Missie Lerarenopleiding VUB

De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten

THOSE WHO CAN, TEACH!

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kiest voor de slogan “Those who can, TEACH!”. Deze positieve slogan drukt onze missie uit van actieve medewerking aan het werkveld om:

 • het beroep van “leraar zijn” verder te opwaarderen
 • kwaliteitsopleidingen voor “leraar  worden” te garanderen

In de media worden de leraren en het beroep van leraar soms weinig  positief neergezet. Leraren en het lerarenberoep krijgen al te vaak een negatieve belichting  en een clichématige kritiek. Dikwijls onterecht! Daarom kiezen wij voluit voor deze slogan “Those who can, TEACH!”, met focus op bekwaamheid en kwaliteit.

Ons geactualiseerd curriculum, ondersteund door geüpdatete en vakspecifieke vakdidactiek, sterkt onze studenten en maakt hen tot bekwame leraren.

Jaarlijks zendt de lerarenopleiding van de VUB “zij die het kunnen” de scholengemeenschappen in.

Studeren aan Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)

Start hier

HET LERAAR-IN-OPLEIDINGTRAJECT

Nog geen diploma van leraar, wel al voor de klas?

Kom je LIO-opleiding volgen!

Foundation


Inesteert u mee in de VUB?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

Openingsuren

 • maandag van 13:30 tot 16:30
 • dinsdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • woensdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • donderdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
 • vrijdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30

Op wettelijke feestdagen en tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten. Tijdens de vakantieperiodes kunnen onregelmatigheden optreden. Best even bellen voor je langskomt.

EVENEMENTEN

Kalender
woensdag 22 februari, 19 U

Gezamenlijke diploma-uitreiking van de lerarenopleidingen en van de opleiding Pedagogie van het jonge kind

Het CVO Coovi, de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel nodigen u van harte uit op de gezamenlijke diploma-uitreiking van de lerarenopleidingen en van de opleiding Pedagogie van het jonge kind. Deze officiële plechtigheid vindt plaats op woensdag 22 februari o...

donderdag 9 maart, 09 U

Coachend binnenklasdifferentiatie realiseren !? (Mechelen)

• Wens je binnenklasdifferentiatie vaker, bewuster of in diverse vormen te realiseren in de klas?• Ben je benieuwd naar de coach in jezelf en wens je jouw coachingsvaardigheden te oefenen?=> Voor beide doelstellingen zit je goed met dit 5-daagse traject!

woensdag 15 maart, 12 U

Bewegingswetenschappen: de ideale keuze voor onderzoekscompetenties in fysica, biologie, humane wetenschappen en sport.

Bij u op school - Duur: 2u - 3u30 - workshop, met ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling (voor max. 25 personen) - Data: af te spreken

woensdag 15 maart, 12 U

Ontwerpen van uitdagende leeromgevingen binnen Project Algemene Vakken

Bij u op school - Duur: 2u - 3u30 - workshop, met ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling (voor max. 25 personen) - Data: af te spreken

woensdag 15 maart, 12 U

Lezing : Binnenklasdifferentiatie in de praktijk: inzetten op 'ieders leer-kracht'

Bij u op school - Duur : Duur: 1u tot 3u - interactieve lezing (voor grote groepen)...

woensdag 15 maart, 12 U

Workshop : Aan de slag met voorbeelden van binnenklasdifferentiatie

Bij u op school - Duur : 2u - 3u30 - workshop, met ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling (voor max. 25 personen) Data: af te spreken

woensdag 19 april, 09 U

Themadag co-teaching

De lerarenopleiding van de VUB organiseert een themadag rond co-teaching....

Professionalisering van leraren

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je ook als leraar verschillende nascholingen volgen. We gaan ervan uit dat de leraar, als gewaardeerde professional, kan rekenen op de juiste ondersteuning bij de uitoefening van zijn job. Aan de hand van een geactualiseerd nascholingsaanbod bieden we je graag de mogelijkheden om je op continue basis bij te scholen.

