Werken & Studeren

Hou je scherp, je leven lang.

Vroeger was het heel eenvoudig. Je ging studeren en daarna ging je werken. Ondertussen leven we in een kennismaatschappij. En is studeren niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB was een van de eerste Vlaamse universiteiten die inspeelde op die evolutie. Het resultaat? Nergens anders vind je zo’n groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Bijblijven op je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie 'Werken en studeren' aan de VUB.

Opleidingen voor werkstudenten

Opleidingen gedoceerd na 16u en/of in het weekend Bachelor Verkorte Bachelor Schakel-programma Voorbereidings-programma Master Master-na-Master
Bedrijfskunde     57 sp 18 à 21 sp 60 sp  
Criminologische Wetenschappen 180 sp       60 sp  
Geschiedenis     66 sp 66 sp 60 sp  
Kunstwetenschappen en Archeologie 180 sp 60 sp 84 sp 84 sp 60 sp  
Management (ENG)       18 à 21 sp  60 sp  
Management en het beleid van de gezondheidszorg     60 sp 60 sp 60 sp  
Management, zorg en beleid in de gerontologie     60 sp 60 sp 60 sp  
Politieke Wetenschappen     66 sp 66 sp 60 sp  
Psychologie    129 sp 90 sp 90 sp 120 sp  
Rechten  180 sp 121 sp 90 sp 94 sp 120 sp  
Sociologie     72 sp 72 sp 60 sp  
Stedenbouw en Ruimtelijke planning         120 sp  
Taal- en Letterkunde  180 sp   60 sp 58 sp 60 sp  
Toegepaste Economische Wetenschappen 180 sp 120 sp     60 sp  
Toegepaste Informatica     59 sp 59 à 64 sp 60 sp  
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 180 sp   80 sp 60 sp 60 sp  
European Integration and Development (ENG)            60 sp
Manuele Therapie       37 sp   60 sp 
Sociaal Recht       16 sp   60 sp

 

Opleidingen gedoceerd op andere tijdstippen Bachelor Verkorte Bachelor Schakel-programma Voorbereidings-programma Master Master-na-Master
Arbeidsgeneeskunde           120 sp
Gerontological Sciences (ENG)            60 sp
Internationaal en Europees Recht       9 sp   60 sp
Notariaat           60 sp
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie      45 sp   120 sp   
Specifieke Lerarenopleiding             

 

 

Studiedagen en events

Veelgestelde vragen

Mag ik als werkzoekende studeren?

Onder bepaalde voorwaarden mag je van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) je studies overdag combineren met werk zoeken. Je moet als werkzoekende wel ingeschreven blijven, beschikbaar zijn én blijven voor de arbeidsmarkt en ingaan op iedere passende werkaanbieding. Heb je van de RVA een vrijstelling gekregen voor het volgen van dagonderwijs, dan hoef je aan bovenstaande verplichten niet te voldoen.

Voor meer informatie kan je terecht bij je uitbetalingsinstelling of op:

Kom ik in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen?

Vanuit de overheid bestaan er een aantal tegemoetkomingen om de studiekosten betaalbaar te houden: zo zijn er opleidingscheques die je kan bestellen via de VDAB en is er de studietoelage van de Vlaamse overheid die aangevraagd kan worden.

Daarnaast kan je ook terecht bij de Sociale Dienst Studenten voor een uitgebreid ondersteuningsaanbod indien je studiekosten te zwaar doorwegen. Je kan er ook steeds terecht voor informatie en advies over studiefinanciering.

 [W] www.centenvoorstudenten.be

Is het haalbaar om een (voltijdse) baan te combineren met een studie in het hoger onderwijs?

Wanneer je (voltijds) werkt, is het zinvol na te gaan of een voltijds studietraject wel haalbaar is. Samen met de studietrajectbegeleider van je opleiding bekijk je jouw persoonlijke context (werk, vrije tijd, gezin) en bespreek je concreet jouw studieprogramma. De studiebegeleiders van het SBC (Studiebegeleidingscentrum) zijn steeds beschikbaar voor vragen over studiemethode en  efficiënt gebruik van je (studie)tijd.

Wie kan me helpen bij het samenstellen van mijn studieprogramma?

De studietrajectbegeleider van je opleiding adviseert je over de opleidingsonderdelen die je het best als eerste kiest en helpt je bij een evenwichtige opdeling van de studielast tussen het eerste en het tweede semester, en tussen je eerste en je volgende jaren.

Welke opleidingen worden er aangeboden voor werkstudenten?

De Vrije Universiteit Brussel organiseert een uitgebreid aanbod van programma’s voor werkstudenten. Het volledige overzicht vind je hier: Overzicht aanbod opleidingen voor werkstudenten

Wat is voor mij de snelste weg naar een Masterdiploma?

Afhankelijk van je vooropleiding, zal je toegelaten worden tot een bepaald studieprogramma. Heb je bijvoorbeeld al een diploma hoger onderwijs, dan kan je nagaan of je via een schakel- of voorbereidingsprogramma toegelaten wordt tot een masteropleiding. Soms word je ook rechtstreeks toegelaten tot een Masterprogramma. Neem alvast een kijkje op de pagina Toelatingsvoorwaarden Master-opleidingen. De omvang van een studieprogramma varieert naargelang het diploma dat je voordien hebt behaald. Het is ook mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen van bepaalde opleidingsonderdelen. Meer informatie kan je verkrijgen bij de studietrajectbegeleider van je faculteit.

