Van je grijze massa tot je spiermassa

Heb je interesse in hoe het menselijk lichaam in beweging werkt? Ben je gebiologeerd door sport en beweging en wil je van jouw passie je beroep maken? Dan is de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen beslist een interessante piste voor jou!

Want vergis je niet: de opleiding is meer dan sporten alleen. Véél meer.
Jules Robijns, student Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Jules Robijns: Starten met een knaller

“Het eerste jaar start direct met een knaller: GWP. Tijdens deze stage leer je jouw medestudenten beter kennen om zo ook een tof jaar tegemoet te gaan. Wat de lessen betreft, is de verdeling theorie-praktijk ongeveer 50-50. Aangezien er zo veel sportlessen zijn, vraagt dit wel veel energie, zowel mentaal als fysiek.” 

Excelleren van start to finish

Topsport voor je geest én je lichaam. Met een uitstekende wetenschappelijke omkadering voor beide. Ruimte voor een gezonde mix van inspanning en ontspanning. En dat alles in een omgeving waar de teamspirit vanaf de eerste dag in de lucht hangt. Als je Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de VUB studeert, leiden alle wegen naar sterke prestaties.

Faculteit


Lichamelijk Opvoeding en Kinesitherapie

Check de website

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor en master vind je hieronder. Het programma van de tweejarige master bestaat uit een gemeenschappelijke stam, aangevuld met opleidingsonderdelen uit één van de vier afstudeerrichtingen die je klaarstomen voor de beroepswereld. Heb je reeds een professionele bachelor Secundair Onderwijs: Lichamelijke Opvoeding op zak? Dan kan je via een verkorte bachelor van twee jaar (106 studiepunten) instromen in de master. Met een vooropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie kan dat met een verkorte bachelor van 70 studiepunten.

Leerlijnen

Biomedische wetenschappen 
Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar? Hoe beweegt het lichaam en welke chemische reacties ontstaan er bij sportinspanningen? Om dit te begrijpen krijg je in het eerste jaar een stevige basis in anatomie, biomechanica, biologie en chemie. Een niet te onderschatten pakket. In het tweede en derde jaar bouw je hier op verder. Je leert meer over het functioneren van het menselijk lichaam en hoe dit wordt beïnvloed door sport en bewegen en onderzoekt de bredere context van gezondheid en fitheid. Dit vormt één van de 4 pijlers van je opleiding.

Sociale wetenschappen
Vanaf het eerste jaar zal je beweging ook vanuit een andere hoek bekijken. Enerzijds bestudeer je hoe sport georganiseerd wordt en wat de invloed van een goed sportmanagement op de sportparticipatie en -prestatie kan zijn. Je leert hoe sport te promoten en een degelijk sportbeleid te voeren. Anderzijds benader je beweging vanuit een socio-cultureel en psychologisch oogpunt. Welke rol kan sport en beweging spelen op het vlak van sociale participatie? 
Wat is de geschiedenis van de sport en hoe gebeurt sportverslaggeving in de media? Je bespreekt ethische kwesties gerelateerd aan sport, zoals grensoverschrijdend gedrag en doping, en gaat na in welke mate kenmerken als motivatie en stressbestendigheid invloed hebben op persoonlijke sportprestaties. 

Onderzoeksmethoden
Je volgt een academische opleiding, dus het is belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek geen geheimen heeft voor jou. Begrippen die gebruikt worden bij onderzoek worden toegelicht, je leert welke soorten onderzoek er bestaan en verdiept je in de statistiek. Zo word je klaargestoomd om in je master zelfstandig aan de slag te gaan met een onderzoek voor je masterproef.

Didactische wetenschappen
Om op voldoende wijze over beweging en sport te kunnen spreken, moet men zelf ondervinden wat dat is. Je gaat zelf allerlei sporten uitoefenen en krijgt de methodieken en spelregels aangeleerd. Je leert hoe kinderen en volwassenen bewegen op motorisch vlak. Daarnaast leer je hoe je het leerproces van beweging professioneel kan begeleiden en hoe je sporters kan coachen en motiveren. Bovendien denk je na hoe je een stimulerende rol kan spelen in het bevorderen van welzijn en fitheid.

