home

Belangrijk actueel nieuws
Doe mee aan de ijkingstoets en bezoek de bouwplaats van je toekomstig studentenkot!

Doe mee aan de ijkingstoets en bezoek de bouwplaats van je toekomstig studentenkot!

Om je te begeleiden bij de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit voorziet de VUB een waaier aan voorbereidingsactiviteiten. Onder andere organiseert zij samen met UGent op maandag 12 september een afzonderlijke ijkingstoets voor laatstejaarsleerlingen met interesse in de opleiding ingenieurswetenschappen: architectuur. De toets zal je een beeld geven van de kennis en vaardigheden die je nu al bezit en die volgend jaar extra aandacht verdienen. De ijkingstoets is niet-bindend, maar weldegelijk nuttig om te kijken waar je staat met je kennis. De ijkingstoets aan de VUB wordt gekoppeld aan een nabespreking en een werfbezoek.

Wanneer: maandag 12 september 2016, 9:30
Waar: Campus Etterbeek
​Inschrijven: verplicht

“Het goede resultaat van de ijkingstoets nam bij mij alle twijfel weg. Zo’n toets is echt een goed idee.” – Mathias Claes, tweede bachelor

Graag tot dan!

ARCH-nieuws
UITNODIGING Lezing door Sara Wermiel (MIT, VS)

oktober 2016

UITNODIGING Lezing door Sara Wermiel (MIT, VS)

Donderdag 27 oktober geeft dr. Sara Wermiel, gastonder- zoeker aan het Brussels Centre for Urban Studies en de onderzoeksgroep ARCH, een lezing met als onderwerp ‘The historic Preservation Movement in the United States: from ownership to regulation’. Alle collega’s en studenten met interesse zijn welkom op dit event.

De lezing van Wermiel zal de vroege geschiedenis van de erfgoedbeweging in de Verenigde Staten behandelen, inclusief de manier waarop een wijzigend inzicht in eigendomsrechten, en stadsvernieuwings- en infrastructuur- projecten na de Tweede Wereldoorlog, het erfgoedlandschap hebben bepaald. Zowel in de VS als in West Europa.

  • Plaats: VUB, Gebouw K, Auditorium K2
  • Datum: 27 oktober 2016, van 14 tot 15 uur

Deelname is gratis na registratie per mail aan secretariaats- medewerker Ann via ahermina@vub.ac.be. Deze lezing zal in het Engels gegeven worden.

ARCH groeit opnieuw

oktober 2016

ARCH groeit opnieuw

Een nieuw academiejaar betekent typisch veel nieuwe gezichten, niet alleen studenten maar ook medewerkers. Deze oktobermaand groeit onze vakgroep met opnieuw vier beloftevolle onderzoekers (van links naar rechts).

Linsy Raaffels, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (VUB-ULB Bruface, 2016), start als onderzoeker voor het IRP-project Building Brussels. Dit project onderzoekt de evolutie van kmo’s in de bouwsector doorheen de 19e en 20e eeuw en de rol die zij vandaag kunnen spelen in de herontwikkeling van Brussel.

Frederik Vandyck, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (VUB-ULB Bruface, 2016), werd aangesteld als assistent. Tijdens zijn onderzoek zal hij zich verdiepen in de ‘productieve stad’, een relatief jonge expertise die nood heeft aan historische reflectie en architecturale verbeelding.

Camille Vandervaeren, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (ULB-VUB Bruface, 2016), bereidt een doctoraat voor rond de expertises Building Information Modelling en Veranderingsgericht Bouwen. In afwachting van de goedkeuring van haar beursaanvraag werk zij op het H2020-project Buildings as Material Banks.

Romain Wibaut, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (ULB-VUB Bruface, 2016), werkt momenteel aan een lopend FWO-project binnen de expertise Structural Renovations. De beursaanvraag die hij indiende focust op innovatieve metalen dakstructuren van kerk- gebouwen gerealiseerd tussen 1830 en 1930.

Linsy, Frederik, Camille en Romain zullen docenten af en toe bijstaan bij het onderwijs, maar hun hoofdopdracht blijft het voeren van onderzoek. Precies daardoor worden aan onze vakgroep nieuwe inzichten voortdurend gedeeld met alle bachelor- en masterstudenten.

