Missie Lerarenopleiding VUB

De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten

THOSE WHO CAN, TEACH!

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kiest voor de slogan “Those who can, TEACH!”. Deze positieve slogan drukt onze missie uit van actieve medewerking aan het werkveld om:

 • het beroep van “leraar zijn” verder te opwaarderen
 • kwaliteitsopleidingen voor “leraar  worden” te garanderen

In de media worden de leraren en het beroep van leraar soms weinig  positief neergezet. Leraren en het lerarenberoep krijgen al te vaak een negatieve belichting en een clichématige kritiek. Dikwijls onterecht! Daarom kiezen wij voluit voor deze slogan “Those who can, TEACH!”, met focus op bekwaamheid en kwaliteit.

Ons geactualiseerd curriculum, ondersteund door geüpdatete en vakspecifieke vakdidactiek, sterkt onze studenten en maakt hen tot bekwame leraren.

Jaarlijks zendt de lerarenopleiding van de VUB “zij die het kunnen” de scholengemeenschappen in.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start hier

Foundation


Inesteert u mee in de VUB?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

Openingsuren

 • maandag van 13:30 tot 16:30
 • dinsdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • woensdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • donderdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • vrijdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30

Op wettelijke feestdagen en tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten. Tijdens de vakantieperiodes kunnen onregelmatigheden optreden. Best even bellen voor je langskomt.

EVENEMENTEN

Kalender
maandag 12 februari, 14 U

Workshop drugpreventie

Als toekomstig leraar is lesgeven uw corebusiness.  Hoe breng ik kennis over?  Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen de juiste vaardigheden leren?   Hoe kan ik attitudes bijbrengen bij de jongeren waar ik verantwoordelijk voor ben?...

Als toekomstig leraar is lesgeven uw corebusiness.  Hoe breng ik kennis over?  Hoe zorg ik ervo...

dinsdag 13 februari, 13 U - 16 U

Gender op school: naar een genderinclusieve leeromgeving

Deze workshop heeft als doel om de deelnemers kennis te laten maken met de centrale concepten omtrent gender in onderwijs en tools aan te reiken om zelf aan te slag te gaan om een genderinclusieve klas of school te ontwikkelen. Tijdens het eerste deel van deze workshop worden in...

Deze workshop heeft als doel om de deelnemers kennis te laten maken met de centrale concepten omt...

woensdag 14 februari, 13 U - 16 U

Meertalig onderwijs en CLIL

Lesgeven in meer dan één instructietaal wordt meer en meer toegepast in het Vlaamse onderwijs. Sinds de officiële invoering van Content and Languag Integrated Learning (CLIL) in 2014 heeft zo’n 10% van alle secundaire scholen in Vlaanderen CLIL al geïmplementeerd. Dit aantal stijgt...

Lesgeven in meer dan één instructietaal wordt meer en meer toegepast in het Vlaamse onderwijs. ...

donderdag 15 februari, 13 U - 16 U

AutismeBelevingsCircuit

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in één keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd...

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast...

vrijdag 16 februari, 13 U - 16 U

Ouderbetrokkenheid op school

Ouders betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen is belangrijk. Maar waarom? Wat is de meerwaarde voor ouders, leerlingen en school?...

Ouders betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen is belangrijk. Maar waarom? Wat is de mee...

vrijdag 16 februari, 13 U - 16 U

Workshop 'Sustainable Development Goals' (SDG's) @ VUB

Op 25 september 2015 ondertekenden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties de resolutie  'Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ (zie http://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands). De resolutie is een visie voor de wereld...

Op 25 september 2015 ondertekenden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Vereni...

dinsdag 20 februari, 14 U

Ons feilbaar lesgeven: een didactiek die afwisselt tussen het snelle en het trage denken

Daniel Kahneman en Vernon L. Smith werden in 2002 bekroond met de Nobelprijs voor de Economie voor hun inzichten uit de cognitieve psychologie met betrekking tot het menselijk gedrag onder onzekerheid. Op basis van een reeks baanbrekende psychologische experimenten toonden ze aan...

