Redelijk eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij

Programma | Schrijf je in! Voor studenten | Nieuws | Blijf op de hoogte

Redelijk Eigenzinnig vormt het motto van de VUB. Vanaf academiejaar ‘15-‘16 is het ook de titel van een interdisciplinair opleidingsonderdeel en lezingenreeks.

De mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB is gebaseerd op de fundamentele waarden van vrije meningsuiting, sociale bewogenheid, kritische vorming en verantwoordelijkheid. Als enige Vlaamse universiteit stelt de VUB uitdrukkelijk humanistische waarden en het principe van vrij onderzoek centraal.

Vertrekkende van deze waarden wil “Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij” aanzetten om zonder vooroordelen en dogma’s na te denken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Wil je de lezingenreeks bijwonen? Lees verder onder programma.

Inschrijven voor het opleidingsonderdeel 'Redelijk Eigenzinnig'? Lees verder onder voor studenten.

Redelijk Eigenzinnig?! Volg en like ons op Facebook

 Programma

De lezingenreeks “Redelijk Eigenzinnig” is opgebouwd uit vier modules. Elke module belicht een relevant maatschappelijk thema vanuit verschillende disciplines. Dit gebeurt aan de hand van een inleidende lezing, gevolgd door een participatief debat. De lezingen gaan door op verscheidene Brusselse locaties. Het thema voor academiejaar 2015-2016 is duurzaamheid.

Inaugurale lezing

 Duurzame wetenschap

13/10/2015 - Een wereld in transitie, een missie voor deze generatie - Prof. Dr. Eric Corijn 

Meer info en inschrijven

Na de lezing praten we na bij een hapje en een drankje in de Opinio.

20/10/2015 - Inleidende lezing: De toekomst van de wetenschap is… open - Prof. Dr. Jean-Claude Burgelman

03/11/2015 - Debat: J. Christiaens, R. Abma, J. D’Hondt, S. Wenmackers - Moderator: Y. Van Den Eede

Meer info en inschrijven

Klimaat en duurzaamheid

 Duurzaam omgaan met werk


10/11/2015 - Inleidende lezing: Oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde - Prof. Dr. Philippe Huybrechts

16/12/2015 - Debat: NIEUWE DATUM!

Meer info en inschrijven 

werklogo

16/02/2016 - Inleidende lezing: Lonend werk, rijk leven! - Prof. Dr. Mark Elchardus

01/03/2016 - Debat: T. De Ceuster, M. Guérry, I. Houtman & T. Verheyen

Meer info en inschrijven

Levenslang en duurzaam bewegen

Hoe inschrijven?

 

12/04/2016 - Inleidende lezing: Komt er ook sleet op mijn lijf als ik niet beweeg? - Prof. Dr. Paul De Knop

26/04/2016 - Debat: I. Bautmans, E. Vanden Abeele, I. Smolders, E. Zinzen - Moderator: K. De Martelaer.

Meer info en inschrijven

Wie kan inschrijven? 'Redelijk Eigenzinnig' lezingen en debatten kunnen door alle geïnteresseerden worden bijgewoond.

VUB-studenten die Redelijk Eigenzinnig als keuzevak volgen, kunnen inschrijven via de Self Service Studenten, zie http://my.vub.ac.be/vakkenregistratie.

Alle anderen kunnen zich inschrijven voor de activiteiten via het inschrijvingsformulier op deze website:  klik op 'meer info en inschrijven' bij de module waarvoor je wil inschrijven. Vul het inschrijvingsformulier in. Je krijgt een bevestigingsmail wanneer de inschrijving goed werd geregistreerd. Inschrijven kan tot de dag van de lezing of het debat tot ten laatste 10u 's morgens.

 

Voor studenten

Waarom dit vak volgen?

“Redelijk Eigenzinnig” bestaat uit vier modules, die aan de hand van een inleidende lezing en  een debat tussen experten een relevant maatschappelijk thema belicht vanuit verschillende disciplines. Het thema voor academiejaar ’15-’16 is ‘duurzaamheid’.

