Redelijk eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij

Programma | Schrijf je in! Voor studenten | Nieuws | Blijf op de hoogte

Redelijk Eigenzinnig?

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- en activiteitenreeks voor een breed publiek. 

Aan de basis liggen de humanistische waarden en onderwijsvisie van de VUB waarin vrije meningsuiting, sociale bewogenheid, vrij onderzoek, kritische vorming en verantwoordelijkheid centraal staan. Vanuit deze pijlers wil 'Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij' aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. We geven het woord aan academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers. Tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen,... gaan zij in gesprek met  studenten en het brede publiek. Tijdens academiejaar 2016-2017 buigen we ons over het thema migratie.

Studenten werken volgens de principes van probleemgestuurd onderwijs samen in interdisciplinaire teams. Aan de hand van een concrete probleemtaak leren ze zo om informatie te verzamelen en kritisch te verwerken, waarbij ieder vanuit de eigen achtergrond kan bijdragen.

Inschrijven als student voor 'Redelijk Eigenzinnig'? Lees verder onder voor studenten.

De lezingen, debatten en workshops van Redelijk Eigenzinnig vinden steeds plaats in Brussel en staan open voor alle geïnteresseerden. 

Wil je als niet-student onze activiteiten bijwonen? Lees verder onder programma.

 Programma

Voor het volledige programma, raadpleeg onze brochure.

Het thema voor academiejaar 2016-2017 is migratie. Aan de hand van lezingen, workshops, debatten, rondleidingen, getuigenissen... zullen een aantal belangrijke vragen, uitdagingen en ontwikkelingen gelinkt aan dit onderwerp worden belicht vanuit verschillende disciplines.

In het eerste semester  ligt de focus op de oorzaken en impact van migratie. We bekijken migratie in relatie tot globalisering, verstedelijking en sociale ongelijkheid. Welke nieuwe migratiedynamieken tekenen zich af ten gevolge van (oa) klimaatverandering, technologische evoluties en  toegenomen ongelijkheid? We leggen een aantal misvattingen en dilemma’s bloot met betrekking tot humanitaire interventies en ontwikkelingsvraagstukken. Ook verkennen we het belang van educatie en sociale bewegingen in het weerbaar maken van kwetsbare gemeenschappen.

In het tweede semester  bekijken we vraagstukken met betrekking tot participatie en burgerschap. Welke processen van in – en uitsluiting zijn aan het werk ten aanzien van mensen met migratie-achtergrond? Wat betekent burgerschap en hoe bepalen we wie wel en wie geen ‘burger’ is? We bekijken de impact van bestaande wettelijke kaders en beeldvorming, denken na over solidariteit en toegankelijkheid, en gaan na welke rol onderzoekers, middenveldorganisaties en activisten hierin spelen.

Hierbij komen zowel academici als mensen actief in het werkveld aan het woord.

Al onze activiteiten gaan door buiten de campus, op diverse Brusselse locaties. Op die manier willen we bij het uiteenzetten van het thema ook ingaan op de zeer specifieke Brusselse grootstedelijke context en uitdagingen.

10/10/2016 - BOZAR (VOLZET)

 
 

SASKIA SASSEN

MIGRATION AND EXPULSIONS

openingslezing

 

   

18/10/2016 - DE KRIEKELAAR

 
 

BRAM CLEYS

MIGRATIE EN ONTWIKKELING

lezing

 

 

J. GEERS & J. BOUKHRISS

BXL-NORD

kortfilm

   

08/11/2016 - FOYER VZW

 
 

FRED MEDNICK

EMERGENCY EDUCATION

lezing

 

H. VANDECANDELAERE

OUD MOLENBEEK, DE WIJK

uitwisseling

   

22/11/2016 - COOP

   

I. HUBLOUE & G. VAN BERLAER

MEDISCHE INTERVENTIES BIJ RAMPEN

lezing

   

F. MESTRUM, S. MESSOUDI, D. LAFAUT & M. KEGELS

DILEMMA'S BIJ NOODOPVANG

debat

 

A. GONZALES & L. VAN DENSEN

FORCED DISPLACEMENT IN THE PHILIPPINES

workshop

   

K. SMETS ea

MEDIA-TOOLBOX VOOR VLUCHTELINGEN

workshop

VOLZET

 

L. CORTHOUTS

THE INVISIBLE CITY / KAKUMA

documentaire

   

14/02/2017 - KUUMBA

 
 

MARY BOSWORTH

IMMIGRATION DETENTION

lezing

 

KUUMBA

DE MATONGE-WIJK

wijkverkenning

   

07/03/2017 - LA TRICOTERIE

 
 

NADIA FADIL

RADICALISERING EN DE LAGE LANDEN: GENEALOGIE VAN EEN GECONTESTEERD PARADIGMA

lezing

 

X. SOLANO

PORQUE NOS VAMOS

documentaire