Rechten

Wens je je competenties inzake analytisch en synthetisch denkvermogen op te tillen naar een hoger niveau?Beschik je over een brede culturele achtergrond, inzicht in historische evoluties en interesse voor de politieke en sociale actualiteit?Ben je geïnteresseerd om je te verdiepen en te specialiseren in de rol van het recht binnen de verschillende domeinen van de maatschappij, evenals het gebruik en misbruik ervan?Zijn je mondelinge en schriftelijke taalbeheersing en –vaardigheid van een voortreffelijk niveau?

Lees verder

Studenten vertellen

Ik volgde als Erasmusstudente vakken als Europees gemeenschapsrecht en internationaal privaatrecht in het Spaans in Barcelona. Ik kende geen woord Spaans toen ik vertrok. Toch ben ik erin geslaagd om op het einde van het semester mijn examens in het Spaans af te leggen. Ik was wel wat vroeger naar Barcelona vertrokken om begin september een intensieve snelcursus Spaans te volgen. Maar de eerste weken, zeg maar de eerste maanden, waren de colleges ongelooflijk vermoeiend. Als ik later terugdenk aan mijn studententijd aan de Vrije Universiteit Brussel, dan zal Erasmus ook een van de mooiste herinneringen zijn. Het heeft mijn zelfstandigheid enorm bevorderd. Als ik ooit het voorstel krijg om in het buitenland te werken, dan zal ik die stap makkelijker durven zetten omdat ik meer zelfvertrouwen heb.

"Een kritiekloze lesvolger was ik nooit"

Caroline Copers is sinds 1 mei van dit jaar de nieuwe Algemeen Secretaris van het ABVV. Een niet zo vanzelfsprekende positie voor een vrouw. Het verbaast ons dan ook niet dat Caroline een diploma van de Vrije Universiteit Brussel op zak heeft.

Ik koos in 1978 voor de Vrije Universiteit Brussel omwille van haar uitgesproken vrijzinnig karakter. Ik kan niet echt vergelijken met andere uniefs, maar aan de Vrije Universiteit Brussel heb ik me altijd goed gevoeld. Ik heb er mijn vriendenkring opgebouwd waarvan de kern tot op vandaag regelmatig samenkomt. Veel spannende anekdotes herinner ik me niet meer, maar ik weet wel nog dat ik ooit ben buiten gestuurd op een examen, omdat de prof de keuze had gelaten tussen drie arresten waarvan iedereen er één moest voorbereiden en hij geen zin meer had om nogmaals hetzelfde arrest te aanhoren. Ik ben beginnen discussiëren en heb geëist ondervraagd te worden. Uiteindelijk ben ik met goede punten buiten gekomen.

Een kritiekloze lesvolger was ik dan ook nooit. Ik volgde alleen de cursussen die me echt interesseerden. We hadden trouwens werk genoeg om diverse practica voor te bereiden en we spendeerden dan ook uren in de bibliotheek.

Van de klassieke studentengenootschappen, in mijn geval VRG, ben ik nooit lid geweest. Wel engageerde ik mij in de Sociale Raad. Ik zat toen in het wat ‘progressievere kamp’ waar ik ook veel contact had met studenten uit andere richtingen. Ik herinner me nog onze deelname aan de acties ‘tegen de 10.000’, tegen de drastische verhoging van het inschrijvingsgeld.

Waarvan ik aan de Vrije Universiteit Brussel het meest heb opgestoken? Politieke discussies, zelfstandig leren zijn,… . De universiteit stimuleerde ook mijn interesse voor de vakbond. Die interesse had ik al van thuis uit meegekregen, maar vanaf de derde licentie kon ik echt richting geven aan de vakken die ik wilde volgen. Zo werd ik ondergedompeld in sociaal recht en arbeidsrecht, waardoor ik ook veel opstak van de geschiedenis en de verworvenheden van de arbeidersbeweging.

Ik had sowieso al een groot gevoel om te vechten tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Pleiter worden voor de vakbond was dan ook iets wat ik echt wilde. In 1984 heb ik het grote geluk gehad te kunnen beginnen bij het ABVV van Antwerpen op de Dienst Sociaal recht (thans Juridische Dienst), waar ik de tweede jurist in dienst werd. Van dossierbeheerder/pleiter werd ik Vakbondssecretaris voor de Algemene Centrale ABVV, afdeling Antwerpen-Waasland en vanaf 1999 werd ik voorzitter van die afdeling.