Hoe worden de lessen georganiseerd voor werkstudenten?

Bij de specifieke trajecten voor werkstudenten worden de contactmomenten vooral ’s avonds en soms op zaterdag georganiseerd. Inhoudelijk zijn de programma’s identiek aan het aanbod voor dagstudenten. Het grote verschil zit in het aantal lesuren en wanneer deze plaatsvinden. Vaak wordt gekozen voor een waaier aan werkvormen, met een belangrijk aandeel zelfstudie. Meer informatie over de opbouw van je lessenrooster verneem je bij de studietrajectbegeleider van je faculteit.

Waarvoor kan ik opleidingscheques gebruiken aan de VUB?

De Vrije Universiteit Brussel is erkend als opleidingsverstrekker voor opleidingscheques voor werknemers.

Je kan met opleidingscheques het studiegeld van alle bachelor- en masteropleidingen (ook manama en banaba), schakel- en voorbereidingsprogramma's betalen, op voorwaarde dat er minstens 32 contactlesuren zijn. Het aantal studiepunten, het soort contract en het tijdstip waarop de lessen doorgaan hebben geen invloed.

Doctoraatsopleidingen komen niet in aanmerking; postgraduatenpermanente en voortgezette vormingen daarentegen wel voor zover ze erkend zijn in het kader van Betaald Educatief Verlof. Daarnaast kan je voor de erkende opleidingen de opleidingscheques ook gebruiken bij de aankoop van studiemateriaal (boeken en cursussen) in de VUBtiek.

Zie ook op my.vub (studentenportaal): https://my.vub.ac.be/node/2454/#betalen_studiegeld

Opleidingscheques voor werknemers

De VUB is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingsinstituut. Vlaamse werknemers kunnen gebruik maken van opleidingscheques.

Je kan op de Vrije Universiteit Brussel met opleidingscheques het studiegeld van alle bachelor- en masteropleidingen (ook manama en banaba), schakel- en voorbereidingsprogramma's betalen, op voorwaarde dat er minstens 32 contactlesuren zijn. Het aantal studiepunten, het soort contract en het tijdstip van de lessen hebben geen invloed. Doctoraatsopleidingen komen niet in aanmerking; postgraduatenpermanente en voortgezette vormingen voor zover ze erkend zijn in het kader van Betaald Educatief Verlof. Daarnaast kan je voor de erkende opleidingen de opleidingscheques ook gebruiken bij de aankoop van studiemateriaal (boeken en cursussen) in de VUBtiek.

Aanvragen opleidingscheques
Opleidingscheques voor werknemers kan je aanvragen bij de VDAB voor een maximaal bedrag van €250 per jaar. Je betaalt zelf hiervoor slechts de helft. Vraag nooit een hoger bedrag aan dan hetgeen je meteen nodig hebt voor de betaling van je studiegeld en/of je studiemateriaal. De VUB kan immers niet teruggeven op opleidingscheques.

Extra tegemoetkoming
In bepaalde gevallen kan je een extra tegemoetkoming aanvragen. Op die manier betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques.

Waar en wanneer indienen?
Na het ontvangen van de factuur kan je de opleidingscheques binnenbrengen bij of aangetekend versturen naar het Studenten Administratie Centrum (SAC). Controleer of de startdatum van je opleiding of de datum van je inschrijving binnen de geldigheidsperiode van de opleidingscheques valt.

Opleidingscheques voor werkgevers: KMO-portefeuille

Opleidingscheques voor werkgevers zijn beschikbaar via de KMO-portefeuille. De VUB is erkend als dienstverlener (instellingscode: DV.0103793). De aanvraag en betaling dient te verlopen via de werkgever KMO waar de student is tewerkgesteld. De procedure voor betaling via de KMO-portefeuille gebeurt volledig online.

Heb ik recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid?

Een studietoelage kan je verkrijgen voor het volgen van 2 bacheloropleidingen, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma, 1 masteropleiding en 1 specifieke lerarenopleiding als vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit, en als je tegelijkertijd voldoet aan nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

Meer informatie over de voorwaarden, het bedrag van de studietoelage of hoe je deze moet aanvragen, kan je terugvinden op www.studietoelagen.be en www.centenvoorstudenten.be. Voor vragen kan je eveneens terecht op het gratis nummer van de Vlaamse overheid (1700) of bij de Sociale Dienst Studenten.

Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof als ik ingeschreven ben in het avondonderwijs?

Voltijdse en sommige deeltijdse werknemers, werkzaam in de privésector, hebben via Betaald Educatief Verlof (BEV) het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerde) loon.

Je inschrijving moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en je dient een specifieke procedure te volgen.
Meer informatie over de regelgeving van BEV via:

Wat kost een jaar studeren?

De kost van een jaar studeren in het hoger onderwijs is niet eenvoudig te bepalen. Veel hangt af van de studierichting die je volgt, het aantal studiepunten dat je opneemt, het al dan niet recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid, enz.
Een algemeen overzicht van te verwachten studiekosten, kan je terugvinden via: www.centenvoorstudenten.be

Studieadvies

10 Sleutels

Vormingsaanbod

Sporters

sportensocialeinnovatie

Collaborative Practices

HSP-Professional

Leerkrachten