Afstudeerrichtingen

Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

In deze afstudeerrichting word je opgeleid tot deskundige in het begeleiden van individuen en groepen bij het verwerven en onderhouden van een fysiek actieve en gezonde levensstijl. Denk hierbij aan het verstrekken van voedingsadvies, het opvolgen van nieuwe fitnesstrends en het promoten van een gezonde levensstijl. Hierbinnen kies je verder voor één minor: Onderzoeksmatige verdieping of Specifieke Lerarenopleiding.

Bewegingsonderwijs

Je spitst je in deze afstudeerrichting toe op het didactische aspect van sport: hoe geef je jouw passie en vakkennis door aan jonge mensen? Je krijgt ook tal van uitdagingen op vlak van opvoeding en het opstarten en opvolgen van lokale samenwerkingsverbanden. Je studeert af met een aanvullend diploma van leraar Lichamelijke Opvoeding.

Sportbeleid en sportmanagement

In deze afstudeerrichting wordt de focus gelegd op het economische en organisatorische aspect van sport. Je leert hoe je een eigen bedrijf kan oprichten in de sportsector aan de hand van o.a. verschillende studiebezoeken (bijv. aan RSC Anderlecht, Sporza). Je leert optreden als een echte sportconsultant om een managementprobleem uit de praktijk aan te pakken.

Sporttraining en coaching

Het doel van deze afstudeerrichting is trainer of coach worden binnen jouw specialisatiesport. Voorwaarde is wel dat je jouw curriculum in één sport gedaan hebt. Afhankelijk van de sporttak en je verworven bekwaamheden kan je het diploma Trainer A van de Vlaamse Trainersschool behalen. Hierbinnen kies je verder voor één minor: Onderzoeksmatige verdieping of Specifieke Lerarenopleiding.

Minoren

Binnen de afstudeerrichtingen Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, en Sporttraining en coaching kan je kiezen voor de minor Specifieke Lerarenopleiding of Onderzoeksmatige verdieping. Een minor is een pakket vakken dat je laat proeven van andere studiedomeinen. 

Minor Specifieke Lerarenopleiding
In deze minor ligt de nadruk op het pedagogische en didactische aspect, en word je gevormd tot een vakkundige, innovatieve en betrokken leerkracht. Mits het volgen van aanvullende vakken, kan je na een half jaar ook het aanvullend diploma van leraar Lichamelijke Opvoeding behalen.

Minor Onderzoeksmatige verdieping
In deze minor ga je aan de slag om jouw onderzoekscompetenties aan te scherpen, met het oog op een wetenschappelijke onderzoekscarrière.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien

Kies er bewust voor

Wanneer je kiest voor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, kies je voor een opleiding waarin bewegingsactiviteiten en wetenschappen een evenwaardig pakket vormen. Een stevige wetenschappelijke vooropleiding is een vereiste om aan de slag te gaan met de biomedische en onderzoeksgerichte vakken, zoals chemie, biologie, fysica en statistiek. De opleiding bestaat uit een goed gevuld programma in de bachelor, met 30 uur les in het eerste jaar. De verdeling theoretische vakken en de vele uren sport is ongeveer 50/50 in het eerste jaar. Dat is een niet te onderschatten combinatie. Studieplanning is hierbij essentieel. 

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Download het e-book

Test je kennis van chemie

Met deze korte quiz!

Wat is het verschil tussen master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en de bachelor Secundair onderwijs: Lichamelijke Opvoeding?