Sinds 1 mei 2005 ben ik Algemeen Secretaris van het Vlaams ABVV, een job die zeer afwisselend is en absoluut verschilt van mijn twee vorige jobs. Ik zetel onder andere als extern vertegenwoordigend woordvoerder voor het Vlaams ABVV in verschillende raden en ben intern woordvoerder voor het Vlaams ABVV binnen de federale ABVV-structuren en verantwoordelijk voor de ABVV-werking binnen Vlaanderen. Ik ben nog volop in het stadium van ‘eerste’ vergaderingen en leer momenteel een massa nieuwe mensen kennen.

"We bouwen een transnationale syndicale tegenmacht uit tegen het wereldwijde en ongebreidelde neoliberalisme."

Als vakbond hebben we nog grote uitdagingen voor ons. Zo moeten we een moderne organisatie zijn en blijven. Een organisatie die collectieve en individuele dienstverlening kwalitatief en efficiënt toepast. Een organisatie die nadenkt over de veranderingen in de maatschappij, die samenwerkingsverbanden opbouwt met andere democratische sociale bewegingen en organisaties, die zich Europees en internationaal versterkt en een transnationale syndicale tegenmacht uitbouwt tegen de globalisering en het wereldwijde en ongebreidelde neoliberalisme. Maar ook op het Vlaamse niveau is er veel te doen. We moeten immers een progressieve, tolerante, sociale en welvarende maatschappij uitbouwen. Mijn ambitie is dan ook het Vlaamse ABVV te profileren als een moderne, progressieve en goed werkende vakbond.

Naast het vele werk heb ik gelukkig nog een beetje vrije tijd. Dan lees ik graag, als ik er nog wakker genoeg voor ben. Of ik luister naar muziek en probeer nu en dan een concertje mee te pikken in de Ancienne Belgique of in Vorst Nationaal. Dat gaat van David Bowie, Coldplay, Soulwax en Radiohead tot Annie Lennox, Björk of Prince. Ik ben ook een liefhebber van opera en klassieke muziek. En last but not least een gepassioneerd duo-motorijder.

(Interview 14 juni 2005)

“Als advocaat moet je schizofreen zijn”

Eigenlijk wilde ik helemaal niet gaan studeren. Ik speelde in de hoogste jeugdreeksen bij Anderlecht en wilde een carrière in het profvoetbal opbouwen. maar door een zware blessure ging dat niet door en ben ik dan toch maar rechten gaan studeren.

Het heeft even geduurd voor ik mijn draai vond als student. Ik heb zelfs mijn eerste jaar driemaal overgedaan. er is een speciale derogatie van de decaan aan te pas gekomen om mij toch verder te laten studeren.

Gelukkig kwam er dan een keerpunt, dat ik te danken heb aan de vrienden die ik ontmoette. Pas toen ik me in het studentikoze leven stortte, besefte ik hoe leuk de unief eigenlijk was. Het was een aangename, losbandige periode. Behalve slagen voor de examens, hadden we eigenlijk een zorgeloos leventje. maar we feestten niet alleen samen; we studeerden ook samen, en met succes. en in de weekends veranderden we de wereld, op café (lacht). Ik ben nog steeds ontzettend dankbaar dat ik die mensen ben tegengekomen.

"Op internetblogs word ik wel eens versleten voor het vuil van de straat"

Mensen zien me vaak als een arrogant en zelfzeker baasje, maar dat ben ik eigenlijk allerminst. In mijn privéleven ben ik zelfs vrij verlegen en gesloten. Het was dan ook niet makkelijk om te leren omgaan met mijn bekendheid toen ik vaker op televisie kwam. Het is ook lang niet altijd positief, want op internetblogs word ik wel eens versleten voor het vuil van de straat. Laatst werd ik in de tribunes tijdens een voetbalmatch nog uitgescholden voor crapuul en smeerlap, omdat ik ook zware criminelen verdedig.

Ik lig niet wakker van mijn populariteit of het gebrek daaraan. Ik doe deze job niet om populair te zijn. er zijn zaken die voor het grote publiek onbegrijpelijk zijn. Ik besef dat ik geregeld mensen verdedig die abjecte zaken op hun kerfstok hebben, maar omdat ik vind dat iedereen recht heeft op verdediging, selecteer ik mijn cliënten niet, in tegenstelling tot sommige emo-pleiters die bij voorkeur de slachtoffers vertegenwoordigen. er is slechts één groep die ik categoriek weiger, en dat is extreem-rechts.