Het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel voorziet in een ruim en kwalitatief aanbod nascholingen en studiedagen. Het hele jaar door biedt IDLO verschillende initiatieven aan voor het brede onderwijsveld van leraren secundair onderwijs, docenten hoger onderwijs, lectoren volwassenenonderwijs, directies, coördinatoren, CLB- en pedagogische begeleidingsdiensten. IDLO werkt hiervoor ook samen met de andere faculteiten en diensten aan de Vrije Universiteit Brussel en daarbuiten.

Onze nascholers staan in voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde sessies en hanteren daarbij steeds een interactieve en praktijkgerichte aanpak. Zowel vakspecifieke als vakoverschrijdende onderwerpen komen aan bod.

TBA - Vraaggestuurd nascholingsaanbod

IDLO biedt ook nascholingen aan op maat van je schoolteam en/of (vak)groep bij jou op school. De datum wordt in onderling overleg vastgelegd. Je herkent deze nascholingen in de kalender aan de afkorting TBA.
Interesse in deze formule? Contacteer ons via idlo.nascholingen@vub.ac.be of bel op 02/629 24 32.

PRAKTISCH

Formules

 • Op onze campus

Je schrijft je individueel of met enkele collega’s in op één of meerdere nascholingen uit ons aanbod. Deze sessies gaan meestal door op onze groene campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel. Inschrijven kan online onderaan elke individuele nascholing.

 • Bij jou op school

Je hebt een specifieke nascholingsbehoefte en wenst een nascholing op maat van je schoolteam en/of (vak)groep. Op basis van jouw concrete vragen werken wij een sessie uit die inspeelt op jouw noden. Deze formule is ideaal voor een pedagogische studiedag of teambuilding. Interesse in deze formule? Contacteer ons persoonlijk voor meer informatie of bel op 02 – 629 24 32 of 02 – 629 20 63

Attest

Een attest van een gevolgde nascholing wordt uitgereikt op de dag van de nascholing zelf. Indien de deelnemer bij een meerdaags nascholingstraject een sessie heeft gemist, wordt dit vermeld op het attest.

Betalingsvoorwaarden

Na de deelname aan de nascholing wordt een factuur opgesteld en verstuurd. Betaling gebeurt via overschrijving binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Contante betaling is niet mogelijk. Betaling met opleidingscheques wel!

Annulatie door de deelnemer

Een deelnemer is ingeschreven voor een IDLO nascholing vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van zijn of haar inschrijving door het IDLO is verzonden. Opgelet, de bevestigingsmail van goede ontvangst van de vraag tot inschrijving die de deelnemer meteen na het versturen van het online inschrijvingsformulier ontvangt, is geen definitieve bevestiging van inschrijving. Deze volgt later wanneer een minimum aantal deelnemers voor de nascholingssesesie is bereikt. Vanaf het ogenblik dat de definitieve bevestiging van inschrijving is verstuurd, gelden de volgende annulatievoorwaarden:

 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail naar idlo.nascholingen@vub.ac.be of per brief naar Vrije Universiteit Brussel, IDLO Nascholingen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval. Dit wordt door de deelnemer gemeld vóór de start van de nascholing. De nodige attesten worden bij de mail of brief ter annulatie bijgevoegd. Het volledige inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
 • Bij annulatie minder dan 10 werkdagen voor de start van de nascholing blijft 50% van het inschrijvingstarief verschuldigd. De helft van het inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
 • Indien de deelnemer verhinderd is de nascholing te volgen kan deze zich, in plaats van te annuleren, laten vervangen door een collega of kennis. Dit wordt via mail of brief vóór de start van de nascholing gemeld aan idlo.nascholingen@vub.ac.be of Vrije Universiteit Brussel, IDLO Nascholingen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Annulatie door IDLO

IDLO behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een nascholing af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de nascholer of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail hetzij telefonisch. In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingstarief, indien reeds vereffend, integraal teruggestort. In geval van een verplaatsing naar een andere datum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingstarief integraal wordt teruggestort.