Daniel Kahneman en Vernon L. Smith werden in 2002 bekroond met de Nobelprijs voor de Economie voo...

dinsdag 13 maart, 09 U - 13 U

Grammatik und Textproduktionen

9u30 tot 11u:...

9u30 tot 11u:...

woensdag 28 maart, 14 U - 17 U

Met een stevige stem voor de klas!

Wist je dat 50% van de leraren stemproblemen hebben in hun carrière? Je stem goed leren gebruiken is de boodschap! Hoog tijd om die stem eens goed te verwennen.... Tips en tricks voor een goede stemzorg komen uitgebreid aan bod...

Wist je dat 50% van de leraren stemproblemen hebben in hun carrière? Je stem goed leren gebruike...

woensdag 25 april, 14 U

Chanter Karo-Oké: Chanson? Interaction!

“Chanter Karo-oké” wil leerlingen van alle leeftijden op een ludieke, interactieve en toegankelijke manier laten kennis maken met de wereld van het Franse chanson. Deze sessies kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven worden....

“Chanter Karo-oké” wil leerlingen van alle leeftijden op een ludieke, interactieve en toegan...

maandag 2 juli, 08 U - 16 U

Maatwerk in onderwijs - Zomerdriedaagse binnenklasdifferentiatie

Professionalisering van leraren

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je ook als leraar verschillende nascholingen volgen. We gaan ervan uit dat de leraar, als gewaardeerde professional, kan rekenen op de juiste ondersteuning bij de uitoefening van zijn job. Aan de hand van een geactualiseerd nascholingsaanbod bieden we je graag de mogelijkheden om je op continue basis bij te scholen.

Professionalisering voor leerkrachten

Bekijk het aanbod

Informatie voor mentoren

Binnen het partnerschap tussen de opleiding en het onderwijsveld is het begeleiden van student-leraren tijdens de opleidingsstages één van de voornaamste taken. In de praktijk gaat het daarbij om veel meer dan het louter ter beschikking stellen van stageplaatsen. Wederzijdse versterking en ondersteuning in het begeleiden van student-leraren is een gezamenlijk doel waarvan we beiden jaarlijks de vruchten plukken. Uw ervaringen, knowhow en deskundige ondersteuning zorgen ervoor dat vele van onze student-leraren de ‘praktijkschok’ als minder groot ervaren.

Informatie over de stage

Bekijk de stagedocumenten

Vragen over stage

Contacteer ons

IDLO

De lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel wordt georganiseerd door het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) en ressorteert onder de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (PE).

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter, prof. dr. Nadine Engels
 • Ondervoorzitter, prof. dr. Els Consuegra
 • Administratief coördinator, mevr. Veerle Vandromme
 • Stage- en nascholingscoördinator, dr. Eva Van Moer
 • Administratieve medewerkers, mevr. Lobke Van den Abeele en mevr. Nicole Van Sebroeck

Ombudspersoon

Samenwerkingspartners

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel draait om samenwerking en verbondenheid met de noden van de studenten en de scholen. Wij slaan graag de handen in elkaar met diverse partners en dit in functie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 

Interne samenwerking

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, werkt intensief samen aan verschillende opleidingen, de nascholingen voor leraren en aan en waaier van onderzoeksthemata. Samen met de 8 faculteiten, meerdere centrale diensten en vakgroepen van de VUB zetten zij ‘best practices’ neer. 
Ziehier enkele voorbeelden van vruchtbare interne samenwerkingen met:

Externe partners

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, is vanuit hartje Brussel nauw betrokken op het maatschappelijk discours en het gevoerde beleid qua onderwijs en onderzoek, en werkt actief samen met:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt IDLO nauw samen met haar academische partners:

Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)
Gebouw M
Gelijkvloers, lokaal 0.30
Pleinlaan 2
Elsene
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

IDLO

[T] 02 629 36 54
[T] 02 629 24 32
[F] 02 629 36 36
idlo@vub.ac.be