Door het bijwonen van de lezingen, het actief deelnemen aan de debatten en het reflecteren met medestudenten uit uiteenlopende disciplines, leer je niet alleen de verschillende stellingnames en argumenten in actuele wetenschappelijke discussies  te herkennen en te respecteren. Tevens krijg je de kans om ook zelf een kritische positie in te nemen en te verwoorden.

Je steekt dus niet alleen inhoudelijk heel wat op: je komt ook in contact met medestudenten uit andere faculteiten, je leert de visie van de VUB, haar proffen en notoire sprekers uit verschillende domeinen kennen, en wordt gestimuleerd om een eigen standpunt in te nemen en te communiceren naar anderen.

Hoe wordt het opleidingsonderdeel georganiseerd?

Het opleidingsonderdeel (voor 3 of 6 SP, zie inschrijven) strekt zich uit over het volledige academiejaar.

Concreet wordt het opgevat als 4 modules van elk vier weken.

 • In de eerste week van elke cluster wordt een inleidend hoorcollege gegeven door een specialist.
 • Tussen de eerste en derde week is er een week zelfstudie voorzien, waarin de studenten zich inhoudelijk dienen voor te bereiden op het debat en in interdisciplinaire groep (4 studenten) een vraag opstellen, op basis van het inleidend hoorcollege en het aangereikte studiemateriaal.
 • In de derde week van elke cluster vindt een participatief debat plaats in aanwezigheid van verschillende prominente actoren.
 • In de vierde week dienen de studenten een voortgangsverslag in.

Wat wordt er verwacht?

Van de studenten wordt verwacht dat ze:

 • aanwezig zijn tijdens de lezingen, debatten en intervisiemomenten
 • actief en constructief samenwerken in kleine, interdisciplinaire groepen
 • op basis van het aangereikte materiaal, in groep kritische vragen uitschrijven
 • samen een verslag maken van het groepswerk waarin ze het eigen denkproces en de samenwerking in groep weergeven en evalueren
 • voor de 6SP-variant: drie individuele opiniestukken schrijven

Studenten krijgen hierbij de nodige ondersteuning van de twee onderwijsbegeleiders.

Hoe wordt er geëvalueerd?

Er is geen eindexamen voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’. De evaluatie verloopt volgens het pass/fail-principe.

Meer informatie hierover is te vinden in de studentenhandleiding.

Inschrijven?

Wie kan inschrijven? Het opleidingsonderdeel staat open vanaf de 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Klik hier voor een overzicht van alle opleidingen waarin ‘Redelijk Eigenzinnig’ zal worden opgenomen in academiejaar 2015-2016. Voor de 3 SP-variant van het opleidingsonderdeel geldt als inschrijvingsvereiste dat je reeds 120 SP behaald moet hebben binnen je bacheloropleiding. De 6 SP-variant van het opleidingsonderdeel wordt enkel voor master-studenten Economische en Sociale Wetenschappen aangeboden. 

Hoe kan je inschrijven? Wil je inschrijven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’, log in via Self Service Studenten en duid Redelijk Eigenzinnig aan als keuzevak. Zie http://my.vub.ac.be/vakkenregistratie. Problemen bij registratie of ben je niet zeker of je registratie wel goed is verlopen? Mail redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

 

Blijf op de hoogte

Contact

Meer informatie over Redelijk Eigenzinnig? 
Contacteer redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be

Onderwijsbegeleiders
Lokaal 5C451 (gebouw C, 5de verdiep, lokaal 451)
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Tel: +32 (0)26292415

Linde.Moriau@vub.ac.be
Sophie.Withaeckx@vub.ac.be

Team

Titularis:

 • Karl Verstrynge (LW/ES)

Co-titularissen:

 • Evert Zinzen (LK)
 • Els Dumortier (RC)
 • Jan Danckaert (WE)
 • Willem Distelmans (GF)
 • Gily Coene (LW)
 • Dirk Lefeber (IR)
 • Joke Bauwens (ES)
 • Koen Lombaerts (PE)

Onderwijsbegeleiders:

 • Sophie Withaeckx
 • Linde Moriau

Onderwijsexperten:

 • Yvette Michotte (Vicerector Onderwijs)
 • Jolein De Ridder
 • Stijn Van Achter 

Partners