De professionele bachelor Secundair onderwijs: Lichamelijke Opvoeding is gericht op onderwijs en leerkracht worden, en het doen en aanleren van sporten. De master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen is veel breder en vooral wetenschappelijk diepgaander. De naam zegt het zelf: ‘bewegingswetenschappen’. Je zal naast sport- en didactische vaardigheden ook heel wat wetenschappelijke kennis verwerven over het menselijk lichaam en onderzoek doen naar welke effecten beweging en inspanning op het lichaam hebben. Met een master kan je uiteraard ook in het onderwijs als leerkracht terecht. Jouw troef zal vooral van die aard zijn dat je een brede en academische basis hebt, wat je toelaat om vernieuwend en vakoverschrijdend te werken.

Voorkennistoetsen-en cursussen

Twijfel je aan je wetenschappelijke voorkennis? Kom dan langs op één van onze infodagen en maak een zelftest fysica, chemie of wiskunde. Merk je na het testen dat je je voorkennis nog wat dient bij te spijkeren? De VUB biedt tijdens de zomervakantie voorbereidingscursussen wiskunde, fysica en chemie aan die je klaarstomen voor de start. Meer info op www.vub.ac.be/voorbereiden

Begeleiding

Zit je met vragen over je studiekeuze? Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je bijvoorbeeld dyslexie, wil je je studie combineren met topsport of met een baan? Kom dan langs bij Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze studiebegeleidingsmedewerkers zijn op elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.ac.be.

Kom langs!

Kom de sfeer van de VUB opsnuiven! Op infodagen kan je terecht met al je vragen rond de opleiding, maar ook rond faciliteiten zoals koten, studiebegeleiding, studentenleven,... krijg je hier het antwoord op jouw vragen. 
De faculteit LK organiseert bovendien in de week voor de start van het academiejaar Kennismakingsdagen, waarbij je kennismaakt met enkele opleidingsonderdelen, de 2 campussen, je medestudenten én de studentenvereniging.

Leerkrediet


Bij wijze van welkom ontvang je bij aanvang van een initiële bachelor- of masteropleiding 140 studiepunten. Deze studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug.

Meer info

Op kot

Meer info

Studiepunt


een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Studiegeld


Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Je betaalt een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt.

Meer info

Studentenleven

Meer info

Toelatingsvoorwaarden en individueel traject


Je vindt de specifieke toelatingsvoorwaarden voor elke opleiding bij het overzicht van de programma's. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studietrajectbegeleider

Inschrijven


Overtuigd van Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de VUB?

Start hier!

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

De springplank naar een beloftevolle carriere

Tijdens de opleiding wordt heel wat aandacht besteed aan het klaarstomen van de studenten voor de beroepswereld. Naast je specifieke kennis en vaardigheden beschik je met je masterdiploma over sterke communicatieve, sociale en interpersoonlijke vaardigheden. Vaardigheden die sterk gewaardeerd worden in een professionele context. Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting kan je uit een waaier aan jobmogelijkheden kiezen.
• Als afgestudeerde in Sportbeleid en sportmanagement kan je starten als organisator van sportevenementen, sportpromotor, sportfunctionaris in een gemeente, of leidinggevende binnen een sportfederatie.
• Kies je voor de afstudeerrichting Sporttraining en –coaching, dan word je trainer of coach binnen jouw specialisatiesport.
• De fitness- en gezondheidssector ligt aan je voeten wanneer je je master haalt in de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid. Denk hierbij aan het uitwerken van gezondheidscampagnes, sportieve begeleiding van bijvoorbeeld jongeren, ouderen en zwaarlijvigen, of een job als personal trainer.
• Ga je voor de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs of de minor Specifieke Lerarenopleiding, dan kan je terecht in het secundair of hoger onderwijs.
• Afgestudeerden met de minor Onderzoeksmatige verdieping gaan vaak aan de slag in de onderzoekswereld. De bewegingswetenschappen (biomedische, sociale en pedagogische wetenschappen) worden jouw terrein van expertise. Meer zelfs, je kan ook terecht buiten de sportsector, bijvoorbeeld als medisch of farmaceutisch afgevaardigde of klinisch onderzoeksassistent.

