Doctoreren brengt je hogerop

Je bent gepassioneerd door wetenschap? Je bent nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal competitief milieu? Dan is doctoreren beslist iets voor jou!

Wat is doctoreren?

Doctoreren doe je met het oog op het behalen van de graad van doctor: de hoogste graad die aan een Vlaamse universiteit kan worden behaald. Als doctoraatstudent verricht je voornamelijk onderzoek. Soms komen daar ook lesopdrachten bij. Tijdens je doctoraatstraject doe je veel ervaringen op: je woont conferenties bij, geeft presentaties en publiceert wetenschappelijke artikels.

Niet alleen krijg je zo de kans om je, onder begeleiding van experts, gedurende een viertal jaar te verdiepen in een onderwerp dat je boeit, maar je verwerft ook een aantal vaardigheden die hoog ingeschat worden op de arbeidsmarkt, zoals talenkennis, communicatievaardigheden en kwaliteiten op het vlak van projectmanagement, leiderschap en teamwerk.

Doctoreren is dus in veel gevallen een beslissende stap in je carrière, zowel binnen als buiten de academische wereld.

Doctoreren aan de VUB: Kies uit een waaier van mogelijkheden

Als internationaal gerenommeerde onderzoeksinstelling biedt de VUB een brede waaier aan doctoraatstrajecten. Je kunt aan onze universiteit een doctorsgraad behalen in maar liefst 36 onderzoeksdomeinen

Word PhD student aan de VUB

Schrijf je in!

Doctor

Vak- / Onderzoeksgroep

Doctoraatsopleiding en doctoral schools

Aan de VUB kan je een flexibele doctoraatsopleiding volgen. De nadruk ligt daarbij op een individueel programma en daarom is de doctoraatsopleiding ook niet verplicht. De activiteiten van de doctoraatsopleiding geven je als doctoraatsstudent de kans je polyvalenter te ontwikkelen. Je kan bijkomende vaardigheden aanleren en valideren die zowel het onderzoek als het eventuele onderwijs ondersteunen, maar ook buiten het vakgebied en de academische omgeving van pas kunnen komen. Zo kan je gratis allerhande disciplinegebonden seminaries volgen en talloze workshops zoals presentatietechnieken, projectmanagement, academisch Engels en loopbaancoaching.

De Doctoraatsopleiding wordt georganiseerd door de Centrale Doctoraatsbegeleiding en de drie Doctoral Schools:

Toelatingsvoorwaarden en inschrijving

Is doctoreren iets voor jou?

Je bent gepassioneerd door wetenschap? Je bent nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal competitief milieu? Dan is doctoreren vast iets voor jou. Denk er ook aan dat je bereid moet zijn om minstens 4 jaar voltijds onderzoek te verrichten in een academische context. Doctoreren vraagt dus zeker een aangehouden inspanning. Begin er enkel aan als je echt zeker bent van je opzet.

Diplomavereisten

Als je wil doctoreren, moet je over een masterdiploma beschikken, of over een diploma dat daarmee is gelijkgesteld, zoals het vroegere licentiaat. Ook een einddiploma van een hogeschoolopleiding van twee cycli kan toegang geven tot het doctoraat. Een buitenlands diploma van minstens 240 studiepunten en dat gelijkgesteld is aan een master komt eveneens in aanmerking. Daarnaast heb je met een diploma uit hetzelfde domein als dat van het gewenste doctoraatstraject meer kans om toegelaten te worden. Lees er hier meer over →

Promotor

Een promotor begeleidt je gedurende het volledige doctoraatsproces. Je kiest dan ook het best voor een promotor die over de expertise beschikt die aansluit bij je onderzoek. Lees hier hoe je een promotor kan vinden.

Onderwerp

Wellicht heb je al een idee van het onderwerp van je onderzoek. Ter inspiratie kan je anders via deze zoekfunctie opzoeken welke expertise de Vrije Universiteit Brussel in huis heeft. Op die manier kom je ook te weten welke professoren en dus eventuele promotoren in welk domein werkzaam zijn.

Financiering

Er zijn verschillende manieren om als doctoraatsstudent betaald te worden. Zo kun je werknemer worden van de universiteit door als assistent aangeworven te worden, of je kunt via een persoons- of projectgebonden financiering een doctoraatsbeurs ontvangen. Kom hier meer te weten overstatuten, vacatures en financieringsbronnen.

Gezamelijk doctoraat

Aan de VUB is het mogelijk om een gezamenlijk doctoraat te behalen. Via een gezamenlijk doctoraat, ook wel ‘joint PhD’ of ‘cotutelle’ genoemd, bereid je een doctoraat voor in samenwerking met een bijkomende universiteit. Je hebt dan een promotor in elke instelling en aan het einde van het traject ontvang je een doctorsgraad van beide partnerinstellingen.

