master

Master of Science in Ingenieurswetenschappen: Architectuur

4iA - 5iA
architectonisch of bouwtechnisch ontwerp

In de tweejarige masteropleiding kunnen studenten hun eigen interesses onderbouwen door te kiezen voor het profiel 'architectonisch ontwerp' of 'bouwtechnisch ontwerp'.
De twee profielen hebben een gemeenschappelijke kern van 60% en leiden tot de titel van burgerlijk ingenieur-architect. In beide gevallen staat het ontwerpen en het ontwerpend onderzoeken centraal.

Het ontwerpend onderzoek is verbonden met het wetenschappelijk onderzoek van de verschillende vakgroepen die de opleiding tot Ingenieur-Architect ondersteunen. De belangrijkste pijlers van het onderzoek binnen de vakgroep Architectuur zijn:
lichtgewicht structuren, renovatie en herbestemming, en transformeerbaar ontwerpen.

Tijdens de masteropleiding wordt de kennis over materialen en technieken, uitrusting en installaties, bouwstructuren en constructies verder uitgediept. De architectuurtheorie, in een historisch perspectief, verbreedt de ontwerpvisie.
De ondersteunende vakken worden intensiever bij het ontwerp betrokken. De ontwerpopgaven en bouwprogramma's worden complexer door de maatschappelijke verankering en de kritische reflectie. Van de student wordt een professionele inter- en multidisciplinaire houding verwacht.

stay in contact with ARCH

linkedin