Evenementen

woensdag 22 februari, 19 U

Gezamenlijke diploma-uitreiking van de lerarenopleidingen en van de opleiding Pedagogie van het jonge kind

Het CVO Coovi, de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel nodigen u van harte uit op de gezamenlijke diploma-uitreiking van de lerarenopleidingen en van de opleiding Pedagogie van het jonge kind. Deze officiële plechtigheid vindt plaats op woensdag 22 februari o...

donderdag 9 maart, 09 U

Coachend binnenklasdifferentiatie realiseren !? (Mechelen)

• Wens je binnenklasdifferentiatie vaker, bewuster of in diverse vormen te realiseren in de klas?• Ben je benieuwd naar de coach in jezelf en wens je jouw coachingsvaardigheden te oefenen?=> Voor beide doelstellingen zit je goed met dit 5-daagse traject!

woensdag 15 maart, 12 U

Lezing : Binnenklasdifferentiatie in de praktijk: inzetten op 'ieders leer-kracht'

Bij u op school - Duur : Duur: 1u tot 3u - interactieve lezing (voor grote groepen)...

woensdag 15 maart, 12 U

Workshop : Aan de slag met voorbeelden van binnenklasdifferentiatie

Bij u op school - Duur : 2u - 3u30 - workshop, met ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling (voor max. 25 personen) Data: af te spreken

woensdag 15 maart, 12 U

Bewegingswetenschappen: de ideale keuze voor onderzoekscompetenties in fysica, biologie, humane wetenschappen en sport.

Bij u op school - Duur: 2u - 3u30 - workshop, met ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling (voor max. 25 personen) - Data: af te spreken

woensdag 15 maart, 12 U

Ontwerpen van uitdagende leeromgevingen binnen Project Algemene Vakken

Bij u op school - Duur: 2u - 3u30 - workshop, met ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling (voor max. 25 personen) - Data: af te spreken

woensdag 19 april, 09 U

Themadag co-teaching

De lerarenopleiding van de VUB organiseert een themadag rond co-teaching....

Wilt u graag een brochure met overzicht van onze professionaliseringsactiveiten?

Mail ons

Informatie voor Mentoren

Als lerarenopleiding hebben we de verantwoordelijkheid om een goede en vakkundige opleiding, op maat van student-leraren, aan te bieden. Onze opleiding dient bij te dragen en te beantwoorden aan een variëteit aan competenties op school. Maar dit kunnen we uiteraard niet zonder u: leraren opleiden en hen een goede leeromgeving bieden is een zaak van opleiding en onderwijsveld samen. Wij zijn m.a.w. partners in het opleiden van leraren.

Binnen het partnerschap tussen de opleiding en het onderwijsveld is het begeleiden van student-leraren tijdens de opleidingsstages één van de voornaamste taken. In de praktijk gaat het daarbij om veel meer dan het louter ter beschikking stellen van stageplaatsen. Wederzijdse versterking en ondersteuning in het begeleiden van student-leraren is een gezamenlijk doel waarvan we beiden jaarlijks de vruchten plukken. Uw ervaringen, knowhow en deskundige ondersteuning zorgen ervoor dat vele van onze student-leraren de ‘praktijkschok’ als minder groot ervaren.

Samen opleiden

We denken continu na over manieren om de meerwaarde van ‘samen opleiden’ voor zowel de opleiding als het onderwijsveld te vergroten, om nog meer in te spelen op de maatschappelijke noden en om student-leraren nog beter op te leiden tot vakbekwame professionals. Daarom tekende de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met afgevaardigden van het werkveld en op basis van feedback van studenten een nieuw curriculum uit.

Stage als vertrekpunt

De stagelijn vormt de basis voor het nieuwe curriculum. Op die manier kennen de inhouden die in de modules worden aangeboden onmiddellijk een praktijkrelevante toepassing.