VUB Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Ga naar hun website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe!

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 20 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv. De VUB, en meer specifiek de faculteit, laat je toe verder te specialiseren in een aantal sport-gerelateerde opleidingen van korte duur.

Postgraduaat Sportmanagement

Deze éénjarige opleiding is erop gericht je op te leiden tot expert in sport en actieve vrijetijdsbesteding met een sterk commercieel en economisch inzicht. Het is dé ideale stap naar een managementfunctie in de sportwereld. Toelating is beperkt en gebeurt op basis van diploma en motivatie.

Expertclass in professioneel sportmanagement

Dit postgraduaat is een intensieve opleiding van korte duur (25 lesdagen). Ze is gericht op (oud-)topsporters, managers, beleidsverantwoordelijken en (startende) coördinatoren binnen sportorganisaties, sportverenigingen en overheden die zich willen specialiseren in sportmanagement.

Postgraduate in football business

Deze één jarige opleiding is de ideale voorbereiding op een managementfunctie in de voetbalwereld.

 

Meer weten over onze alumni?

Alumni+

Volg de VUB

op LinkedIn

Wist je dat bij de VUB de wereld binnen handbereik is?

Net als Brussel houdt onze universiteit de blik op de wereld gericht. Internationalisering is dan ook een troef bij ons. Zo is het mogelijk om naar het buitenland te gaan via een Erasmus programma of stage. 

Wist je dat de VUB een atletiekpiste, uitgebreide sportfaciliteiten en een fitness op de campus zelf heeft?

En dit alles op loopafstand van de leslokalen, labo’s en de koten.

Wist je dat in het eerste jaar 15u sport per week hebt?

Denk maar aan balsporten, zwemmen, atletiek, dans, enz.

Wist je dat je niet alleen al zittend les zal hebben?

Er zijn verschillende manier van lesgeven. HOC, WPO, ZELF... Het zijn afkortingen die je nu nog niet kent, maar snel onder de knie zal krijgen. Ze duiden aan op welke wijze het opleidingsonderdeel zal plaatsvinden. Met HOC wordt ‘hoorcollege’ bedoeld, waarbij de prof les geeft in de aula of leslokaal. WPO staat voor ‘Werkvormen en Praktische Oefeningen', en omvat lessen waarin je in de praktijk aan de slag gaat met hetgeen je geleerd hebt. Het gaat hier bijvoorbeeld om sportlessen, stages, maar ook labo's. ZELF betekent zelfstudie en staat voor de tijd die je nodig hebt om de leerstof te verwerken en instuderen, het lezen van wetenschappelijke lectuur, het maken van groepswerken...
 

Wist je dat je tijdens je opleiding verschillende winter- en watersportstages doet?

In het tweede en derde jaar ga je op wintersportstage in Frankrijk. En in het derde jaar staat er een watersportstage op het programma.

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Een studiepunt?

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Studeren in semesters


2 X 13 WEKEN LES. DAN 2 WEKEN BLOK. DAN 3 WEKEN EXAMENS. DE EXAMENS ZIJN IN JANUARI EN JUNI. DE TWEEDE ZIT VAN EIND AUGUSTUS TOT MIDDEN SEPTEMBER.

Flexibel studeren


DE VAKKEN WAARVOOR JE NIET SLAAGT, NEEM JE MEE NAAR HET VOLGENDE JAAR EN COMBINEER JE MET NIEUWE VAKKEN. ZO KRIJG JE EEN GEÏNDIVIDUALISEERD STUDIETRAJECT. SOMMIGE STUDENTEN NEMEN BEWUST EEN DEELTIJDS PROGRAMMA OP, BIJVOORBEELD OM TE COMBINEREN MET EEN JOB.

Toelatingsvoorwaarden

Met een diploma secunair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Schrijf je in

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.ac.be/inschrijvingen