"Het is niet aan mij om bestaande regels om te buigen"

Er zijn regels om criminelen te straffen en die moeten gerespecteerd worden. Ik vind het ook niet leuk om een zware dealer vrij te pleiten op basis van procedurefouten of een gebrekkige wetgeving, maar het is niet aan mij om de bestaande regels te gaan ombuigen. Als we daarmee beginnen, dan leven we niet meer in een rechtstaat, maar in een politiestaat. Als de regelgeving ontoereikend is, dan is het de taak van de wetgever om daar iets aan te veranderen. Het is mijn taak om te zorgen dat de bestaande regels gerespecteerd worden, punt uit. Ik wil strijden tegen de willekeur en het machtsmisbruik.

Ik blijf het moeilijk hebben met geweld, in al zijn vormen. onze maatschappij wordt almaar gewelddadiger. kijk eens naar het nieuws en je ziet een opeenstapeling van geweld. en zelfs in het parlement wordt ontzettend veel verbaal geweld gebruikt.

Als advocaat ben je sowieso voer voor psychiaters. Je moet eigenlijk schizofreen zijn. de ene dag verdedig je een slachtoffer, de andere dag het grootste uitschot. ’s ochtends draai ik een knop om, en die gaat pas uit als ik ‘s avonds laat weer thuiskom. de hele dag heb ik geen enkele vorm van scrupules. Het is een permanente bron van stress. maar ik houd mijn privéleven en mijn beroepsleven strikt gescheiden. 

Mijn job geeft me wel enorm veel voldoening. Vroeger haalde men zijn neus op voor strafpleiters, maar nu is het een zeer gewaardeerde en complexe tak van het rechtssysteem geworden. Het is een hele uitdaging en ik hoop mijn beroep dan ook nog een hele poos te kunnen uitoefenen.

(Interview 3 februari 2009)

Vanaf het vierde of vijfde in het middelbaar wist ik al dat ik Rechten zou gaan doen, omdat het zo uitgebreid is. Ik weet nu nog niet precies waarin ik wil afstuderen, maar aangezien de opleiding zo breed is, kan ik nog tot het laatste jaar wachten. Kenmerkend voor de VUB is echt die vrijzinnigheid, want die wordt wel stevig benadrukt. Of dat nu in een lezing is of in de les, dezelfde proffen babbelen erover.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start je inschrijving nu!

Internationale kansen

 

Binnen deze opleiding kan je op uitwisseling naar:

België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Italië
Litouwen
Malta
Nederland
Noorwegen
Polen
Slovenië
Spanje
Turkije
Zwitserland

Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van alle EU en non-EU bestemmingen binnen de exchange programma’s, contacteer exchange.outgoing@vub.ac.be

Na je opleiding

Phd

Masterdiploma op zak, maar niet meteen zin om de academische wereld te verlaten? Als doctoraatsstudent voer je minstens 4 jaar lang voltijds onderzoek uit aan de universiteit. Benodigd: een promotor, een onderzoeksonderwerp en voldoende financiering. Drie keer check? Waag je kans en doctoreer.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

Met je bachelordiploma in de Rechten kan je al onmiddellijk, als bijvoorbeeld bedrijfsjurist, terecht op de arbeidsmarkt. Met je Masterdiploma Rechten kan je in uiteenlopende sectoren terecht:

  • het uitoefenen van een togaberoep (advocaat, parketmagistraat, rechter) of een van de overige functies binnen de gerechtelijke wereld waarvoor een juridische opleiding vereist is (griffier, gerechtsdeurwaarder …)
  • het bedrijfsleven
  • de overheid
  • de nationale en internationale diplomatie

Na het volgen van een Master na Master in het Notariaat, kan je aan de slag als aspirantnotaris of notarieel jurist.

Ook de volgende Master na Masters zijn voor jou een optie:

  • Sociaal Recht
  • Internationaal en Europees Recht.

Uit onderzoek blijkt dat er momenteel bijna geen werkloze juristen zijn!

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Blijven studeren

Na het beëindigen van je masteropleiding in de Rechten kan je nog verder studeren. We bieden onder meer de volgende master na master opleidingen: Sociaal Recht, Internationaal en Europees Recht, International and European Law en Notariaat.

Bovendien kan je, na het volgen van de afstudeerrichting Criminologie rechtstreeks overstappen naar een eenjarige Master in de Criminologie.

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Infopunt Studenten

+32-2-6292010
info@vub.ac.be

StudieBegeleidingsCentrum (SBC)

+32-2-6292306
begeleiding@vub.ac.be

StudentenAdministratieCentrum (SAC)

sac@vub.ac.be

Faculteitssecretariaat Recht en Criminologie

+32-2-6291577
faculteit.rechten@vub.ac.be