VUB biedt je als enige universiteit in Vlaanderen een combinatie van Kunstwetenschappen en Archeologie. Twee vakgebieden die volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het parcours is gevarieerd, maar intensief en veeleisend, met zowel aandacht voor theorie en praktijk als voor de tewerkstelling nadien

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

In het eerste jaar krijg je een algemene vorming en een grondige introductie in de vele facetten van kunstgeschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie en materiële cultuur, terwijl in het tweede jaar meer gedetailleerd wordt ingegaan op de materiële cultuur en de kunsten. Daarna ben je helemaal klaar om je onderzoekstechnieken te gaan aanscherpen in het derde jaar en zelf aan de slag te gaan. Een overzicht van de vakken in de bachelor vind je hiernaast.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Stage Kunstwetenschappen & Archeologie

In je derde bachelorjaar heb je de mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld tijdens een stage van +- 3 weken. Je kiest een stageplaats naargelang de mogelijkheden en jouw interesses. Je kan zelfs een internationale stage doe

Wat na je bachelor?

De masteropleiding ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden verder, scherpt je kritische zin aan en reikt je meer gespecialiseerde kennis aan. Je gaat dieper in op de discussies rond onderzoek van artistieke en archeologische fenomenen vanuit een internationaal perspectief. Je wordt betrokken bij de ontwikkeling van het debat, dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk is, door middel van seminarie-onderwijs, discussies, gastsprekers, ...

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Waarom worden kunst en archeologie in één opleiding aangeboden?

Het mag duidelijk zijn dat de opleiding Kunstwetenschappen & Archeologie van de VUB een volstrekt eigen profiel heeft en niet uit twee deelopleidingen bestaat. Bij ons zijn kunst en archeologie onderdelen van één groot thema: het onderzoek van de vormgeving en de creativiteit van de mens zoals we die kunnen afleiden uit zijn materiële en artistieke creaties. Onze opleiding gaat dan ook dieper in op deze interdisciplinaire inhoud en wil jullie vormen als kritische en autonome onderzoekers die internationaal hun mannetje kunnen staan. De aansluiting bij de erfgoedwetenschappen en de aandacht voor de praktijk versterken dit enkel en alleen maar. Wij geloven in het belang van een brede vorming. Specialisatie kan later nog steeds en onze mensen zijn even waardevolle kunstwetenschapers of archeologen als die van de andere universiteiten, zo leert de appreciatie door het werkve

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Heb ik specifieke voorkennis nodig om aan Kunstwetenschappen en Archeologie te beginnen?

Met een diploma van het secundair onderwijs kan je starten aan de opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie, maar let op: persoonlijke interesse is een must! Je motivatie, belangstelling en openheid van geest vormen de beste troef om aan deze opleiding te beginnen. Interesse in de grote fasen van de geschiedenis en aandacht voor de wereld rondom je zijn natuurlijk onmisbaar.

Check je voorkennis

Geen events beschikbaar

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Een ruime basiskennis, een brede vorming, competent en zelfstandig kunnen werken, kritische zin, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, kennis van en ervaring met diverse beroepspraktijken. Het zijn allemaal kwaliteiten van iemand met een diploma Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB. Dat leidt tot heel wat jobmogelijkheden, bijvoorbeeld als directeur of curator in kunstgallerijen en musea (bijvoorbeeld het Modemuseum te Hasselt, het Visserijemuseum in Oostduinkerke,...) of in de archeologische beroepswereld. Daarnaast kan je ook aan de slag als onderzoeker, in het onderwijs en meer en meer ook in de erfgoedsector, aan de overheid en in de brede culturele economie.

Enkele voorbeelden van waar afgestudeerde kunstwetenschappers en archeologen aan het werk zijn:

  • assistent galleriehouder bij WM Gallery
  • projectleider BAAC-archeologie
  • curator van het Modemuseum Hasselt
  • directeur van het Nationaal Visserij Museum

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Charlotte Horemans Student Ambassador Kunstwetenschappen en Archeologie

Als studente Kunstwetenschappen en Archeologie vormt Brussel met zijn rijk verleden, vele musea en prachtige architectuur de perfecte studieomgeving.

Wat me deed kiezen voor de Vrije Universiteit Brussel is niet alleen het vrijzinnige denkmilieu, maar ook de rustige, groene omgeving van de campus.

Bovendien zijn er verschillende faculteiten geconcentreerd op de campus Etterbeek en niet verdeeld over de stad. Hierdoor krijg je de kans om ideeën uit te wisselen met studenten van allerlei richtingen.

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Wist je dat je in derde bachelor +- 3 weken stage loopt?

Je kiest zelf in welke instelling of bedrijf je terecht komt. Zo kan je proeven van hoe het er in het werkveld aan toe gaa

Wist je dat je de opleiding ook in avondonderwijs kan volgen?

De VUB biedt een ruim pakket opleidingen aan met les na 16u of in het weekend. Dit maakt het mogelijk werk en studie te combineren.

Wist je dat onze studenten participeren in archeologisch veldwerk in binnen- en buitenland,

zoals Italië of Cyprus?

Wist je dat de studenten Kunstwetenschappen en Archeologie regelmatig op uitstap gaan?

In eerste bachelor staat een excursie naar Louvre Lens op het programma. In andere jaren worden er tal van bezoeken georganiseerd aan £musea, tentoonstellingen, erfgoedlandschappen, monumenten en archeologische sites.

Wist je dat...

De lessen geregeld opgeluisterd worden met internationale gastsprekers
uit het netwerk van de professoren?

Wist je dat het onderzoek uit de diverse masterproeven van onze studenten regelmatig nationaal en internationaal gepubliceerd wordt?

De beste studenten krijgen dan ook vaak de kans om hun onderzoek op internationale congressen te presenteren.

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secunair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

e studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaltieti, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.ac.be/inschrijvingen