De stagelijn kenmerkt zich door een opbouwende complexiteit. De stage-activiteiten worden m.a.w. gradueel moeilijker, wat toelaat om de basiscompetenties essentieel voor het lerarenberoep geleidelijk te ontwikkelen.

Daarnaast komt in elke module zowel een pedagogisch-didactische als een vakdidactische leerlijn voor. Tegelijk zijn ook reflecties op de stages en professionele identiteitsontwikkeling stevig verankerd in de opleiding. Alle leerlijnen staan in nauwe verbinding met elkaar.

Informatie over de stage

Meer informatie over de stage en de evaluatiedocumenten in kader van de stage vindt u terug op volgende pagina https://my.vub.ac.be/IDLO.

De stagehandleiding bundelt kort waarvoor de specifieke lerarenopleiding staat en geeft meer praktische informatie (richtlijnen, afspraken, vragen en antwoorden) over uw begeleidingstaken als (vak)mentor. 

Begeleidings- en evaluatiedocumenten
Bij de evaluatie van de stagelessen kan u onze documenten gebruiken. De documenten zijn per stage geordend. 

Contact

Heeft u een vraag over stage? Contacteer ons.

Herinneringseducatie

Binnen het Interfacultair Departement Lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel loopt momenteel een verkennend onderzoek naar de perceptie door leraren geschiedenis, cultuurwetenschappen en PAV van de realisatievoorwaarden van de vakoverschrijdende eindterm: de leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie. Daarbij staat een analyse van “herinneringseducatie” in schoolverband centraal. Van de desbetreffende leraren die lesgeven in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt een vragenlijst afgenomen, waarbij wordt gepeild naar het opzetten en uitvoeren van projecten rond herinneringseducatie. Zo willen we voor de eerste maal op een gefundeerde manier zicht krijgen op de functies en disfuncties van dergelijke projecten. De resultaten van het onderzoek worden in het begin van volgend jaar schooljaar voorgesteld aan de hand van een seminarie.

Voor verdere vragen over het onderzoeksproject kan je terecht bij deonderzoeker: Joost Vaesen: joost.vaesen@vub.ac.be

Promotoren: Prof. Dr. Linda Van Looy (Linda.van.looy@vub.ac.be) en Prof. Dr. Dimokritos Kavadias (Dimokritos.Kavadias@vub.ac.be)

Stuurgroep: Luc Vernaillen (Pedagogisch adviseur geschiedenis GO!), Isabelle Janssens (Directeur Erasmusatheneum Deinze), Evert Zinzen (Voorzitter Departement Lerarenopleiding VUB) en de promotoren.

IDLO-Project 'Verkennend onderzoek naar de perceptie van herinneringseducatie door leraren geschiedenis, cultuurwetenschappen en PAV'

Via de onderstaande vragenlijst proberen we meer zicht te krijgen op de projecten rond "herinneringseducatie" in scholen van het secundair onderwijs. Deze bevraging kadert in een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd binnen het Interfacultair Departement Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel. De Pedagogisch Adviseur Geschiedenis van het GO! is actief betrokken bij dit project. 

Er wordt gepeild naar uw mening over het opzetten en uitvoeren van projecten rond herinneringseducatie, dat (zij het niet expliciet) in de "vakoverschrijdende eindtermen" (onder andere context 7.4: "De leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie") is opgenomen. Zo willen we voor de eerste maal op een gefundeerde manier zicht krijgen op de functies en disfuncties van de projecten herinneringseducatie. 
Het invullen van deze korte vragenlijst zal een 20-tal minuten in beslag nemen. 

Naar de vragenlijst: https://www.surveymonkey.com/s/idloheso

Europees onderzoeksproject

Vergelijkend Europees onderzoek naar de lerarenopleidingen geschiedenis, cultuurwetenschappen, sociologie, politieke en burgerschapsvorming

Sinds 2003 participeert het Interfacultair Departement Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel in een aantal Europese onderzoeksprojecten Lerarenopleiding Geschiedenis (Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Europe), Politieke - en Burgerschapsvorming, Sociale Wetenschappen en Cultuurwetenschappen (Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects Political/Civic Education, Social/Cultural Studies and History in Europe – a comparative study). Ook de Lerarenopleiding ErasmusHogeschool Brussel leverde een bijdrage tot het tweede project.