Openingsreceptie bru:tecture en vakgroep ARCH

oktober 2016

Openingsreceptie bru:tecture en vakgroep ARCH

Om het academiejaar volledig van start te trappen organiseerde studentenvereniging bru:tecture en vakgroep ARCH de jaarlijkse openingsreceptie. Studenten, onderzoekers en professoren keuvelden na over het voorbije academiejaar en keken vol verwachting uit naar het nieuwe jaar bij een natje en een droogje. Een fotoreportage vindt u hier.

Lightweight en Transform present in Tokio

september 2016

Lightweight en Transform present in Tokio

Van 26 tot 30 september vond in Tokyo het jaarlijkse symposium van het International Association for Shell and Spatial Structures plaats. De Lightweight- en Transform-onderzoekers waren talrijk aanwezig met maar liefst 6 deelnemers. Marijke Mollaert, Niels De Temmerman, Lars De Laet, Kelvin Roovers, Maarten Van Craenenbroeck en Lennert Loos leverden hiervoor verschillende bijdragen. 

 

Onze studenten op 7de Concrete Design Competition

september 2016

Onze studenten op 7de Concrete Design Competition

In de herfst van 2015 daagde de 7de Concrete Design Competition studenten architectuur en ingenieursweten-schappen uit om het potentieel van beton te onderzoeken binnen het thema METAMORPHOSIS, een verandering in uitzicht, karakter, toestand of functie.

De internationale jury, onder leiding van Dirk Jaspaert, oordeelde dat vier studenten van onze vakgroep deze uitdaging met succes aangingen. Het ontwerp van Bruce Forton, Lennert Van Rompaey, Thomas Schoukens en Bastien Damsin voor een reeks kleurrijke betontegels is volgens het juryrapport “surprisingly easy and feasible” en “revisits an old technique with a nice innovation”.

Als waardering mochten deze studenten deelnemen aan een master class gehost door de TU Berlijn en gefaciliteerd door Bureaubakker in de historische Peter Behrens Hall. Gedurende een week ontwikkelden zij een modulair gevel-element door de plasticiteit van beton te combineren met textielbekisting. Voor Bruce, Lennert, Thomas en Bastien was het een inspirerende ervaring.

Prof.dr.ir. Suduo XUE gave a lecture at ARCH about Spatial Structures in China

september 2016

Prof.dr.ir. Suduo XUE gave a lecture at ARCH about Spatial Structures in China

Prof.dr.ir. Suduo XUE gave a lecture Development and Innovation of Spatial Structures in China for the members of ARCH and MEMC on the 25th of August. Prof.dr.ir. Suduo XUE is Dean of the College of Architecture and Civil Engineering, Beijing University of Technology, Head of the Spatial Structures Research Center, Beijing University of Technology and Chairman of the Membrane Structures Committee, China. In the afternoon the Lightweight Structures group organized a research seminar:

Waldo Galle ontvangt doctoraat aan æ-lab

september 2016

Waldo Galle ontvangt doctoraat aan æ-lab

Op 9 september 2016 verdedigde vorser Waldo Galle met succes zijn thesis “Scenario based life cycle costing, an enhanced method for evaluating the finanical feasibility of transformable building” en ontving daarvoor de titel Doctor in de Ingenieurswetenschappen.

In zijn thesis stelt Waldo een vernieuwende methode voor om de financiële consequenties van verschillende materiaal- en ontwerpkeuzes op lange termijn te vergelijken. Omdat de toekomstige kosten van aanpasbare gebouwen onmogelijk te voorspellen zijn, gebruikt hij daarvoor uiteenlopende scenario’s. Die scenario’s laten zien welke ontwerpkeuzes toekomstbestendig zijn en welke niet. Zo kunnen architecten ook financieel duurzame keuzes maken.

Hartelijk gefeliciteerd Waldo!

Mieke Vandenbroucke ontvangt doctoraat aan æ-lab

augustus 2016

Mieke Vandenbroucke ontvangt doctoraat aan æ-lab

Mieke presenteerde op 25 augustus 2016 haar thesis "Design, dimensioning and evaluation of demountable building elements" aan een jury van experten en een breed publiek. Na deze overtuigende uiteenzetting ontving zij de titel Doctor in de Ingenieurswetenschappen.

Het resultaat van Mieke’s onderzoek is een praktische methode om demonteerbare, herbruikbare en dus duurzame bouwelementen te ontwerpen. De methode beschrijft bijvoorbeeld welke materialen in demonteerbare wanden gebruikt kunnen worden en hoe ze gedimensioneerd moeten worden. Omdat deze details de input vormen voor levenscyclusmilieu-analyses, kon Mieke ook het verwachtte milieuvoordeel berekenen en heel wat concrete adviezen aan ontwerpers geven.