Lees er hier meer over →

Doctoraatsverdedigingen

maandag 25 september, 13 U

Factors influencing Chinese students’ study abroad and their psychosocial and academic experiences during study abroad.

Public defense to obtain the degree of Doctor of Educational Sciences of Mr. Chun Cao.Title: Factors influencing Chinese students’ study abroad and their psychosocial and academic experiences during study abroad.Promotor: Prof. dr. Chang Zhu (VUB)Attached you can find a description...

Public defense to obtain the degree of Doctor of Educational Sciences of Mr. Chun Cao.Title: Fac...

maandag 25 september, 15 U

Factors contributing to global competence and its outcomes among Chinese students at home and abroad.

Public defense to obtain the degree of Doctor in Educational Sciences of Ms. Qian Meng....

Public defense to obtain the degree of Doctor in Educational Sciences of Ms. Qian Meng....

dinsdag 26 september, 17 U

Unraveling the role of liver-associated myeloid cells in sterile inflammation and infection

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevr. Chloé Abels. Promotoren: Prof. Dr. ir. Jo Van Ginderachter, Prof. Dr. Em. Patrick De Baetselier & Dr. Alain Beschin.

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswete...

woensdag 27 september, 16 U

Game of crime control. A study into the politics of representation, white knights and the dynamics of reform.

Openbare verdediging van Kristof Verfaillie voor het behalen van de academische graad van Doctor in de Rechten.

Openbare verdediging van Kristof Verfaillie voor het behalen van de academische graad van Doctor ...

woensdag 27 september, 17 U

Normative Power Europe? Assessing the EU's effectiveness as a normative power with regard to China

Doctoraatsverdediging van Zsuzsa-Anna Ferenczy voor het behalen van de graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld: ‘Normative Power Europe? Assessing the EU's effectiveness as a normative power with regard to China’....

Doctoraatsverdediging van Zsuzsa-Anna Ferenczy voor het behalen van de graad van Doctor in de pol...

donderdag 28 september, 09 U

Deliberative Democracy and Complex Diversity. From Discourse Ethics to the Theory of Argumentation

Doctoraatsverdediging van Oier Imaz Alias voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Deliberative Democracy and Complex Diversity. From Discourse Ethics to the Theory of Argumentation’. Het doctoraat kadert in...

Doctoraatsverdediging van Oier Imaz Alias voor het behalen van de academische graad van Doctor in...

Secretariaat
Nele Van Schelvergem

Telefoon
+32 2 629 16 53
Doctoraatsopleiding
Lowie Geers

Telefoon
+32 2 629 21 41

E-mail
phd@vub.ac.be
Coördinator
Hannelore De Grande

Telefoon
+32 2 629 16 51

Toelatingsvoorwaarden

Is doctoreren iets voor jou?

Je bent gepassioneerd door wetenschap? Je bent nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal competitief milieu? Dan is doctoreren vast iets voor jou. Denk er ook aan dat je bereid moet zijn om minstens 4 jaar voltijds onderzoek te verrichten in een academische context. Doctoreren vraagt dus zeker een aangehouden inspanning. Begin er enkel aan als je echt zeker bent van je opzet.

Diplomavereisten

Om eventueel toegelaten te worden tot het doctoraatstraject moet je beschikken over één van de volgende diploma's:

  • een Belgisch masterdiploma;
  • een met Master gelijkgesteld Belgisch diploma van de tweede cyclus van een academische opleiding (krachtens de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013);
  • een Belgisch diploma van een voortgezette academische opleiding;
  • een Belgisch einddiploma van het hogeschoolonderwijs van twee cycli;
  • een Belgisch diploma van een voortgezette opleiding die volgt op een hogeschoolopleiding van twee cycli.
  • een buitenlands einddiploma van een buitenlandse universiteit of van een buitenlandse instelling van academisch onderwijs dat behaald is na een met een goed gevolg afgeronde opleiding van tenminste 240 studiepunten en gelijkgesteld is met een diploma van Master (krachtens een decreet of een Europese richtlijn).

  In artikels 4 t/m 6 van het aanvullend facultair doctoraatsreglement van de faculteit waar je wil doctoreren, wordt bepaald welke studierichting tot welke doctoraat toegang verleent.

Indien het niet helemaal duidelijk is voor jouw specifieke situatie, neem dan contact op met de facultaire contactpersoon voor doctorandi.
Indien je dossier niet aan de basisvoorwaarden voldoet, kan de faculteit een bijkomend onderzoek eisen waarin gepeild wordt naar de geschiktheid van de kandidaat om een doctoraatsproefschrift voor te bereiden en kan een verplicht lessenpakket opgelegd worden.