De resultaten van het tweede Civic and History Education (CHE)-project dat liep van 2009 tot en met 2012 werden ondertussen beschikbaar gesteld:

 • een eerste vergelijkende studie over lerarenopleidingen in Burgerschapseducatie en Geschiedenis in Europa;
 • een samenvatting van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten;
 • een omvattende voorstelling van de onderzoeksresultaten;
 • een korte presentatie van de onderzoeksresultaten.

Meer dan 30 universiteiten en onderwijsinstellingen uit heel de EU, Rusland, Ukraïne en Turkije participeerden aan dit project dat gecoördineerd werd vanuit het departementDidactics of History, Social Studies and Civic Education van de Universiteit Wenen. Naast de analyse van de antwoorden op de vragenlijsten die aan de deelnemende partners werden voorgelegd werd in een aantal werkgroepen ook aandacht besteed aan de topics Conflictanalyse; Interdisciplinariteit; Media-analyse; Professionele ontwikkeling van leraren.

Een aantal resultaten van dit project zijn consulteerbaar via het webportaal van het project: http://www.che.itt-history.eu/

In HERMES, het vakdidactisch tijdschrift van de ‘Vlaamse Vereniging Leraren Geschiedenis’ werden een aantal resultaten van het Europees vergelijkend onderzoek naar lerarenopleidingen geschiedenis gepubliceerd:

Van Looy, L., Meert, A., Goegebeur, W., De toekomst van het onderwijs over het verleden, Hermes, jg. 17, nr. 53, maart 2013, pp. 22-30.

IDLO

De lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel wordt georganiseerd door het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO). Het departement staat onder leiding van een voorzitter en een ondervoorzitter, een algemeen secretaris, een stagecoördinator en twee administratieve medewerkers.

Dagelijks bestuur

Ombudspersoon

Departementsraad

Het beleid van het interfacultair departement wordt uitgestippeld door een departementsraad waarin iedereen die betrokken is bij de opleiding vertegenwoordigd wordt.

De beleidsvoorbereidende taken worden uitgevoerd door een opleidingsraad en 5 kerngroepen.

Naast een opleidingsraad worden 5 specifieke kerngroepen per vakdidactische stroom ingericht. De kerngroepen per stroom zijn clusters van verwante vakdidactieken die beleidsvoorbereidende initiatieven bespreken en voorstellen doen inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 • Kerngroep Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (CMW)
 • Kerngroep Gedrags- en Educatiewetenschappen (GEW)
 • Kerngroep Talen (TAL)
 • Kerngroep Welzijns- en Bewegingswetenschappen (WBW)
 • Kerngroep Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen (WIW)

Een overzicht van alle IDLO-leden met hun gegevens, vindt u in het organogram.

Samenwerkingspartners

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel draait om samenwerking en verbondenheid met de noden van de studenten en de scholen. Wij slaan graag de handen in elkaar met diverse partners en dit in functie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 

Interne samenwerking

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, werkt intensief samen aan verschillende opleidingen, de nascholingen voor leraren en aan en waaier van onderzoeksthemata. Samen met de 8 faculteiten, meerdere centrale diensten en vakgroepen van de VUB zetten zij ‘best practices’ neer. 
Ziehier enkele voorbeelden van vruchtbare interne samenwerkingen met:

Externe partners

IDLO, Interfacultair Departement van de LerarenOpleiding, is vanuit hartje Brussel nauw betrokken op het maatschappelijk discours en het gevoerde beleid qua onderwijs en onderzoek, en werkt actief samen met:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt IDLO nauw samen met haar academische partners:

Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)
Gebouw B
Lokaal 3.B.202
Pleinlaan 2
Elsene
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

IDLO

[T] 02 629 36 54
[T] 02 629 24 32
[F] 02 629 36 36
idlo@vub.ac.be