Hartelijk gefeliciteerd Mieke!

Studenten 2e bachelor stelden hun ontwerpen voor in Rozebeke-Zwalm

augustus 2016

Studenten 2e bachelor stelden hun ontwerpen voor in Rozebeke-Zwalm

Onze studenten 2e bachelor Architectonische Ingenieurswetenschappen bogen zich over een specifieke site in de landelijke Zwalmstreek, onder de titel 'Co-housing Rozebeke'. Het project kadert in het onderzoek van 'Erfgoed en Maatschappij', een jaarlijks wederkerend thema in de vakopleiding aan de VUB. Ze lieten hun ontwerpvaardigheden los op een voormalige dorpshoeve en omliggend terrein. De bakstenen dienstgebouwen zijn gesitueerd rondom een gekasseide binnenplaats met mestvaalt en dateren minstens uit de 18de eeuw.

In hun eindwerk werkten ze rond het thema reconversie – de omschakeling, de herstructurering en het hergebruik van bestaande gebouwen, structuren en terreinen. Deze organisch gegroeide dienstgebouwen worden daarom in dit ontwerp behouden. In deze dorpskern met overwegend residentiële bebouwing ontwerpen de studenten op de beschikbare site een co-housing project met integratie van de organisch gegroeide hoevegebouwen. Verrassende resultaten zoals een rehab-farm, een woonerf met atelierwoningen of een brouwerij met assistentiewoningen zijn te bezichtigen aan de hand van talrijke maquetten en plannen.

In onderstaande links vindt u meer informatie.

Jaarboek 2015-2016

juli 2016

Jaarboek 2015-2016

De vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen brengt weer verslag uit van het afgelopen academiejaar door middel van het traditionele jaarboek. Met deze 13e editie nemen we je mee langs de vele activiteiten die deze unieke sfeer creëren: de alumni-avond, ontwerpateliers, onderzoeksworkshops en -projecten, de architectuur- en studiereis, maar ook lezingen, openlesdagen, de architectuurweek en ciné:atelier.

Misschien was je er zelf bij en blik je graag terug of ben je nieuwsgierig geworden naar de typische ARCH-sfeer. Exemplaren zijn af te halen bij de vakgroep ARCH of hieronder te downloaden. Veel leesplezier! 

DynamicWall gerealiseerd in Brussels appartement, bekijk de video

juli 2016

DynamicWall gerealiseerd in Brussels appartement, bekijk de video

Als sluitsteen van het DynamicWall onderzoeksproject bouwden Anne Paduart en Stijn Elsen een herbruikbare wand in het appartement van een Brussels architect.

De DynamicWall is ontwikkeld als een duurzaam alternatief voor traditioneel metselwerk en wanden uit gipskarton. Dankzij omkeerbare verbindingen kan deze wand worden gedemonteerd en hergebruikt net zoals Do-It-Yourself pakketten of IKEA-meubelen. Nadat labotests de impact-weerstand en akoestische performantie van de wand al hadden aangetoond, laat deze realisatie zien dat de wand erg geschikt is om bestaande appartementen op te waarderen.

De DynamicWall is het resultaat van onze samenwerking met industriële partner Technibo en de steun van INNOVIRIS voor het BXL RETROFIT PLATFORM.

Bekijk de video van de DynamicWall’s montage via
youtube.com/watch?v=FojZLBvMoyU

Meer project- en contactinformatie vind je op
vub.ac.be/ARCH/ae-lab/projects/dynamicwall

Lancering nieuwe website Construction Histories Brussels

juni 2016

Lancering nieuwe website Construction Histories Brussels

We zijn zeer blij u de lancering van onze nieuwe website te mogen aankondigen “Construction Histories Brussels” http://www.constructionhistory.eu/ Een interdisciplinair team van onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werkt samen op het vlak van bouwhistorie en presenteert hierbij lopende projecten en nieuwe events naar een breder publiek.