Wie kan promotor zijn

Je promotor begeleidt je gedurende het volledige doctoraatsproces. Zoek een promotor die over de expertise beschikt die aansluit bij dat onderzoek. Expertise op de Vrije Universiteit Brussel kan je onder andere vinden via de zoekmogelijkheden die hier aangeboden worden. Enkel Professoren die aan de VUB het statuut van Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) hebben, kunnen als promotor van een doctoraat optreden.

Indien je als doctoraatsstudent instaat voor een onderwijsopdracht als assistent (AAP-lid), denk er aan dat de titularis van het vak dat je doceert, niet per definitie de promotor van je doctoraatsonderzoek hoeft te zijn. De begeleider van je masterproef moet ook niet per se promotor van je doctoraat worden.

Een onderwerp vinden

Bij de toelatingsaanvraag moet je het onderwerp van je onderzoek vermelden. De titel moet nog niet exact vaststaan, maar je moet wel al een idee hebben van het domein en het onderwerp van je onderzoek. Doctorandi bouwen vaak voort op hun masterthesis en blijven zo in dezelfde onderzoeks- of vakgroep. Sommige promotoren vermelden voor welke onderzoeksthema's ze bereid zijn de begeleiding op zich te nemen. Hier kan je een lijst bekijken van zulke onderwerpen.

Financiering

Onderzoeksgroepen werken regelmatig op projectbasis waarvoor nieuwe onderzoekers aangetrokken worden. Hiervoor worden dan vacatures uitgeschreven. Deze vacatures kan je soms op de websites van de faculteit of van de vak- of onderzoeksgroep vinden, of op de vacaturewebsite van de personeelsdienst van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een zelf aanvraag indienen voor je eigen project bij een financierende instantie, zoals het FWO of het IWT. Klik verder voor meer informatie over statuten, vacatures en financieringsbronnen.

Financiering

De meeste doctorandi worden betaald om hun onderzoek uit te voeren. Maar het is niet zo dat je automatisch financiering ontvangt als je voor het doctoraat toegelaten wordt. De aanvraag voor financiering is een bijkomende stap naast de toelatingsaanvraag.

Er zijn verschillende manieren om als doctoraatsstudent betaald te worden:

  • Financiering als werknemer van de universiteit: je bent dan assistent (AAP)
  • Persoonsgebonden financiering: je hebt zelf een onderzoeksplan ingediend bij een financierende instantie (bv. IWT, FWO,...). Over het algemeen ontvang je dan een beurs.
  • Projectgebonden financiering: je promotor of vakgroep heeft eerder een projectaanvraag ingediend, waarbij er middelen voorzien zijn om een onderzoeker aan te nemen. Je wordt dan aangenomen (als bursaal of als werknemer) in het kader van een project.

Elk van deze statuten is gekoppeld aan een bepaalde aanvraagprocedure, een bepaalde aanstellingsvorm (beurs of arbeidscontract) en aan een bepaalde reglementering (toekenningsvoorwaarden, duur, e.a.). Voor meer informatie raadpleeg je dan ook best de relevante organisatie. Bespreek het ook zeker met je promotor. Gedetailleerde informatie over contracten en statuten met betrekking tot tewerkstelling kan je ook verkrijgen via de Personeelsdienst.

Assisterend Academisch Personeel (AAP) 

 Als lid van het assisterend academisch personeel (AAP) sta je de professoren van je vakgroep bij in hun onderwijsopdracht. Dit betekent dat je lessen, practica, labo’s, werkcolleges,… zult geven. Daarnaast word je ook geacht een doctoraat voor te bereiden en aan je onderzoek te werken. Ongeveer 40% van je tijd zal besteed worden aan lesopdrachten en 60% aan onderzoek. In principe duurt een AAP-mandaat 6 jaar. Je bent dan werknemer van de universiteit. De vacatures voor AAP-mandaten aan de Vrije Universiteit Brussel kan je raadplegen op de vacaturepagina.

Project- en persoonsgebonden mandaten (Beurshouders en BAP)

Voor persoonsgebonden of projectgebonden financiering kan je bij veel verschillende instanties terecht. Hieronder worden de voornaamste financieringskanalen in Vlaanderen en Brussel opgelijst. Deze lijst is niet exhaustief. Voor elke discipline bestaan er weer andere organisaties. Als je al verbonden bent aan de Vrije Universiteit Brussel kan je voor een uitgebreidere verzameling terecht op het intranet van het R&D Departement (inloggen met VUB net-ID). De dienst Internationale Relaties en Mobiliteit (IRMO) beheert ook een aantal scholarship-programma's voor doctoraten. Bekijk ze hier.