We nodigen u uit om onze website te verkennen

  • Mission statement
  • Deelnemende teams
  • Betrokken onderzoekers en hun publicaties
  • Inhoud van lopende onderzoeksprojecten

In “News and activities” vindt u links naar evenementen, presentaties, lezingen, workshops. Daarnaast vindt u ook links naar Construction Hisotry Societies in andere landen. We wensen u veel plezier bij het exploreren van http://www.constructionhistory.eu/

Belgische VUB-alumni bouwen spectaculaire gewelfde constructies op de Biënnale voor architectuur in Venetië

juni 2016

Belgische VUB-alumni bouwen spectaculaire gewelfde constructies op de Biënnale voor architectuur in Venetië

Wie dit jaar de Biënnale voor architectuur in Venetië bezoekt, vindt daar in de Corderie dell’Arsenale de tentoonstelling “Beyond Bending” die gerealiseerd werd onder leiding van de “Block Research Group” (BRG). De BRG is een onderzoeksgroep aan het gerenommeerde ETH Zurich in Zwitserland met aan het hoofd twee alumni van ARCH: Philippe Block en Tom Van Mele. Tom heeft gedoctoreerd aan het ae-lab en Philippe komt nog jaarlijks een les geven in het kader van Spatial Structures.

Vacature voltijds assistent

juni 2016

Vacature voltijds assistent

De vakgoep Architectonische Ingenieurswetenschappen werft een voltijdse assistent aan die geïnteresseerd is om een doctoraatsonderzoek te starten in één van de drie onderzoekspijlers van het æ-lab. Geïnteresseerden dienen hun dossier in te sturen voor 3 juli 2016.

Meer info:

Aline Vergauwen ontvangt doctoraat aan æ-lab

juni 2016

Aline Vergauwen ontvangt doctoraat aan æ-lab

Op 6 juni 2016 verdedigde vorser Aline Vergauwen met succes haar thesis "Curved-line folding: a technique to design innovative pliable systems for kinetic architectural applications" en ontving daarvoor de titel Doctor in de Ingenieurswetenschappen.

Tijdens haar onderzoek testte Aline de toepassings-mogelijkheden van curved-line folding, een innovatieve vouwtechniek die gebouwelementen zoals zonnewering dynamisch en beweegbaar maakt. Bij die tests hield zij rekening met de complexe relatie tussen de geometrie, kinematica en het structureel gedrag van zo'n element. Haar werk vervolledigde ze met voorstellen voor de materialisatie en actuatie van enkele prototypes.

Hartelijk gefeliciteerd Aline!

Jan Roekens ontvangt doctoraat aan æ-lab

juni 2016

Jan Roekens ontvangt doctoraat aan æ-lab

Jan Roekens presenteerde op 5 april zijn thesis “Lightweight structural concepts for disaster relief sheltering” aan een jury van experten en een breed publiek. Na deze overtuigende uiteenzetting ontving hij uit de handen van de jurysecretaris de titel Doctor in de Ingenieurswetenschappen.

In zijn thesis behandelt Jan het gebruik van twee vernieuwende lichtgewicht structuren voor de realisatie van noodopvang: Tensairity bogen en Clever Roof kits. Daarvoor voerde hij zowel experimentele als numerieke tests uit en bestudeerde de eenvoud, kost, duurzaamheid en gewicht van elke structuur. Daarnaast kon Jan met zijn inbreng in het Europees onderzoekprogramma S(P)EEDKITS aantonen dat zijn werk heel wat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de humanitaire sector.

Hartelijk gefeliciteerd Jan!

Doe mee aan de ijkingstoets!

mei 2016

Doe mee aan de ijkingstoets!

Om je te begeleiden bij de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit voorziet de VUB een waaier aan voorbereidingsactiviteiten. Onder andere organiseert zij samen met UGent op woensdag 29 juni en maandag 12 september een afzonderlijke ijkingstoets voor laatstejaarsleerlingen met interesse in de opleiding ingenieurswetenschappen: architectuur. De toets zal je een beeld geven van de kennis en vaardigheden die je nu al bezit en welke volgend jaar extra aandacht verdienen. De test is gratis en niet-bindend, maar weldegelijk nuttig om te kijken waar je staat met je kennis. Na de toets ben je welkom in het architectuuratelier voor een nabespreking van de toets met assistenten en docenten.

Wanneer: woensdag 29 juni 2016, 13:30 - maandag 12 september 2016, 9:30
Waar: Campus Etterbeek
​Inschrijven: helaas niet meer mogelijk voor de sessie op 29 juni! Klik hier voor meer informatie over de ijkingstoets op 12 september.

Graag tot dan!

Guest lecture by Prof. Philippe Block

april 2016

Guest lecture by Prof. Philippe Block

Prof. Philippe Block from the Block Research Group (ETH-Zürich, CH) and alumnus of our department will give a guest lecture on April 15 as part of the course ‘Spatial Structures’. Prof. Block will present many of his teams fascinating research projects and will even maybe give a sneak preview of some new challenging upcoming projects, like the Droneport in Rwanda. Please join us on April 15 at 9 a.m. in the seminar room of ARCH. (Image (c) Block Research Group)

Verslag architectuurreis 2015-2016

april 2016

Verslag architectuurreis 2015-2016

Architectuur leer je niet alleen van op de schoolbanken, soms moet je het ook zelf kunnen beleven.

Met dit idee trok bru:tecture van zondag 27 maart t.e.m. vrijdag 1 april met 36 architectuurstudenten en 2 doctoraatsstudenten op architectuurreis naar Warschau.

Een uitgebreide fotoreportage en een terugblik op de onvergetelijke momenten kan je terugvinden op de pagina van de architectuurreis.

CHsB lecture by prof. Valérie Nègre at Vrije Universiteit Brussel

maart 2016

CHsB lecture by prof. Valérie Nègre at Vrije Universiteit Brussel

On Thursday 14th of April the joint VUB-ULB research group Brussels Construction Histories welcomes prof. Valérie Nègre to lecture (FR) about the history of architects, craftsmen and technique in the 18th-19th century and its relevance for contemporary architecture.

Valérie Nègre is architect and architectural historian and teaches history of architecture at the Ecole nationale supérieure d'architecture Paris La-Villette in Paris. Her research activities are centered on the interaction between architectural history and the history of construction, with a specific focus on knowledge circulation.

Free access after registration via ahermina@vub.ac.be

18h00, VUB campus, aula G.1.023

De sigaar...

maart 2016

De sigaar...

Waar denk je aan als je het woord 'sigaar' hoort? Die vraag kreeg het departement ARCH voorgeschoteld door de VUB-fotografe in de reeks "(Ge)Bouwen aan de VUB".  

Schokbeton! Geleide bezoeken en lezingen op donderdag 3/03/2016

februari 2016

Schokbeton! Geleide bezoeken en lezingen op donderdag 3/03/2016

Op donderdag 3 maart organiseren het æ-lab (VUB), Docomomo Belgium en Schokbeton.info (NL) een studiedag over de geschiedenis en het gebruik van Schokbeton. Op het programma staan een aantal exclusieve bezoeken aan naoorlogse meesterwerken in Schokbeton, zoals het kantoorgebouw van de BBL (nu ING) in Brussel door de Amerikaanse architect Gordon Bunshaft (SOM), en de voormalige Torrington-fabriek in Nivelles naar ontwerp van Marcel Breuer. De studiedag wordt afgesloten met enkele lezingen over het gebruik van Schokbeton in Amerika (door Jack Pybrun, US) en in België (door Stephanie Van de Voorde (ARCH, VUB). De lezingen, die om 19u starten in auditorium Janssens op de VUB, kaderen in de les Structural Renovation Techniques (MA1 Architectural Engineering).

Architectuurweek 2015-2016

januari 2016

Architectuurweek 2015-2016

Naar jaarlijkse traditie organiseert ARCH samen met bru:tecture de Architectuurweek. Van 7 tot 11 maart staan er weer tal van leuke en creatieve activiteiten en interessante lezingen op het programma. Ondermeer zullen Geert Pauwels van Dial architects en het bureau BOB 361 lezingen komen geven. De studenten steken bovendien tijdens de Architectuurweek de handen uit de mouwen. Binnenkort zal u steeds actuele info vinden over deze week, aangevuld door foto's genomen tijdens de verschillende activiteiten.

Dimitri Van den Bremt finalist van de ie-prijzen

november 2015

Dimitri Van den Bremt finalist van de ie-prijzen

Bruface alumnus Dimitri Van den Bremt is uit 61 deelnemers gekozen als finalist van de ie-prijzen, categorie Burgerlijk ingenieur. De ie-prijzen bekronen de meest verdienstelijke afstudeerwerken binnen de verschillende ingenieursopleidingen en worden toegekend door jury en publiek. Dimitri neemt deel met zijn afstudeerwerk over het gebruik van lichtgewicht origami componenten in structuren getiteld 'Transformable bending active components for temporary spatial structures'. De publieksprijs gaat naar de finalist die op donderdag 26 november om 19u het meeste likes heeft verzameld. Op die dag vindt de finale plaats in de centrale hal van het Centraal station van Antwerpen. Stemmen kan via onderstaande link.

We wensen Dimitri alvast te feliciteren voor zijn nominatie en wensen hem veel succes toe voor het verdere verloop van de wedstrijd.

19.11 Studiedag duurzaam (ver)bouwen van musea en depots

november 2015

19.11 Studiedag duurzaam (ver)bouwen van musea en depots

Op 19 november organiseert FARO in samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) een studiedag in de Blauwe Foyer DeSingel in Antwerpen met de titel ‘Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van musea en depots’. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland komen er de aanpak van hun (ver)bouwproject toelichten, met bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van het traject voorafgaand aan de realisatie van museum- en depotinfrastructuur. De provincie Antwerpen presenteert er het voorbereidend Programma van Eisen voor de realisatie van het erfgoeddepot op Campus VESTA in Ranst.

De studiedag is ook de afsluiter van het traject ‘Duurzaam (ver)bouwen voor musea’ (2013-2015) dat FARO in samenwerking met het VAi en de Vlaamse Bouwmeester realiseerde. De voornaamste bevindingen van dit traject werden gebundeld in een publicatie die op de infodag zal worden voorgesteld.

Een niet te missen afspraak dus voor al wie betrokken is bij infrastructuurprojecten in musea en depots.

Afbeelding door Claeys / Haelvoet Architecten

Alumni-avond van de Architectuur en Bouwkunde

oktober 2015

Alumni-avond van de Architectuur en Bouwkunde

Op donderdag 19 november 2015 zal de zesde editie van de “Alumni-avond van de Architectuur en Bouwkunde” doorgaan in de lokalen van de vakgroepen ARCH en MeMC. Met dit initiatief willen we de contacten tussen onze opleiding en de alumni, en tussen de alumni onderling versterken in een informele sfeer. Ook dit jaar zullen er twee lezingen plaats vinden (door Olivier Remy en Michael Lefeber) met aansluitend een feestelijke receptie in de lokalen van ARCH.

Met dank aan de Faculteit van de Ingenieurswetenschappen en onze sponsors: Besix, Cogghe&Co, Conix RDBM, Deme, Democo, Denys, Grontmij, Seco, Technum, Tuc Rail en V.Ir.Br.

Locatie: 2de verdieping gebouw K, campus Etterbeek
Datum: donderdag 19 november 2015
Aanvang: 19u00
Registratie: vóór 16 november, via ahermina@vub.ac.be
Programma: download de uitnodiging

Geen e-mailuitnodiging ontvangen? Schrijf je in op onze LinkedIn groep en blijf op de hoogte van onze Alumni-activiteiten.

Boek en website over naoorlogse bouwmaterialen

oktober 2015

Boek en website over naoorlogse bouwmaterialen

Op 10 december 2015 wordt een nieuw boek en bijhorende website voorgesteld, over bouwmaterialen die werden toegepast in de Brusselse woningbouw tussen 1945 en 1975.

Het boek en de website zijn het resultaat van het onderzoeksproject ‘RetroCo’, uitgevoerd door leden van het ReUse-team van vakgroep ARCH en gefinancierd door Innoviris.

Na de presentatie volgt een debat met internationale experten over het belang van kennis over naoorlogse bouwmaterialen in renovatieprojecten.

Locatie CIVA, Kluisstraat 55, Elsene
Datum: donderdag 10 december 2015
Aanvang: 18u00
Toegang: Gratis, maar registratie verplicht
Registratie: Vóór 1 december, via www.brusselsretrofitxl.be/events
Taal: Engels
Isabelle Selleslag wint oproep "Bezet De Stad"

oktober 2015

Isabelle Selleslag wint oproep "Bezet De Stad"

“Wat als we alle kolossale torenkranen stuk voor stuk omvormen tot een tool van onze verbeelding? Geïnspireerd door 'Skylight' van Gijs Van Vaerenbergh en 'La Maîtresse de la Tour Eiffel' van Michel de Broin werd de horizon mijn canvas en de stad mijn speelveld. Een pleidooi voor een vrolijke stad, eeuwig onafgewerkt, eeuwig veranderend, met een feest van kleuren, objecten en willekeurige gedachten in de hemel.”

Isabelle Selleslag is student ingenieurswetenschappen: architectuur. Boven alles, is ze gepassioneerd door stedelijkheid.

De winnende foto’s van de voorafgaande oproep 'Bezet De Stad', zijn na de opening tot het einde van het BANG!festival te bezichtigen in de pop-up bar.

+ Toon de oudere nieuwsberichten

stay in contact with ARCH

linkedin